דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "בלק" תשע"ה

1/07/2015

בס"ד

מאמר הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת "בלק" תשע"ה

 

הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב

כשראו בלק בן ציפור ואומות העולם את עם ישראל עולים ממצרים, ואת כל אשר עשה להם הקדוש-ברוך-הוא שבחר בהם מכל האומות, נפלו עליהם אימה ופחד ובקשו לפגוע בעם החדש, הטהור והקדוש שנבחר לזכך את העולם.

מאז שפיתה הנחש את חוה, הטיל בה זוהמתו ואכלה מעץ הדעת, קלקלו אדם וחוה את העולם וגרמו לכוחות הטוב והרע להתערבב בעולם. כשהוציא משה רבינו את בני ישראל ממצרים, הוציא איתם גם את הערב רב מתוך רצון להביא לתיקונו השלם של העולם, וכשאמר הקדוש-ברוך-הוא למשה, אחרי מות מרים, "קח את המטה וְהַקְהֵל את העדה אתה ואהרן אחיך ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והִשקית את העדה ואת בעירם" (במדבר כ, ח), אותו ערב רב שהוציא ממצרים, הם שעשו מהומות, הרגיזו והפריעו למשה וגרמו לו נפילה. נכשל משה רבינו בניסיון והיכה בסלע.

ניסיונם של אדם וחוה וניסיונו של משה רבינו – אותו עניין. אדם וחוה נפלו בגלל הס"מ והנחש שהפילו אותם לטומאה, משה רבינו נפל בגלל הערב רב שהפיל אותו לכעס - טומאה. העם לא נענש, נענשו רק משה ואהרן בגלל חוסר אמונה בקדוש-ברוך-הוא, כמו אדם וחוה שנענשו כי לא שמעו לקדוש-ברוך-הוא. שני מקרים – עיקרון אחד.

 

כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל

בלק בן ציפור ידע שכוחו של משה רבינו וכוחם של בני ישראל בפיהם - בדיבור ותפילה. כל הגויים כוחם הוא כוח פיזי וחומרי, בכמות ובעוצמה וכוחו של העם היהודי בפיו, כי נתן להם בורא עולם נשמה שהיא חלק ממנו. הדיבור והתפילה הם מהנשמה והרוח הקדושות והטהורות של היהודי ולכן יש להן כוח אין-סופי שדרכו עוזר הקדוש-ברוך-הוא ליהודי להתמודד עם כל בעיה.

בלק היה קוסם גדול שהשתמש בכוח הכישוף החומרי ובלעם השתמש בכוח הטומאה לדיבור. משה כוחו בפיו ובלעם כוחו בפיו. משה מכוח הטהרה והקדושה, נשמה שמחוברת לבורא עולם, ובלעם מכוחות הטומאה. משה דיבורו מאה אחוז קדושה, כל מה שאומר קורה, ובלעם תשעים ותשעה אחוז קליפות טומאה ורק אחוז אחד ניצוץ קדושה שמחייה את הקליפות.

רצה בלעם להשמיד את עם ישראל, אך ללא הצלחה. עד היום הזה יש שימוש בכוחות הטומאה, כמו קלפי טארוט, קריאה בקפה, קריאה בכף היד, נומרולוגיה וכל מיני מכשפים או חולמי חלומות למיניהם, שמשתמשים בכוחות הרוחות הרעות המסתובבות בעולם ללא מנוחה. המשתמשים בכוחות אלה, יודעים שליש אמת ושני שליש שקר. אסור ללכת למגלי עתידות, בין אם גברים או נשים, יהודים או ערבים, הם לא בטוחים בעצמם ומנחשים. הם אומרים כמה דברים נכונים, גורמים לאדם להאמין שהם דוברים אמת ורוצים בטובתו, קונים את אמונו ובלי שירגיש הם מפילים אותו להאמין גם בשקר. הסכנה היא שהאדם שומע את הפרשנות, נכנס להלם ובהלה, הופך בן ערובה שלהם ומחכה שיקרו הדברים שנאמרו. יוצא, שמתוך שהאמין וחיכה, קורים הדברים במציאות ולא מתוך זה שהמכשפים ידעו את העתיד, בדיוק כמו שחלום מתגשם על-פי פרושו וזו הסיבה שעושים 'הטבת חלום'. לא להאמין לאף אחד מהם.

היהודי עצמו מכוון את עתידו ולא העתיד מכוון אותו. אם הוא בוחר בדרך היושר והאמת, מקיים במלוא ההשתדלות את עשרת הדיברות, מתפלל, לומד תורה ומתקן את המידות, יהיו לו חיים ארוכים, ברכה והצלחה עד בלי די. אבל אם חלילה הוא בוחר הפוך, יהיה לו עתיד שלילי בכל המובנים. אין צורך להיעזר במגלי עתידות, הכל ברור, בחרת בטוב יהיה טוב, בחרת ההפך... לכן צריך יהודי לחשוב מחשבות חיוביות. מנע ריבונו של עולם מהיהודים לראות את העתיד, כדי לאפשר את הבחירה החופשית. אם יידע יהודי מה צופן לו עתידו, לא יתפלל וישכח, חס ושלום, את בורא עולם.

משה רבינו, גדול הנביאים מאז ומעולם, חוץ מהמשיח, במקום לדבר היכה בסלע. וכי הקדוש-ברוך-הוא לא ידע שמשה יכה? משה רבינו שהייתה לו רוח הקודש, לא ידע שיכה? יעקב אבינו לא ידע מה קרה עם יוסף? יצחק אבינו לא ידע להבחין בין עשיו ליעקב? לגדולי עולם לא הראה בורא עולם את העתיד - למכשפים ואנשי טומאה יראה?!

במקום לחפש מה צופן העתיד, צריך יהודי לחפש את בורא עולם ולהידבק בו, כך יְיַצֵר עתיד טוב יותר, פרנסה טובה וכל שערי שמיים יפתחו לו. הקדוש-ברוך-הוא אוהב שעם ישראל מדברים, מתפללים ומבקשים ישירות ממנו. הנשמה היא המתווכת בין יהודי לבוראו, לכן אין צורך במתווכים אחרים, קולבים להיתלות בהם, או נסיעות לציוני צדיקים בחו"ל ודרכם לבקש מבורא עולם. בורא עולם שומע כל בעל חיים, עץ ואבן על פני כדור הארץ.

מאז חטא אדם הראשון, לכל יהודי יש את התיקון שלו מהחטא ולכן, רק הוא יכול לתקן, אף אחד אחר לא יכול לפתור אותו מהתיקון השייך לו או לתקן במקומו. אומר בורא עולם: 'בני היקר, אתה תתקן לבד, אני אעזור לך אבל לא אחליף אותך, עליך מוטלת המלאכה'. אף אחד לא יכול להחליף או לבטל תיקון של אדם אחר, רק היהודי בכבודו ובעצמו, על ידי קיום עשרת הדיברות, יתחנן וידבר עם בורא עולם - שם תהיה לו ישועה מהקדוש-ברוך-הוא.

 

החושך שלפני עלות השחר

המלכת מלך המשיח בן דוד צריכה להיות בכל רגע, והרגעים האלה הם הרגעים הקשים ביותר בעולם, לפי שרואים את הסיבוכים והסכסוכים בעולם, אסונות הטבע, מזג האוויר, רואים את העולם ממש בתוהו ובוהו וכולו גוג ומגוג, חוץ מארץ הקודש, ארץ ישראל. מזג האוויר 'כאילו' מבולבל, אסונות הטבע 'כאילו' מבולבלים, טעויות אנוש וסיבוכים. מצד שני, כל הרמאים, הנוכלים, המשוחדים, השקרנים ואנשי הזימה, מתגלים בכל העולם, משהו מדהים. היהודים בורחים מחו"ל להגיע לגור בארץ הקודש, המקום המוגן ביותר בעולם. הרבה יהודים חוזרים בתשובה שלמה. הכלכלה הטובה ביותר בעולם בארץ ישראל, בונים מיליוני בתים. מכל התסבוכת הזאת בעולם, ייצא משיח בן דוד בפרהסיה, להנהיג את ישראל והעולם כולו!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד