דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "ואתחנן" תשע"ה

29/07/2015

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת ואתחנן - שבת נחמו תשע"ה

הניסים שבניסיונות

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא" (דברים ג, כג).

משה רבנו מתפלל ומתחנן לקדוש-ברוך-הוא שייתן לו להיכנס לארץ ישראל. מיום שפגש משה רבנו את בורא עולם בסנה הבוער וקיבל על עצמו לגאול את עם ישראל, הייתה מטרתו אחת, לגאול את עם ישראל ממצרים, להכניס אותם ולהיכנס איתם לארץ ישראל הקדושה.

אם היה משה רבנו, איש האלוקים, מצליח לעמוד בכל הניסיונות ועד האחרון שבהם, הדיבור אל הסלע, היה ממליך אותו בורא עולם למשיח והיה נכנס לארץ ישראל הקדושה עם כל עדת בני ישראל. הדבר היה תלוי חלק בעם וחלק במשה.

אדם הראשון נברא ביום השישי, לא הצליח להתגבר על היצר הרע וחטא בטרם נכנס לשבת. אם היה מנצח את הסטרא אחרא ולא היה חוטא ואוכל מעץ הדעת (הוא ואשתו), היה נכנס ליום שכולו שבת לחיי עולמים, היה ממליך אותו בורא עולם למשיח ולא היה העולם סובל עד עכשיו.

כדי לקבל מלכות משיח היה צריך להתגבר על היצר הרע ולנצח את הנחש. חָטָא אדם הראשון, הטיל הנחש זוהמתו בחווה, נכנס העולם לקלקול והתערבב הטוב עם הרע בכל הנולדים אחריהם.

בתקופת נח, טיהר הקדוש-ברוך-הוא את העולם על ידי המבול.

בתקופת תרח, טיהר בורא עולם את העולם על ידי שהוציא ממנו את אברהם אבינו.

במצרים, הביא ריבונו של עולם את בני ישראל לשעבוד של 210 שנה ועל ידי כך טיהר והכין אותם להמלכת מלך המשיח משה רבנו. אבל העם לא היה מוכן, משה לא הצליח לעבור את הניסיונות ולא יכול היה בורא עולם להכניסו לארץ ישראל ולהמליכו למשיח. אם היה ממליך אותו בורא עולם למשיח, היה נכנס לארץ עם בני ישראל והיה בונה את בית המקדש הראשון שלא היה נחרב לעולם. כי כשמשיח נמצא ומוכר בארץ ובעולם ועובד בגלוי - אין טומאה והעולם לא סובל.

 

הנה ימים באים נאום ה'

בורא עולם רוצה שרובו של עם ישראל יהיו זכים ונקיים, מתפללים ולומדים תורה, מתנהגים ביושר ובאמת ומקיימים את עשרת הדיברות במקסימום האפשרי, אז ימליך הקדוש-ברוך-הוא את משיח בן דוד. כשמשיח מומלך, הוא מפרק את הטומאה בעולם, מזכך ומטהר אותו וככל שהטומאה מתפרקת, במקביל מתפשטת הטהרה בארץ ובעולם כולו. עם ישראל הופכים ממר למתוק, מרע לטוב, משנאה לאהבת חינם, מגנבה לחסד, מנאיפות לשמרנות והעולם הופך לטהור וקדוש - זו עבודתו של משיח!

בטרם מתגלה המשיח לעיני כל, עבודתו בסתר, סמכויותיו מוגבלות והוא רק גוזר גזרות ומתחנן לבורא עולם שיגן ויושיע את מדינת ישראל. אבל כשמשיח מומלך ועובד בגלוי, נותן לו בורא עולם את כל כח הסמכות. בכל מקום בו הוא נמצא ועובד - בהבל פיו ממית רשע (הכוונה לעמים לא ליהודים חס ושלום) ובמחשבתו מחריב מדינות. מחשבתו של משיח, שלא כמחשבתו של אדם רגיל, מדברת ומה שהוא אומר - קורה. אין לו צורך בטילים, מטוסים וצבא, לא במאמץ ולא בתסבוכת. הוא יגיד: 'כל מפעלי האטום באיראן יבלעו באדמה' – במיידית הם יבלעו באדמה! יגיד: 'יבוא צונאמי וייקח את כל רצועת עזה כולל רפיח ואל-עריש' - יבוא צונאמי וייקח בדיוק כפי מאמרו, הים שומע לו! נשיא או ראש ממשלה שמפריע לעם ישראל - בהבל פיו ימית אותו. כל העולם יפחד מפני מלך המשיח, כל העולם יכבד את מדינת ישראל – ארץ הקודש. זה רק קצה קצהו של כוחו של מלך המשיח. אם יהודים היו יודעים מה כוחו של מלך המשיח, היו זועקים יומם ולילה לבורא עולם שימליך אותו כדי שיעבוד בגלוי.

כשמדינת ישראל וכל העולם יהיו קדושים וטהורים, הטומאה תִמָחֵק מעל פני כדור הארץ ומי שיישאר יהיה תמים נקי וטהור, בית המקדש השלישי יבנה בעבודה עברית בהשגחתו של משיח ועל פי תוכניות שקיבל מריבונו של עולם. בית מקדש ראשון ובית מקדש שני נחרבו כי לא היה משיח. עכשיו, אחרי אלפי שנים ללא בית מקדש, רוצה בורא עולם לבנות את בית המקדש השלישי רק אחרי המלכת מלך המשיח. וכשיעמוד בית המקדש על תילו, לא יוכל אף אחד להרוס או לפגוע בו, כי יש משיח משגיח! יצר הרע נשחט, משיח סילק את כל הטומאה מהעולם ואין היא יכולה להפריע עוד, התוצאה - בית המקדש לא יכול להינזק! לכן כתוב במדרש, שבית המקדש השלישי שוב לא יחרב ויהיה לעולמי עולמים.

 

ואתחנן אל ה'

משה רבנו התפלל לבורא עולם 515 תפילות כדי להיכנס לארץ ישראל, שתהיה גאולה ברחמים ויבנה בית המקדש בעולם טהור וקדוש, אך מכיוון שלא עמד בניסיונות והעם לא היה מוכן – הכל התפרק. הקדוש-ברוך-הוא לא יכול היה לעמוד כנגד בכיו ותפילתו העמוקה כל כך של משה ואם היה משה ממשיך בתפילותיו, היה שומע הקדוש-ברוך-הוא את תפילותיו והיה מסכים שיכנס לארץ, אבל לא היה מתקיים בו משיח. הפסיק אותו בורא עולם ואמר "רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה" (דברים ג, כו).

תפילתו של משה רבנו הייתה חזקה מאוד ומשכנעת, אבל את הניסיון הוא לא עבר. התפילה לא באה במקום עמידה בניסיון ואיננה מבטלת אותו, אם היה עומד בניסיון היה משיח, מלך ישראל, והיה נכנס לארץ ישראל. בניסיון היה טמון סוד גדול, סוד שהיה הורס את כל המקטרגים ומעלֶה את משה למלוכה. מכאן לומדים שבכל ניסיון שעובר אדם בעולם הזה טמון סוד גדול.

אדם שרוצה לקבל רישיון רופא, עורך דין או רישיון נהיגה ועומד ומתפלל מעומק ליבו שיפתחו שערי שמיים, האם בזכות התפילות יקבל את מבוקשו? כל עוד לא ילמד ויעבור את הניסיונות – המבחנים, לא יקבל, תפילה לא פותרת מניסיון.

בורא עולם רצה להכניס את משה בזכות תפילותיו, אבל אם היה נכנס בזכות התפילות, לא היה משיח, יהושע היה המלך ומשה אדם פשוט. האבל על מות אחותו מרים וצעקותיהם של הערב-רב, הפילו את משה, הוא היכה בסלע, לא עמד בניסיון ולא יכול היה לקבל את 'רישיון המשיח'.

 

ובחנוני נא בזאת

אנחנו היהודים עוברים ניסיון אחרי ניסיון מבורא עולם. אין ניסיון שיהודי לא יכול לעמוד בו, אם הוא לא עמד בניסיון - לא רצה לעמוד בו. אברהם אבינו עבר עשרה ניסיונות ובזכות עמידתו בניסיון העקדה, יצאה ממנו אומה שלמה של יהודים חדשים, זכים וטהורים. אם לא היה עובר, לא היה יוצא כלום, כי הקדוש-ברוך-הוא לא בוחר אנשים שנכשלים בניסיונות. הקדוש-ברוך-הוא מעמיד את האדם רק בניסיונות שהוא מסוגל לעמוד בהם. כשעושים השתדלות לעבור את הניסיון, מקבלים עזרת שמיים. בתוך ניסיון יש נס, כי אם לא היה נס, אף אחד לא היה יכול לעמוד בו.

לבורא עולם יש כללים וחוקים, אם אדם רוצה להיות עשיר, הוא חייב לעשר. אם עבר את ניסיון המעשר, אומרים עליו בשמיים שהוא אדם עם לב של נתינה ולכן אפשר לתת לו עושר, כי הוא ייתן ממנו לנזקקים ואברכים. תפילה ולימוד תורה לא מביאים אדם לידי עושר, הם מביאים פרנסה בכבוד, הגנה ושמירה, שלום בית וחיים טובים. בורא עולם לא קונה את ילדיו בכסף, לא משלם להם כדי שיתפללו אליו, אין דבר כזה בשמיים. תפילה היא ללא אינטרס וללא תמורה, אבל מי שמעשר מתעשר. רק על זה אומר הקדוש-ברוך-הוא: 'ובחנוני נא בזאת', לא על שום דבר אחר.

כל העולם תוהו ובוהו חוץ ממדינת ישראל. גוג ומגוג בכל העולם - בישראל שקט ושלווה. בורא עולם מחכה לזעקות של עם ישראל שיבקשו משיח, בקרוב זה יקרה.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד