דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "יתרו" תשע"ז

15/02/2017

בס"ד

 

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת יתרו תשע''ז

מה שמועה שמע ובא?

"וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו..." (שמות יח, א).

שמע יתרו שהקדוש-ברוך-הוא קרע את ים-סוף לעם ישראל ונלחם להם בעמלק, האמין ובא. אדם מטִבעו לא יכול להאמין לניסים ונפלאות עצומים שכאלה, זה נשמע הזוי ובלתי אפשרי, אדם צריך לראות בעיניו כדי להאמין. כשאדם רואה בעיניו ושומע באוזניו, הוא מאמין.

יתרו שהיה כומר מוכר בעולם, חכם מאוד ומומחה גדול בקסמים וכישופים - שמע ובא. הספיקה לו השמיעה בלבד, שמע מה שעשה הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל, והבין שזהו כוח שמעל הטבע ומעל כל העולם הזה.

כוח הסטרא אחרא שהיה במצרים, היה הקשה ביותר בעולם, לא היה קשה ממנו. יתרו הכיר את כל הכוחות האלה והיה בקיא בכולם, אבל הקדוש-ברוך-הוא הוציא את בני ישראל ממצרים באותות ומופתים גדולים, בעשר מכות שלא נשמעו כמותן מעולם, בקריעת ים-סוף, דבר שלא יעלה על הדעת ובמלחמת ה' בעמלק - זה כוח שהוא מעל כל הכוחות הקיימים בעולם, כוח שלא היה מוכר לו. כוח עליון שגרם לו להאמין ולהידבק בקדוש-ברוך-הוא.

בתקופה שהיה משה במדיין וגר אצל יתרו, התחילו הסימנים הראשונים לחדור לתודעתו של יתרו ולערער את אמונתו בכוחות הסטרא אחרא. כבר אז הוא התחיל להבין שיש כוחות גדולים שהם למעלה מכוחותיו וכששמע על עשר המכות, קריעת הים והמלחמה בעמלק – הושלמו התובנות והוא התגייר וחזר בתשובה.

כל הגויים שמעו את השמועות ששמע יתרו, אבל לא האמינו, אמרו 'שמועות בעלמא' ונשארו בהבלי העולם הזה עם הסטרא אחרא. מתוך מצולות ים-סוף פרעה עשה תשובה כשאמר "מי כמוך באלים ה'..." וזכה שהקדוש-ברוך-הוא הציל אותו, כדי שיפרסם בכל העולם את הנס והתשובה שעשה.

 

עד יעבור עַם זו קנית

מלחמה קשה ניהל המלאך של מִצְרַיִם עם הקדוש-ברוך-הוא, כדי שלא יִפְתח את הים לעם ישראל. אמר המלאך לריבונו של עולם: 'מה שונים אלה מאלה? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה'. המלאך של מצרים נלחם כדי למנוע את טביעתם של המִצְרִים ואמר לקדוש-ברוך-הוא שגם אם יש לבני ישראל זכות שיפתח להם הים, בזכות האבות ויוסף שהיו איתם - שיעברו בני ישראל וישוב הים לאֵיתנו, למה להטביע את המצרים?

עומדים בני ישראל על הים, מאחוריהם מרכבות פרעה וחֵילו, לפניהם ים-סוף רועש וגועש בהוראת המלאך של מצרים שלא התיר לו להיפתח - בא הקדוש-ברוך-הוא, קרע את הים וגזר אותו לשנים-עשר גזרים, העביר את בני ישראל ביבשה וכשנכנס החייל המצרי האחרון לים-סוף, השיב את הים לאֵיתנו והטביע את כל חֵילות פרעה ומרכבותיו, כדי שיראו בני ישראל וירפאו מהפחדים והחרדות שהיו להם מהשוטרים והחיילים המצריים שהצליפו בהם, עינו והיכו אותם.

התיקון של פרעה וחייליו היה לְקָרֵב את בני ישראל לאביהם שבשמיים. הלחץ של צְבא מצרים מאחור והים הסוער והגועש מלפנים, גרמו לבני ישראל לצעוק ולזעוק ולעשות תשובה. זו נקראת אמונה בקדוש-ברוך-הוא, זו נקראת תשובה. וכשהאמינו - נבקעו המים לשנים-עשר שבילים. זה מה שהתאים כדי להביא את דור מצרים לידי תשובה. המצרִים שלא נתנו לבני ישראל ללמוד תורה, להתפלל ולחיות בכבוד, סופם שבעל כורחם השיבו את בני ישראל בתשובה.

הקדוש-ברוך-הוא נתן לעם ישראל תורה כשאמרו 'נעשה ונשמע'. 'נעשה ונשמע' פירושו שעִם כל מה שקורה לאדם, הוא מצדיק את הקדוש-ברוך-הוא ומאשים את עצמו, לא מתלונן ולא מתמרמר. לכן, כשאמרו בני ישראל 'נעשה ונשמע' נתן להם הקדוש-ברוך-הוא את התורה ואת עשרת הדיברות, לשמור ולעשות עד היום הזה. ראשיתה של חזרה בתשובה שלמה היא התחלת קיום עשרת הדיברות, במקביל לתפילות ולימוד תורה ובהמשך קיום תרי"ג המצוות.

עם ישראל מתפלל שלוש תפילות ביום ובתפילת שמונה-עשרה, שהיא עיקר התפילה, מזכירים את האבות אברהם, יצחק ויעקב. אז בבקשה עם ישראל, הטהורים והקדושים, בניו של בורא עולם, לכו לבקר אותם במערת המכפלה ובקבר רחל - בזכותם נגאלו עם ישראל ממצרים! בזכותם נבקע ים-סוף! ובזכותם קמה מדינת ישראל בתש"ח! אם כבר הולכים לקברי צדיקים, אז האבות והאימהות הם העיקר שבעיקרים, הם הכוח הגדול לעזור לכל יהודי, אין כוח מעליהם.

 

מצווה מן המובחר לכל אשה להפריש חלה בביתה ביום שישי. כמו שנרות שבת מדליקים בערב שבת ולא ביום אחר, כך מצוות הפרשת חלה, כדי שכל בית יהודי יתקדש ויהיה מבורך בהפרשת החלה של כל אשה יהודייה בארץ ישראל.

משיח עובד ופועל ומתפרס בכל ארץ ישראל הקדושה והעולם, עד שיתגלה בפרהסיה!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד