דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "כי תצא" תשע"ו

14/09/2016

בס"ד

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת כי תצא תשע"ו

ונְתָנו ה' אלוקיך בידיך

"כי תצא למלחמה על אויביך ונְתָנו ה' אלוקיך בידך ושָבִיתָ שִבְיו" (דברים כא, י).

פרשת כי תצא עוסקת ביציאה למלחמה על אויביך, תרתי משמע, מלחמה על האויב מחוץ ומלחמה על האויב מבית – יצר הרע, ורק כשתצא למלחמה עליהם – ייתן אותם ה' בידיך.

בראשית ברא הקדוש-ברוך-הוא את האדם הראשון בשלמות, מלאך בלבוש בשר ודם, דם לבן כמו העצמות והמוח ובלי יצר הרע. מכיוון שחטאו אדם וחווה והטיל הנחש את זוהמתו בחווה, נוצרה נידה בגופה וכשאדם בא אל אשתו, נוצרה גם העורלה. מאותו זמן ועד היום "לַפתח חטאת רובץ" - התינוק שנולד מכוח דם הנידה שהוא הנפש, יוצא לאוויר העולם ביחד עם יצר הרע שהיה שותף בבריאתו. יצר הרע מניע את התינוק, הוא הדוחף אותו להתפתח על ידי הרעב, הסקרנות והיצרים, אבל דוחף אותו גם לדברים לא טובים. גם תהליך הפרייה והרבייה נעשה דרך היצר הרע ולמה? כי רוצה היצר הרע להדיח את היהודים לדבר עבירה, שלא ישמרו על דיני הטהרה ועל ידי כך להרוס את העולם. אבל אישה המחוברת לקדוש-ברוך-הוא ומקפידה על דיני טהרת המשפחה, זוכה לְעובר טהור וקדוש, למרות שבדמו מעורב יצר הרע.

אם אדם וחווה לא היו חוטאים, תהליך הפרייה והרבייה היה נעשה על ידי רוח הקודש ולא על ידי יצר הרע המניע את האדם ומביא אותו לידי פיתוי. אם היו אדם וחווה נכנסים בקדושתם לשבת, היה אדם הראשון משיח והעולם לא היה מתייסר בתיקון עד היום הזה, מחכה ומצפה למשיח שיגאל את העולם.

בורא עולם לא רצה להחריב את העולם בגלל חטא אדם הראשון ואשתו ואמר: 'זיהמו את טהרת העולם וקדושתו על ידי זוהמת הנחש – יביאו אותו לקדושה ולטהרה דרך שמירת טהרת המשפחה! בכל דור ודור יתנקו ויזדככו, עד שיהיו קדושים וטהורים ואז ייצא משיח וימלוך על העולם!'

זה מה שקורה היום, כל העולם תוהו ובוהו וגוג ומגוג, ובארץ ישראל הקדושה היהודים קדושים וטהורים ומשיח פועל ועובד ובקרוב ימליך אותו בורא עולם.

 

לפתח חטאת רובץ

יום-יום מתחבט היהודי בבחירה בין הטוב והרע, כל חייו הוא נלחם ביצר הרע שהוא העצלנות, העקשנות ורצונותיו השליליים. אם היהודי חכם ועיניו בראשו, לא יתפתה ולא יושפע מיצר הרע ובכך יעלה במעלות הקדושה והטהרה. הדרך להתחבר לריבונו של עולם, כתובה בפרשת ראה "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם... והקללה אם לא תשמעו..." (שם יא, כו-כח). וכי אדם שעיניו בראשו יבחר בקללה? אלא, שכדי לזכות בברכת ה' שתהא שורה על ראשך תמיד, עליך לעזוב את השרץ ולהתרחק מהדרך המקולקלת והמקוללת.

דרך העולם היא מידה כנגד מידה, אדם עושה רע - מקבל רע, הרי לא מתקבל על הדעת שאדם המֵרֵע לסביבתו, יבורך על ידה. וכן הדבר אצל הקדוש-ברוך-הוא. כשאדם עושה השתדלות מקסימלית לברוח מהחטא - הוא נדבק בבורא עולם, ואם הוא מוסיף על כך גם קיום מצוות - אנוכי ה', שבת כהלכתה, כיבוד הורים ללא ציפייה לתמורה, חסד, צדקה שמצילה ממוות, תרומות ומעשרות שמעשירות, תפילות וקביעת עיתים לתורה - המצוות מחברות אותו באמונה לקדוש-ברוך-הוא, והיהודי מבורך מפי עליון כל יום וכל רגע, אין לו צורך לחפש ברכות וישועות אצל אף אדם בעולם. המקיים את עשרת הדיברות במלואן – מלך, יש לו עשירות, בריאות, חיים טובים, אישה טובה, ילדים טובים - בית מבורך מפי עליון.

גניבה, שקר, ניאוף, חמדנות, שוחד, רצח - שווים קללה. כשיהודי עוזב ובורח מכל זה, כשהוא קם בבוקר ועומד בתפילת שחרית, אוכל פת שחרית, קובע עיתים לתורה, עובד ביושר ואמת, מתפלל מנחה וערבית, לומד תורה בלילה כמה שניתן - ישירות הוא נדבק בברכה, יהיה לו טוב עד בלי די ושפע בכל רצונותיו הטובים.

 

חודש הרחמים והסליחות

אנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ופרשת 'כי תצא למלחמה' העוסקת ביצר הרע, מתיישבת בדיוק במקומה ערב החגים הבאים עלינו לטובה, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. יש להרבות בתפילות, מצוות, צדקות ומעשרות. כל אחד ייקח על עצמו לְזַכות יהודים אחרים בחזרה בתשובה.

מצוַת הדלקת נרות היא מצווה גדולה מאוד לאישה בערב שבת, להאיר ולזכך את העולם בשמיים ובארץ - כך גם הפרשת חלה היא מצווה מן המובחר, וצריכה כל אשה לקיימה ביום השישי בתוך ביתה. הפרשת חלה בימי החול תֵעָשֶה רק לצורך לימוד נשים צעירות, על ידי רבנית המוסמכת ללמד את ההלכות.

שלוש פעמים ביום אנחנו מתפללים ומזכירים את האבות הקדושים - אברהם יצחק ויעקב, אז בבקשה יהודים, תיסעו אליהם למערת המכפלה וגם אל האימהות שמחכות לכם. גם רחל אמנו המבכה על בניה מחכה לכם, רחל אמנו ששומרת על משיח תחתון ולאה אמנו ששומרת על משיח עליון. שלוש פעמים ביום מתפללים ומזכירים את האבות ותחיית המתים, תבינו מה שאתם אומרים – זו תפילה על גאולה ומשיח! תפילת שמונה-עשרה, העוסקת באמונה באבות ובתחיית המתים, היא עיקר התפילה ומי שמאמין בזה, מאמין גם במשיח בן דוד ובבניין בית המקדש השלישי!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד