דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "קדושים" תשע"ו

4/05/2016

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת קדושים תשע"ו

 

והייתם לי קדושים כי קדוש אני

בפרשת מצורע מזהיר הקדוש-ברוך-הוא את עם ישראל, עם סגולה שבחר בו, לשמור את נפשם ולא לאכול במאכלות אסורים ולהקפיד על כשרות, כי הרוח והנשמה הם חלק אלוקה ממעל, טהורים וקדושים ויכולים להתחבר רק לנפש טהורה וקדושה. יהודי יקפיד על כשרות הבש וגם על הירקות שיהיו נקיים מחרקים, כדי לשמור על נפש היהודי שבו, שתהיה מוגנת. אם לא מנקים את הירקות כראוי, גדלים ומתרבים החרקים בנפש היהודי ויוצא שבתוך חודש ימים מצטברים הם לכמות גדולה ל"ע, ונפש האוכלת טרפות, מתהפכת חס ושלום, לנפש בהמית ונהיה כגוי חלילה, למרות שנולד להורים יהודים. רק מלך המשיח כשיומלך, ידע להבחין בין יהודי טמא ליהודי כשר, טהור וקדוש.

פרשת קדושים ועוסקת בציווי האלוקי להתקדש "כי קדוש אני ה' אלוקיכם" (ויקרא יט, ב).

יהודי המתבולל עם גויה חס ושלום, יהיו ילדיו גויים, כי האֵם היא הנפש והנפש טמאה. לעומתו, יהודייה המתבוללת עם גוי, יהיו ילדיה יהודים, הם נולדים אומנם עם קליפות קשות, אבל יהודים הם. הנפש, היא הקובעת את היהדות, לכן הקדוש-ברוך-הוא כואב כאב נוראי כשיהודים מתבוללים ושונא התבוללות וזימה. יהודים מתבוללים חושבים שהם נהנים מהעולם הגדול, אבל בעצם הם סובלים קשות כי הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, לא יכולה לחיות עם גוי, היא דבר קדוש מאוד שמתחבר לעם היהודי בלבד. לכן הרוח והנשמה הקדושה עוזבות והם נכנסים לאטימות וטמטום המוח, כבולים לסטרא אחרא ומנותקים מהחיים, נמצאים כמו בתוך כישוף ואין להם את הכוח להתחבר לקדוש-ברוך-הוא. שבעה מיליארד בני אדם בעולם הם כאילו בני אדם, הם אוכלים ושותים מכוח הטומאה, הנפש והרוח שלהם טמאות. הם נושמים, אבל אין להם נשמה.

כדי לשמור על היהודי שבנו ולהיות קדושים, אנחנו מקפידים על אוכל כשר למהדרין, עושים ברית מילה, מקיימים מצוות ומתפללים והכל כדי להזדכך ולהתנקות, לטהר ולקדש את הגוף ולהיות קרובים יותר לקדוש-ברוך-הוא.

היהודים הם עם סגולה בו בחר הקדוש-ברוך-הוא, הם היחידים בעולם שהיה להם את הביטחון להגיד במעמד הר סיני 'נעשה ונשמע'. הם הכי חכמים, פיקחים ונבונים בעולם, והכי תמימים. תמימות זה דבר קדוש, זה יושר ואמת. מאותו זמן ועד היום, בורא עולם נמצא עם היהודים, מגן עליהם ודואג להם שלא ייעלמו מן העולם. התבוללות, אכילת מאכלות אסורים וחוסר שמירת תורה ומצוות, גורמים חס ושלום, להיעלמות מן העולם.

 

ואתם הדבקים בה' אלוקיכם

עם ישראל צריך להקפיד ולהתקדש בחתונה כדת משה וישראל, כי "קדושים תהיו כי קדוש אני..." (ויקרא יט, ב). אמר הקדוש-ברוך-הוא לשאר האומות: לא הנחתי להדבק בי אלא לישראל, שנאמר: אתם הדבקים בה', אתם היהודים ולא שאר העמים. לכן הקדוש-ברוך-הוא מבקש 'קדושים תהיו' עם ישראל, כדי שתמשיכו להידבק בי ואני אמלא אתכם בקדושה, טהרה, נקיות ובריאות. הפרשה כוללת את עשרת הדיברות, על כן היא בעצם כל התורה כולה. אצל הקדוש-ברוך-הוא, גדול בתורה הוא יהודי שמתפלל, לומד תורה ומקיים את לימודו, מתוך כך הוא נזהר מהחטא. יהודי שלומד תורה ולא מקיים את לימודו ואת עשרת הדיברות, נמצא לימודו חסר. במילים פשוטות, גדול בתורה הוא יהודי המקיים את עשרת הדיברות במלואן, ועל-פי זה נחשבו גדולי התורה בעבר.

 

שקולה תורה כנגד כל הקורבנות

דברי תורה עולים על כל הקורבנות שבעולם ככתוב: "זאת התורה לָעולה, לַמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים", שקולה התורה כנגד כל הקורבנות שבעולם. כתוב שכל מי שעמל בתורה אעפ"י שנגזר עליו עונש מלמעלה, מועילה התורה מכל הקורבנות והעולות, ואותו עונש נקרע ומתבטל. אין אדם נטהר, אלא בדברי תורה. דברי תורה לא מקבלים טומאה לעולם, התורה מיועדת לטהר טמאים ורפואה מצויה בה, שנאמר: "רִפְאות תְהִי לְשָרֶך וְשִקוי לְעצמותיך". זה כוחה של התורה ורק יהודים יכולים לעסוק בה. אשרינו היהודים שבחר בנו הקדוש-ברוך-הוא ואוהב אותנו.

עברנו את הפסח בשמחה הגדולה ביותר שהייתה אי-פעם. לכל היהודים היה טוב בחג הפסח, פתח בורא עולם בחג הפסח הזה פתח גדול לפתיחת הגאולה ולהמלכת מלך המשיח! בורא עולם קורא לכל היהודים ולגדולי התורה לזעוק אליו ולבקש שימליך את מלך המשיח, למרות שעכשיו הקדוש-ברוך-הוא מעורר מלמעלה כדי לעורר למטה. זאת הפעם האחת והיחידה ורק לצורך המלכת מלך המשיח, כי הזמן אוזל והקדוש-ברוך-הוא רוצה להמליך את המלך המשיח ולבנות את בית המקדש השלישי!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד