דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "ניצבים" תשע"ו

28/09/2016

בס"ד

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת ניצבים תשע"ו

 

ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, טַפכם נשיכם וגֵרְך אשר בקֶרֶב מחניך מחוטב עֵציך עד שואב מֵימֶיך, לְעָבְרְך בברית ה' אלוקיך ובְאָלָתו אשר ה' אלוקיך כורת עִמְך היום" (דברים כט, ט-יא).

בשבת שלפני ראש השנה יום הזיכרון, קוראים בבתי הכנסת את פרשת ניצבים, בה משה רבינו מכנס את עם ישראל, ולהכניסם בבריתו של הקדוש-ברוך-הוא, "לא אִתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת... כי את אשר יֶשְנו פה... ואת אשר איננו פה עִמנו היום" (שם כט, יג-יד). משה רבינו מחבר את עם ישראל לקדוש-ברוך-הוא כדי שידבקו בו, מה שבימינו נקרא 'להחזיר בתשובה'.

בראש השנה יום הדין, הקדוש-ברוך-הוא קם לדון את העולם, איזו מהמדינות לדין ואיזו לרחמים. בורא עולם דן כל מדינה ומדינה על-פי מעשיה בשנה החולפת, וכל אדם על-פי מעשיו הטובים והפחות טובים.

לפני יום הדין, נתן הקדוש-ברוך-הוא ברחמיו לישראל את חודש אלול, חודש מיוחד במינו, חודש הרחמים והסליחות, כדי שעם ישראל יפשפשו במעשיהם. במשך חודש ההכנה הזה, חושבים כולם על הימים הנוראים המתקרבים, מתכוננים ומהרהרים במעשיהם, הִרהורים שמחלחלים אל המוח ואל הלב ומביאים את היהודי לשוב בתשובה, כל יהודי.

 

בכל לבבך ובכל נפשך

רוצה בורא עולם שבחודש אלול יחזרו עם ישראל בתשובה שלמה, וכשיגיעו לראש השנה ועשרת ימי תשובה אחרי התרת נדרים, מעשי חסד וצדקה, תרומה ומעשר והשתדלות מרבית לקיים את עשרת הדיברות במלואן - יהיו כבר בתוך התהליך של התשובה, מוכנים, נקיים וראויים שהקדוש-ברוך-הוא יישב על כיסא רחמים וירחם על היהודים, על עם ישראל. כי בידוע שאדם השב בתשובה, נמחלים לו עוונותיו ומתבטלות מעליו הגזרות שהיו מנת חלקו אלמלא עשה תשובה. זה אבינו שבשמיים - אב הרחמים.

יהודי אינו יכול לטבול ושרץ בידו, הוא חייב לעזוב ולזרוק את החטאים שבידיו ולבוא נקי אל ה' יתברך. אי אפשר להחזיק ברע ובטוב יחד, כדי לעמוד בתפילה לפני בורא עולם, חייב יהודי להחליט מעומק הלב באיזה דרך הוא בוחר ולעזוב את החטא. כל יהודי יודע בוודאות במה חטאו וכדי שתפתח דרכו להצלחה, חייב הוא להשתדל בכל כוחו להניח את המעשים הרעים, כי הם שמקלקלים ומפריעים לו לחיות בשלווה ושלום, בשקט ושמחה. אז, מובטחת לו ליהודי הידבקות בקדוש-ברוך-הוא ושפע מעולם הברכה. הוא עצמו ירגיש את הניתוק מהחטא והטומאה. אין וואקום בעולם, עזיבת הרע מְחַברת לקדושה, לתפילה, לתורה ולקיום עשרת הדיברות וכשמגיע ראש השנה ויום הכיפורים, היהודי לא מתבייש לעמוד בתפילה לפני הקדוש-ברוך-הוא, הוא מרגיש חזק, מרגיש שיש לו כוח לבקש מבורא עולם.

 

לא בשמיים היא

"כי המצוה הזאת אשר אנוכי מְצַוְך היום לא נִפְלֵאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור מי יַעֲלֶה לנו השָמַיְמָה וְיִקָחֶהָ לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מֵעֵבֶר לים היא לאמור מי יעבר לנו אל עֵבֶר הים וְיִקָחֶהָ לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" (שם ל, יא-יד).

זו לא בעיה לעזוב את החטא, אם זה בגופו, אם בדיבור, בשמיעה או בראייה - הכל עניין של החלטה, מחליט - ומתחיל חיים חדשים.

בשנה הזאת יהיו ניסים ונפלאות ליהודים בארץ ישראל! תהיה הידבקות בה' יתברך וידיעה גדולה ומובהקת מי זה משיח!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד