דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "שמיני" תשע"ו

30/03/2016

בס"ד

 

מאמר לפרשת שמיני תשע"ו

מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

ויהי ביום השמיני

"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל (ויקרא ט, א)

ניסיון קשה עבר אהרון הכהן לאחר שהערב-רב הרגו את חור. אהרון הבין שאם הצליחו להרוג את חור בן מרים, כנראה שהעולם בדין, וזו סכנת חיים, 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. אהרון חשב שאם יתנגד להם, יהרגו אותו כמו שהרגו את חור ואמר לעצמו: 'פה צריך לנהוג בגישה אחרת, צריך לתעתע בהם עד שיחזור משה'. אהרון לקח סיכון ואמר להם לאסוף זהב מנשותיהן ועל-ידי כך להכניס רוגע ולהרוויח זמן. אבל אהרון הכהן, שהיה גדול בתורה, נביא ואיש של שלום, היה יכול להתמודד איתם בכוח אמונתו.

התפלל עליו משה רבינו שיתבטל חטאו בעגל ועם זאת, אמר לאהרון: "קח לך עגל בן-בקר לחטאת ואַיִל לעולה תמימים וְהַקְרֵב לפני ה' " (שם ט, ב). ביום השמיני שהוא מעל הטבע, אומר משה לאהרון להקריב עגל לחטאת - כדי לתקן את פגם חטא העגל, ואַיִל לעולה - תוספת עזרה מהאַיל של יצחק שהוא שלמות, עולה תמימה, שמסר צווארו לשחיטה והביא רחמים בשמיים ובארץ. כוחו של יצחק שהוא רחמים, והקרבת האיל שיש בו המתקת הדינים, יעזרו לכפר לאהרון. בזכות יצחק ריחם הקדוש-ברוך-הוא על אהרון ועל בני ישראל ומרחם עד היום הזה.

 

הקטורת נעלה היא מכל הקרבנות

בזמן המשכן ובית המקדש, היו הקרבנות מְקָרְבִים את היהודי לאבינו שבשמיים, היום התפילה מחליפה את הקרבנות. אדם לא יכול להקריב קורבן עם שרץ בידיו, ראשית חייב הוא לבטל את החטאים מליבו וממחשבתו - זו נקראת תשובה – ואחר כך להקריב, כך הדבר גם בתפילה. אדם שעומד להקריב קורבן או להתפלל, וְדָבֵק במעשיו הרעים ולא מתקן את מידותיו, הקורבן לא יעלה והתפילה, אומנם יצא ידי חובת תפילה, אבל תפילתו בעייתית למרות שהתפלל במניין.

אזהרות חמורות הזהיר משה רבינו את אהרון ובניו ואת עם ישראל, בעניין קדושת המשכן ועבודת המשכן. למרות זאת, הקריבו בניו אש זרה. עבודת פיטום הקטורת ניתנה לאהרון הכהן לבדו, הוא ראשון הכוהנים ורק הוא מתאים להקרבת הקטורת. באו בניו, הקדימו את הזמן, דחקו את השעה בחיי אביהם והדליקו את הקטורת. נדב ואביהוא לא היו ראויים, לא מתאימים, לא למדו את המלאכה, לא היו נשואים ויש שאומרים שהיו שתויי יין.

עבודת הקטורת כפי שקיבלו משה ואהרון מהקדוש-ברוך-הוא, כללה את הכנת אחד-עשר סממני הקטורת בכלי המיוחד של הקטורת. רק אחרי שהעבודה תֵעשה על-פי כל פרטי ההלכה בדיוק מוחלט, תרד אש קדושה וטהורה מלמעלה ותדליק את הקטורת. נדב ואביהוא לא ידעו את התהליך הנכון ולא היו ראויים, וכשלא ירדה אש מלמעלה, הם הדליקו אש מלמטה, אש של העולם הזה, עולם החומר. הם הכניסו אש זרה של כוח הטומאה לתוך המשכן, לכלים והסממנים הקדושים והטהורים, באה אש מלמעלה, נכנסה בריאותיהם ושרפה אותם. שהרי קטורת הסמים חביבה היא מכולם, היא שמחת העליונים והתחתונים. הקטורת נעלה היא מכל הקרבנות בעולם, שבזכותה מתברכים עליונים ותחתונים. נדב ואביהוא, שלפי חלק מהפירושים לא היו נשואים, לא יכולים היו להקריב שום קורבן.

 

והתקדשתם והייתם קדושים

בהמשך הפרשה, מזהירה התורה את בני ישראל לבל יאכלו מאכלות אסורות. כל הבהמות והחיות הבאות מהסטרא אחרא - שבשעת בריאתם נתן בהם הקדוש-ברוך-הוא סימנים כדי שיכירו מקום אחיזתם - אסורות למאכל. היהודים הם עם מובחר, יש להם נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל והם לא אוכלים בעלי חיים שבאים מהסטרא אחרא, יהודים אוכלים רק בעלי חיים בריאים וטהורים משחיטה כשרה. כל האוכל מאכלות אסורות, מִדַבֵק בסטרא אחרא יותר מאשר בשאר החטאים, לפי שהמאכל נעשה חלק מגופו, ומשקץ נפשו וגופו. הנפש והדם של המאכל הטמא נדבק בכוח הטומאה ועל-ידי זה, נפשו של האדם האוכל הופכת לנפש בהמית כמו אותו בעל חיים שאכל ורוח טומאה שורה עליו במקום הנשמה הקדושה. הנשמה מתנתקת ממנו כי אין לה בסיס להיאחז בו, והוא חי עם נפש ורוח בלבד כאילו הוא גוי, חס ושלום. הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, מתחברת ליהודי כי הוא יהודי, אבל רק ליהודי שהוא זך ונקי, שאינו אוכל מאכלות אסורות ולא מתבולל בגויים - אלה הופכים את היהודי לגוי, על אף שנולד כיהודי. יהודים שילכו לאור ההלכה בדיוק, בהליכות, כשרויות ותפילות, לא יאונה להם כל רע ושום מחלה לא תדבק בהם.

אף אחד בעולם לא יכול להוריד מעל אדם אחר את הצרות והבעיות שהביא על עצמו - רק אותו אדם, בכבודו ובעצמו, יכול להורידם מעליו, כי הוא יודע איך הביא עצמו למצב הזה ולכן יודע איך לצאת ממנו ולתקן את עצמו. לא קיים בעולם אדם, שיכול להתחרות עם הבחירה החופשית שנתן הקדוש-ברוך-הוא לעולם, ולתקן בני אדם. מתי כן אפשר לעשות תיקון? כשהיהודי מחליט לעשות תשובה. אין דבר בעולם שעומד כנגד התשובה. כשיהודי עושה תשובה מהלב - זה התיקון שמתקן עצמו.

כל חטא שיהודי עשה – יפסיק את החטא – זה התיקון. אם גנב - יחזיר את הגניבה ויעשה חסד, כך בכל עניין. גדולי ישראל יכולים לעזור לו בתיקון אך ורק כשהוא מפסיק לחטוא ועוזב את השרץ, אם לא - אף תיקון, משמיים או מהארץ, לא יעזור. כי הבחירה בידי האדם, כשהוא בוחר בדרך הטובה של תשובה ותיקון המידות, משמיים מסייעים לו להיות יהודי נקי וטהור, ורצוי לפני בורא עולם.

יהודים, צריך להפוך מר למתוק, רע לטוב, שנאה לאהבה, שנאת-חינם לאהבת-חינם, התבוללות ללבלוב - להיות יהודי נקי וטהור, כל אלה הם הכנה ליהודי כדי שיוכל לקבל פני משיח, שיהיה במעגל הראשון ויחיה לעולמים עד אין-סוף.

משיח פועל ועובד ורוב הגויים מכירים אותו היטב, רוב גדולי התורה מכירים אותו מאוד, הם פוחדים לדבר שחס ושלום, לא יגידו שהם פרימיטיביים ולא יפגעו בתורה שלמדו. בורא עולם אומר לכל עם ישראל 'מי לה' אליי'! זו לא בושה לדבר על משיח וגאולה, לא בושה להיות דתי ולהאמין בקדוש-ברוך-הוא, ההפך, יהודים שמאמינים בבורא עולם שהוא בסתר, הם יהודים מודרניים וחכמים, כי יהודים מאמינים בדבר רוחני, בקדוש-ברוך-הוא.

משיח - בזמן הקרוב ביותר, בכל שנייה, בכל רגע, מצפים להמלכתו!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד