דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "חוקת" תשע"ו

6/07/2016

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת חוקת תשע''ו

ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ

"זאת חֻקת התורה אשר ציוה ה' לאמֹר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה..." (במדבר יט, ב). בפרשת פרה אדומה, טמון סוד שיתגלה רק בזמן התגלות מלך המשיח בפרהסיה. אפר הפרה האדומה, מטהר את היהודים מאבי-אבות הטומאה, טומאת המת.

לימוד תורה, קיום עשרת הדיברות, תפילות, טבילה במקווה ועבודת תיקון המידות - מטהרים ומזככים את היהודי ועוזרים לו לעלות במעלות הקדושה, אבל את שורש כוח הטומאה העמוק ביותר, שממנו נוצרת וניזונה הנפש הבהמית בגוף האדם, את זוהמת הנחש, רק אפר פרה אדומה יכול לפרק ולעקור. כדי להביא את היהודי להיות זך וטהור כמו האדם הראשון לפני החטא, נקי ב-100% מזוהמת הנחש, דרוש אפר פרה אדומה.

הקדוש-ברוך-הוא הקדים תרופה לכל מכה שנתן בעולם, לכל בעיה או חולי הכין בורא עולם תרופה בעולמו. במעמד הר סיני פסקה זוהמתם של בני ישראל. במעשה העגל, כשראו את העגל בעיניהם, חזרה זוהמתם - יבוא אפר הפרה ויטהר אותם לעולם ועד.

אנחנו נמצאים בחבלי משיח, בתקופה שמשיח מכוון את העולם. תפקידו של המשיח להילחם נגד כוחות הטומאה, לקדש ולטהר את העולם הזה, כל מיליארדי בני האדם שבו ולהפוך אותו לעולם קדוש וטהור, כמו שהיה לפני חטא האדם הראשון. עולם חדש שבו לא יהיה יצר הרע ובילַע המוות לנצח, היהודים יהיו קדושים מעל כולם כמו מלאכי מעלה, הגויים שיישארו בעולם ישרתו את בני ישראל היהודים וְיִבָּנֶה בית המקדש השלישי שיהיה לנצח נצחים.

 

לשום את משא כל העם הזה עליי

רצף המאורעות במדבר היה קשה מאוד למשה רבינו, אירוע רדף אירוע, פרשת מרים, עצת המרגלים שלא למדו מפרשת מרים והוציאו דיבת הארץ רעה, קורח ועדתו שחלקו על משה, ועכשיו באר מרים. רצה הקדוש-ברוך-הוא להרגיל אותם שהבאר לא תישאר לעולם ובאיזשהו שלב תיפסק, אבל העם שוב מתלוננים, ובאו בהמוניהם אל משה לאוהל. משה ואהרון חשבו שבני ישראל באו לבכות את מות מרים, אבל הם בכו על המים, על הבאר שפסקה עם מותה.

בשונה מכל הפעמים בהן אמר הקדוש-ברוך-הוא למשה לפעול עם המַטֶה, כמו על ים-סוף שנאמר "ואתה הָרֵם את מַטְך ונְטֵה את ידך על הים ובְקָעֵהו..." (שמות יד, טז), אומר כאן ריבונו של עולם למשה "קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירָם" (שם כ, ח).

בשל המתח והלחץ הכבד בו היה נתון משה רבינו, הקהיל את העדה ואמר להם "...שִמעו נא המורים המִן הסלע הזה נוציא לכם מים, וירם משה את ידו וַיַך את הסלע במטהו פעמיים ויֵצאו מים רבים ותֵשת העדה ובעירָם" (שם כ, י-יא).

זה היה הניסיון האחרון של משה רבינו, נתן לו בורא עולם הזדמנות אחרונה כדי שיזכה להיכנס לארץ הקודש חי לעולם. זה היה ניסיון פרטי למשה, לא למשה איש האלוקים, אלא למשה האיש, ללא עזרתו של הקדוש-ברוך-הוא, ללא עזרת שמיים וכוח עליון שינתב אותו. הקדוש-ברוך-הוא רצה שמשה רבינו בכוחותיו שלו, יקנה את הזכות להיכנס חי לארץ הקודש.

כשראה משה רבינו שנפטרה אחותו, הסיק מכך שאבד הסיכוי שיכנס לארץ, ואיבד את כוח האמונה שלו. משה היה צריך להתאפק, להתאזר בסבלנות ולהאמין שלמרות שאחותו נפטרה, הכל יהיה טוב ושהקדוש-ברוך-הוא נתן לו את הניסיון הזה, כדי שיוכל בכל זאת להיכנס לארץ ולהיות משיח. אבל הָאֵבֶל על אחותו ורצף האירועים, הביא את משה לידי כעס ובלבול הדעת. כשהבין משה רבינו שהכעס פגם בכוח הדיבור שלו וכבר לא היה במיטבו ולא נקי, וללא עוצמת הדיבור לא יצליח להוציא מים ויהיה לעג וקלס בעיני העם - היכה בסלע במקום לדבר אליו. רק בנקיות המחשבה והלב, יכול היה משה להצליח לדבר אל הסלע.

אבל גם במצב הזה, אם היה משה מתעשת וחוזר לעצמו ומתעקש לדבר אל הסלע מליבו, כמו שציוה הקדוש-ברוך-הוא, היו יוצאים מים מן הסלע. משה לא האמין שבכוחו לעשות זאת.

 

בזכות נשים צדקניות נגאלו ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל

הצניעות והשמרנות של נשות ישראל מביאות לעולם גאולה ומשיח. לנשים יש כוחות עצומים, לא לחינם נתן בורא עולם שכינה לאישה. הדלקת נרות שבת, הפרשת חלה ושמירת נידה, מביאים חיים טהורים וקדושים לעולם.

נרות - באה חווה וכיבתה נרו של עולם - יבואו הנשים וידליקו כל ערב שבת את מה שכיבתה חווה, להאיר את הבית ולחבר את נשמות המשפחה עם הקדוש-ברוך-הוא. זה העניין הרוחני של הנשמה והרוח. חייבת כל אישה בתוך ביתה, במקום שבו תישן, להדליק נרות שבת, זו מצווה גדולה מאוד.

חלת שבת - זו התחלה. העולם חי על הלחם ועל המים. שולחן שבת זה מזבח במקום בית המקדש שחרב. במקום לחם הפנים שאפו בבית המקדש, צריכה כל אישה בארץ הקודש להכין חלות שבת. זו המצווה הגדולה ביותר להכין חלות ביום שישי, לכבוד שבת קודש. לכן בכל בית בישראל, תכין האישה בעצמה חלות שבת, זה יביא הגנה ושמירה, שלום בית, פרנסה טובה וחיים טובים.

נידה - על ידי שמירת נידה כהלכתה, באים לעולם ילדים עם נשמות גבוהות, מחונכים, נקיים וטהורים.

יש גאולה של עם ישראל, משיח פועל ועובד! נשים - יש בכוחן להקדים את יציאתו בפרהסיה!

  מאמר הרב שליט"א לפרשת "חוקת" תשע"ו להורדה
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד