דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "ניצבים" תשע"ה

9/09/2015

בס"ד

מאמר הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת נצבים תשע"ה

 

כבקרת רועה עדרוֹ מעביר צאנו תחת שבטו

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, טפכם נשיכם וגֵרך אשר בקרב מחניך מחוטב עציך עד שואב מימיך" (דברים כט, ט-י).

לפני ראש השנה, לפני שני ימי הדין, ניצבים כל עם ישראל לפני בורא עולם. ובראש השנה, בשני ימי הדין, ניצבים ועומדים בבתי הכנסת, ניצבים ומתפללים תפילת שמונה-עשרה, ניצבים ושומעים את קול השופר, ניצבים כולם ועומדים בפני הקדוש-ברוך-הוא. נותן להם בורא עולם להרגיש שהם נמצאים בבדיקה לפניו ובתוך ליבם עמוק, נותן הרגשה של חרדות פנימיות קלות שמביאות את עם ישראל לחרטות על המעשים והחטאים שעשו כל השנה, עומדים ניצבים ומהרהרים בתשובה. אי אפשר לעשות זאת בשבת,  בחג אחר או ביום אחר, רק בראש השנה יש הרגשה של חרטה, תשובה ויראה מבורא עולם.

בעשרת ימי תשובה, לפני יום כיפור הגדול, נותן בורא עולם לכל היהודים בתוך ליבם יראה, מְמַעֵט את היצר הרע שלא ישלוט בעם ישראל, מחליש ומקטין את המחשבות הרעות, וכך אין ליהודים הפרעות הלב והם מרגישים יותר את הקדוש-ברוך-הוא, מהרהרים בתשובה ומתחרטים על מעשיהם.

 

ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו

חזרה בתשובה היא לא הרהורי מוח ומחשבה. כדי לחזור בתשובה צריך את הרהורי הלב. המוח הוא הנשמה, הוא הגבוה והרוחני ביותר, לכן יותר קל לו להתחרט ולהחליט לא לחטוא שוב, זה רוחני ויותר קל בשכל. אבל הלב, שהוא בשר ודם, שהוא מחזיק את כל האברים מכף רגל עד ראש ויש בו שני יצרים, יצר טוב ויצר לא טוב, הגוף הזה החומרי הוא שעושה את החטאים וקשה לו מאוד להתחרט.

אבל, כשהמוח נותן החלטה ללב והלב, שהוא כל האברים, עושה החלטה, חרטה ותשובה, זה משפיע על כל האברים, וגם על הרוח והנשמה, ובורא עולם שומע את הרהורי הלב בטוב ובלא טוב. לכן אומרים 'אהבה מעומק הלב', 'חרטה מעומק הלב'. כשאדם אוהב הוא אוהב בכל אבריו, הוא אוהב מהלב ולא מהשכל והמחשבה, שזה רוח.

 

ויהי קול השופר הולך וְחָזֵק מאוד

ראש השנה מכוון אותנו להיות ניצבים ועומדים בתפילות ובתקיעות השופר, מהרהרים שקטים וענווים, שומעים את קול השופר והיראה גוברת. כי תפקיד השופר הוא לבלבל ולסבך את הסטרא אחרא, היצר הרע. תקיעות השופר מבלבלות ומסבכות את היצר הרע ומנערות אותו מגופו של היהודי. כשיהודי שומע קול שופר, יש לו יראה והיצר הרע מתבלבל ובורח מהיהודי ומבית הכנסת. כשמסתלק היצר הרע, הקליפות עוזבות והיהודי נכנס לנקיות. באותן דקות, כשהוא שומע את הקולות והוא חסר קליפות ועקבות, הוא נזכר בחטאים שעשה באותה שנה, מתחרט עליהם מעומק הלב ורוצה לעזוב אותם.

בעשרת ימי תשובה שבין ראש השנה לבין יום הכיפור הגדול, יש כוחות עצומים, כל יום הוא כמו יום כיפור קטן, המסוגל להחזיר אותנו בתשובה, להביא לחרטה, עזיבת החטאים והחלטה לקיים את עשרת הדיברות ובקשת סליחה איש מאחיו.

התפילה לא מבטלת את הקטרוגים של בני האדם שבהם פגענו, לכן צריך יהודי לבקש מחילה מכל אדם שפגע בו וכן למחול לחברו. חייבים היהודים להגיע לידי סליחה ביניהם, לפני יום הכיפורים, בדיבור פנים אל פנים. מסרונים ודואר אלקטרוני, רק פותחים את הדרך והלב לדיבור פנים אל פנים. סליחה ומחילה פנים מול פנים זו מחילה נקיה.

יהודי שחוטא מול בורא עולם, זה בינו לבין קונו ובורא עולם סולח לו, אבל בורא עולם לא סולח למי שלא מוחל לחברו, כי כל עם ישראל כולם אחים מאוחדים ונשמתם חצובה מתחת כיסא הכבוד.

אחרי כל ההכנות האלה, אחרי חודש הרחמים, אחרי 40 יום של סליחות, אחרי מספר פעמים של התרת נדרים, אחרי החרטות של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ומחילה איש לרעהו, אנחנו מגיעים ליום הכיפורים, מגיעים לבית הכנסת להתפלל את תפילת יום הכיפורים לפני אבא שבשמיים - אין עלינו קטרוגים מן השמיים כי התרנו נדרים וביטלנו את המקטרגים מלמעלה, אין עלינו קטרוגים מלמטה כי מחלנו ופייסנו את חברינו, אין הקפדה לא מהארץ ולא מן השמיים ובנוסף על כל אלה אין יצר הרע ביום הזה. במצב כזה יש לנו כוחות חזקים לוותר על הבלי העולם, להתחרט על מעשינו ולהחליט בלב על דרך חדשה של קיום עשרת הדיברות, יראת ה' ודבקות בבורא עולם, ואבא שבשמיים, שאוהב שיהודי נכנע אליו ומתחרט, מקבל אותנו באהבה.

 

ובשופר גדול יִתָקַע וקול דממה דקה יִשָמַע

ראש השנה יעבור יפה מאוד ומצוין, יום הכיפורים יעבור יפה מאוד ומצוין, סוכות והושענא-רבא גם הם יעברו יפה מאוד ומצוין.

ביום הכיפורים תהיה מלכות שמיים! כל בתי הכנסת במדינת ישראל יתמלאו אור ותהיה שמחה לכל בני ישראל!

משיח פועל ועובד, עושה רצון ה' להגן על מדינת הקודש. קרובה ההמלכה של מלך המשיח בן דוד!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד