דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "קורח" תשע"ה

17/06/2015

בס"ד

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פר' קורח תשע"ה

 

השלום – זו השבת

"ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי..." - מה לקח קורח? לקח עצה רעה לעצמו, לקח את עצמו לצד אחר, להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה. כל הרודף אחרי דבר שאינו שלו, לא יקבלו וגם את שלו יאבד, מפסיד הכל ונשאר קֵרֵחַ.

קורח שרדף אחר הכהונה שלא הייתה בחלקו - הפסיד גם את הכהונה וגם את הלויה וירד שאולה. קורח פתח במחלוקת לשם פירוד וחלוקה, הוא רצה לעשות פירוד למעלה ולמטה. מה שמחבר שמיים וארץ זה השלום, ומי שרוצה להפריד את תיקון העולם על ידי מחלוקת, יאבד מכל העולמות שהרי אין קיום לעולם ללא השלום - מידה כנגד מידה. קורח שלא רצה שלום, רצה מחלוקת - אבד מהעולמות. מי שחולק על השלום, מי שאינו רוצה שלום אלא מחלוקת, חולק על השם הקדוש. כשברא הקדוש-ברוך-הוא את העולם, לא יכול היה העולם להתקיים עד שבא ושרה עליהם השלום. ומהו השלום? זו השבת. על ידי השבת יש שלום בעליונים ובתחתונים ואז מתקיים העולם.

 

כי את אשר יאהב ה' יוכיח

בתחילה, המרגלים הוציאו דיבה על אדמת הקודש. אחרי פרשת המרגלים, קם קורח וזִלזל במשה רבנו ובקדוש-ברוך-הוא וגרם למחלוקת באומרו: "רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קְהל ה' " (במדבר טז, ג), פצתה האדמה את פיה ובלעה אותו ואת כל עדתו. אחרי שתי פרשיות אלה, באים בני ישראל "ויִלונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן לאמור אתם המיתם את עם ה' " (שם יז, ו). כעס הקדוש-ברוך-הוא ואמר למשה "הֵרומו מתוך העדה הזאת ואכלֶה אותם כרגע" (שם יז, י), התפלל משה לקדוש-ברוך-הוא שירחם על בני ישראל.

בורא עולם לא אוהב שיהודי מתמרמר ומתלונן, כי תלונה היא הצבעה על חוסר צדק. המתלונן בעצם מאשים את הקדוש-ברוך-הוא בוראו, על כי מייסר הוא אותו, כאילו על לא עוול בכפו. אבל יהודי שמצדיק עליו את הדין ומקבל את הייסורים באהבה, מודה לה' יתברך על הייסורים ולא מתלונן, אומר בכך: 'ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו'. זה נקרא בשמיים, יהודי שנכנע לקדוש-ברוך-הוא ועושה תשובה. תשובה היא לא רק תפילות, לימוד תורה וצניעות, תשובה היא גם קבלת ייסורים באהבה - זו התשובה הגדולה ביותר, כי זו דרכו של בורא עולם - את אשר יאהב ה' יוכיח.

ליהודי יש בליבו יצר טוב ויצר רע. יהודי שבוחר בקיום עשרת הדיברות, תפילות, לימוד תורה, תיקון המידות, אהבת חינם ועזרה לזולת - זה יהודי שבוחר בטוב, ביצר הטוב, בדרך הטובה. יהודי שבוחר לא לקיים את עשרת הדיברות, להתלונן ולהתמרמר, הוא יהודי שבוחר ברע. כשבורא עולם מביא על היהודי ייסורים, בעיות בפרנסה, בבריאות או בשלום-בית, מטרתו לנתב את היהודי שיחזור אליו. ה' יתברך מייסר את החלק השלילי של הלב, את היצר הרע, כדי להחליש את הנפש הבהמית ועל ידי כך יגדלו היצר הטוב והנפש הטהורה.

מי שמייצר בגוף האדם את ההתנגדות לייסורים וגורם להתמרמרות ולתלונות, זו הנפש הבהמית, זה צד היצר הרע שבלב. היצר הטוב והנשמה יודעים את האמת ומקבלים את הדין ואת הייסורים באהבה.

לכן, צריך יהודי בכוחותיו שלו, להתגבר על היצר הרע ולא לתת לו להתלונן מתוך פיו ומחשבותיו. זו כניעה, זו חזרה בתשובה והידבקות בבורא עולם! מכאן יפתחו לו שערי שמיים ויושפע עליו כל הטוב שבטוב.

 

כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו

בורא עולם רוצה שילדיו היהודים, ילכו ביושר ובתמימות ולא יחפשו את העתיד אצל כל מיני קוראים בקפה, קוראים בקלפים ומכשפים למיניהם, שחושבים שהם מתַקשרים עם מלאכי שמיים ובעצם מתקשרים איתם מלאכי חבלה ורוחות רעות. גם לבלעם היה הכוח לראות את העתיד אבל לא באופן רצוף, פעם כן ופעם לא. לעומתו, משה רבנו ידע הכל וכל הזמן! זה ההבדל בין טהרה לטומאה. לכן יהודים יקרים, לא לרדוף אחרי חולמי חלומות, מתקשרים, קוראים בקפה ובקלפים. אפילו אם יגידו כמה פרטים נכונים - אל תתפתו, הכל לא נכון.

בורא עולם לא נותן לילדיו היהודים לדעת את העתיד, כדי שיעבדו אותו ויתפללו אליו, ילכו בדרך היושר והאמת ויקיימו את עשרת הדיברות - על ידי כך הם יקבלו את העתיד הטוב והנכון שהם מצפים לו. אם יהודי יידע מה צפוי לו בעתיד, הוא לא יתפלל, לא ילמד תורה ולא יקיים מצוות, כי ממילא את אשר צפוי לו הוא יקבל, אין לו צורך לעשות השתדלות. אך ברגע שיהודי מפסיק לעשות השתדלות ולהתפלל - הוא כבר לא יקבל את שהיה צריך לקבל.

נתן הקדוש-ברוך-הוא בחירה חופשית בעולם, והיהודי בעצמו בוחר את דרכו, אם ימין או שמאל, טוב או לא טוב. 'הגה' העתיד נמצא בידיים שלו, על פי מעשיו הוא בוחר את עתידו, מתי יתחתן, מתי תהיה לו פרנסה, אם יהיו לו חיים ארוכים וטובים, הבחירה היא שלו. אם הולך בדרך קיום המצוות, היושר והאמת, בוחר בטוב – מקבל טוב. אם בוחר לא לקיים את עשרת הדיברות ולעשות מעשים רעים – יקבל רע בחזרה. על פי המעשים מתקיים העתיד, כמו שעל פי הפתרון – מתקיים החלום. אדם עושה השתדלות מכל הלב, הקדוש-ברוך-הוא מלמעלה מרחם עליו ופותח לו שערים.

יהודים יקרים, בגלל שיש גאולה וקרובה מאוד המלכת מלך המשיח בן דוד, כוחות הרוע, הטומאה והסטרא אחרא משתוללים, כדי לגרום למחלוקות, סיבוכים וסכסוכים בבתים, במקומות העבודה ובכל מקום. לקבל בקלות, בסבלנות, בנחת רוח, בוותרנות, בשמחה ואמונה - זו הדרך להתגבר על התקופה הזאת, עד המלכת מלך המשיח בן דוד בזמן הקרוב!

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד