דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "בראשית" תשע"ו

8/10/2015

בס"ד                                                                                                          

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת בראשית תשע"ו

 

ורוח אלוקים מרחפת

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" (בראשית א, א).

בורא עולם ברא את כל הקיים בעולם הזה, על פני כדור הארץ. ברא את האדמה, החיות והבהמות, הצמחים והעצים, וביום השישי ברא את האדם ואמר: 'כל מה שעשיתי, בראתי ויצרתי על פני כדור הארץ – לכבודם של אדם וחוה בראתי'.

טרם בריאת האדם, שיתף הקדוש-ברוך-הוא והתייעץ עם המלאכים בשמיים, בדבר בריאת אדם שהוא מעל כל הבריאה, שעל פני כדור הארץ ומעל המלאכים. אדם שיהיה בעל רוח חכמה, רוח בינה, רוח עצה, רוח גבורה, רוח הקודש ונבואה, ונתונה בידיו זכות הבחירה החופשית לעשות כרצונו. המלאכים, שפועלים רק על-פי פקודתו של בורא עולם ובנויים לפעולה אחת בלבד, קינאו ביצירה הזאת ואמרו לבורא עולם: 'יצירה שתהיה מעלינו? אנחנו שמשרתים אותך אין-סוף שנים? תעמיד אותו, ריבונו של עולם, בניסיון ונראה אם ישמע בקולך כמונו המלאכים - יעבור את הניסיון - יכנס לשבת ויהיה משיח, מלך העולם'. נתן בורא עולם ניסיון לאדם הראשון וחוה ואמר: "ומעץ הדעת טוב וָרע לא תאכל ממנו..." (שם ב, יז) נתן ניסיון והזהיר, חזר והזהיר "...כי ביום אכלך ממנו מות תמות".

גופם של אדם וחוה היה זך וטהור, לא היה להם יצר הרע בתוך גופם ולא זוהמת הנחש, זכים וטהורים היו ובכל זאת חטאו. למרות שלא היה מה שישפיע ויפתה אותם מתוך גופם, הצליח הנחש להשפיע על חוה לאכול מעץ הדעת והטיל בה זוהמה. מעשה הזימה הפיל את אדם וחוה מהרוחניות והם נפלו לחומר. קין בא לעולם משיתוף של אדם, חוה והנחש, היו בו ארס, רוע, שנאה ואכזריות שהם חלקו של הנחש וזו הסיבה שקין קם על הבל והרגו. הבל נולד מאדם וחוה שאחרי החטא, בלי שותפותו של הנחש והבל יצא אנושי יותר ורחמן, למרות שהרחם כבר היה פגוע מזוהמת הנחש.

 

בורא אורו של מלך המשיח

מאז בריאת העולם והאדם עד היום הזה, בורא עולם לא נותן פקודות לבני האדם לפעול כך או אחרת, העולם מתנהל בבחירה חופשית. מאז חטא אדם הראשון ומות הבל עד היום הזה, בורא עולם מוביל משיח בהסתר, בסתרי סתרים, דרך לוט ובנותיו, יהודה וכלתו תמר, בועז ורות.

משיח זה אור אין-סופי שלא יגמר לעולם, לכן יש לו כוחות להיות במקומות הכי נסתרים ומסובכים המלאים סטרא אחרא, ובכל זאת לצאת משם ולהמשיך להיות בקדושה ובסתר. כמו משה רבינו שגדל בבית פרעה, בטומאה הכי קשה ויצא משם בגדול לגאול את עם ישראל. כמו יעקב אבינו שהיה בבית לבן, בטומאה הכי קשה, לקח את בנותיו של לבן משם ויצא בגדול להגדיל ולגדל את עם ישראל.

 

לתקן עולם במלכות שדי

עד היום הזה אנחנו מתקנים את חטא אדם וחוה ומתקנים את אופיינו ומידותינו. תפקידו של משיח, להוציא את הזימה מהעולם הזה ולהביא אותו לטהרה וקדושה, להביא את היהודים להיות כמו אדם הראשון שלפני החטא. לא רק יהודי אחד, אלא מיליוני יהודים שיזכו להיות זכים וטהורים, בלי יצר הרע ובלי זוהמת הנחש בגופם, בדיוק כמו אדם הראשון לפני שחטא. זה תיקונו של העולם.

בורא עולם באהבתו, נותן ליהודים מידי שנה את הסליחות של חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה וההקפות של שמחת תורה, כדי לנער אותם פעם בשנה מהקליפות שהצטברו כל השנה, ולהרים אותם על גל חדש, לשנה חדשה ומוצלחת. אם חס ושלום, לא היו חגים ושבתות, העולם היה נכחד. כמו שהתורה מקיימת את העולם, ודקה אחת ללא לימוד תורה מחזירה את העולם לתוהו ובוהו, חס ושלום, כך גם החגים, השבתות והמועדים נועדו לזכך את עם ישראל ולהוריד מהם ומלומדי התורה, שבזכותם העולם קיים, את הקליפות וההפרעות ולהעלות אותם על דרך חדשה.

אנחנו היהודים צריכים להפוך מר למתוק, רע לטוב, שנאה לאהבת חינם, גניבה לצדקה, להרבות שלום-בית בין איש לאשתו, להקדים דרך ארץ לתורה. אלה מביאים את האדם, בתקופה זו שמשיח פועל בסתר, לזכות ולהיות במעגל הראשון ליד מלך המשיח (יהיו כמה מעגלים).

שנת תשע"ו תהיה שנה של ברכה ושל בשורות טובות, שנה מבורכת בכל. בשמיים מחכים להמלכתו של משיח יותר מאשר פה. המחכים בארץ לא יודעים מספיק למה מחכים, שם יודעים בבירור. כל היהודים שנפטרו מן העולם שנשמותיהם בשמיים, רוצים לחזור בתחיית המתים לעולם הזה בתוך גוף ולהיות כמו אדם הראשון לפני החטא, זכים וטהורים ללא יצר הרע בגוף. יש שם מיליוני מיליונים שעומדים כבר זכים וטהורים, מוכנים לתחיית המתים.

כאן למטה, בעולם הזה, צריכים להסיר את כל הקליפות, לתקן את המידות ולקיים את עשרת הדיברות, פה יעזור המשיח. בזמן המלכת מלך המשיח, המשיח יעזור ליהודים להזדכך, להתקדש ולהיטהר.

יהודים מתפללים כל יום שחרית, מנחה וערבית, מצפים לישועה ומצפים להמלכת מלך המשיח ותחיית המתים. כשהעולם הזה יהיה מוכן, ברמה רוחנית גבוהה מאוד ויבנה בית המקדש השלישי, רק אז תהיה תחיית המתים, כדי שזה לא יהיה מפליא לחזות בתחיית המתים, שהיא הפלא שבפלא שבפלא שהקדוש-ברוך-הוא הולך להביא לעולם!

 

  מאמר הרב שליט"א לפרשת "בראשית" תשע"ו להורדה
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד