דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "תרומה" תשע"ז

1/03/2017

בס"ד

 

מאמר לפרשת תרומה תשע"ז

מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

ומשביע לכל חי רצון

"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאֵת כל איש אשר יִדְבנו ליבו תִקחו את תרומתי" (שמות כה, ב).

מפתח הפרנסה נמצא בידיו של הקדוש-ברוך-הוא. בורא עולם הוא חסד, אמת ויושר, הוא ברא את העולם ואת כל בני האדם ובעלי החיים למיניהם, והוא שדואג לכולם למזונותיהם. כל בריה על פני האדמה מקבלת את מזונותיה בהתאם להתנהגותה בעולם. לבעלי החיים נותן בורא עולם את מזונותיהם, את הגויים הוא לא שומע עד שיתגיירו ויחזרו בתשובה. היהודים מקבלים את חלקם מבורא עולם על-פי רמת קיום עשרת הדיברות.

מבקש בורא עולם מבני ישראל להרים תרומה מכל הלב לבניית המשכן. הלב הוא איבר שמחובר לכל איברי הגוף, מכף רגל ועד ראש, ובלב היהודי יש גם רוח שמחוברת לנפשו ולנשמתו. כשמבקש בורא עולם תרומה מ"כל איש אשר יִדְבנו ליבו", פירוש הדבר מהנקודה הפנימית והעמוקה ביותר של הלב. תרומה כזאת משתפת את כל איברי הגוף המחוברים ללב ואת כל כוחות הרוח, הנפש והנשמה המחוברים גם הם ללב, והנשמה מעצם היותה חלק אלוקה ממעל, יוצרת שיתוף גם עם בורא עולם. התוצאה, שכל אבריו של היהודי שותפים בנתינה, שותפים בתרומה למשכן ה' וריבונו של עולם שותף יחד איתם. השתתפותו של בורא עולם בתרומתו של היהודי, מהווה ערבות שאותו היהודי תרם מעומק ליבו, את כל אשר ידבנו ליבו.

אם יהודי תורם שלא מעומק הלב, נותן צדקה או מעשר מתוך אינטרס, גאווה או מחוסר ברירה, הרוח והנשמה לא שותפות בנתינה ואז ברור שגם בורא עולם אינו שותף לתרומתו. היהודי בעצם כוונותיו קובע אם בורא עולם יהיה שותף, עֵד וְעָרֵב לאיכות תרומתו, אם ניתנה מעומק הלב או כלאחר יד.

 

בזֵעת אפך תאכל לחם

אדם שמכלכל את ילדיו מכספי גזל, חס ושלום, מזין את גופם במזון שמביא עליהם נזק. ברכה על לולב גזול איננה עולה ואינה מתקבלת, כמו גם ברכה על כוס פגומה של קידוש. הכל צריך להיות שלם, ביושר ואמת.

יהודים שהקדוש-ברוך-הוא בירך אותם בעושר, ולא יתנו תרומות ומעשרות מכספם לנזקקים, חולים, ישיבות ואברכים - יהפכו הם עצמם לנזקקים, והחל מראש חודש אדר זה יגדל ויתחזק פי כמה. לא בגלל חכמתם וכשרונם בחר בהם בורא עולם לתת להם עושר, לא כדי שיתפנקו ויתגאו, אלא כדי שיחיו בכבוד ויתנו נתח נכבד מאוד להחזקת נזקקים, בתי חולים ומוסדות תורה. הרבה יהודים עשירים נפלו וירדו מנכסיהם כי חשבו בטעות שהכסף הוא שלהם, חשבו ש'כוחי ועוצם יָדִי עשה לי את החַיִל הזה'. אומר להם בורא עולם: 'טעיתם עשירים, הכסף הוא שלי ואני נתתי אותו בידיכם'! כמו שנאמר בפרשת תרומה: "ויקחו לי תרומה... תקחו את תרומתי", מהכסף שאני נתתי לכם, ממנו תיקחו את התרומה, מִשלי תיקחו למשכן!

 

עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר

מפה ילמדו עַם ישראל לעשר מכל משכורת או מכל הכנסה אחרת. כשמעשרים משתפים את הקדוש-ברוך-הוא וכשהקדוש-ברוך-הוא נעשה שותף, הברכה יורדת על הבית, על הכסף ועל כל מה שנעשה בכסף המבורך.

עשרות מיליארדי דולרים והרבה יותר מכך, פיזרו עשירים מישראל בארצות העולם על אבנים, סלעים וברזלים. כסף של עם ישראל שהיה צריך להיות לעזרה בארץ ישראל. אם כל הכספים האלו היו נשארים בארץ ומושקעים לטובת ורווחת עַם ישראל, היו עוד מאות אלפי אברכים לומדים בארץ ישראל, אלפי חולים היו יוצאים מבתי החולים ולא היה עוני בארץ ישראל.

החל מחודש אדר, התחיל בורא עולם לשפוט את העולם, בכל רגע ובכל מקום, ירגישו חזק את שיפוטו, לא רק בראש השנה, יום הדין.

כל אדם בעולם כולו, נשיא או ראש ממשלה בכל ארץ ומדינה, שידבר לשון הרע על היהודים בארץ הקודש או שירצה לקחת חלקים מארץ הקודש - תוך שעות ספורות, אולי גם בו במקום, יפגע בו בורא עולם קשות, כדי שיבין בבירור שהסיבה לפגיעה בו היא פגיעתו בארץ הקודש וביהודים הגרים בארץ הקודש.

בורא עולם מוציא משיח לאור בפרהסיה, יבנה את בית המקדש השלישי ויבולע המוות לנצח! לא יהיו חולים בארץ ישראל ולא יהיה מוות ליהודים. לא רק זה, תהיה גם תחיית המתים.

 

ייסורים באהבה

בורא עולם אוהב שהיהודים נכנעים אליו וחוזרים בתשובה שלמה. כמו יתרו כהן מדיין, שפרשה שלמה נכתבה על שמו. לא בגלל ציפורה והילדים בא משה לקראת יתרו, אלא כי שיבח יתרו את הקדוש-ברוך-הוא, החליט להתגייר ולהיות יהודי. על כן קמו משה רבינו והזקנים לקראתו וערכו סעודה לכבודו. זה כוחה של תשובה שמגיעה עד כסא הכבוד, מקום שצדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד.

יהודי שמקבל את הייסורים באהבה, לא מתמרמר ולא מתלונן, יודע בוודאות שהייסורים הם מאבא שבשמיים, אב הרחמים, שזה מגיע לו ולטובתו ושמח בהם - זה התיקון שלו בעולם הזה. דרך קבלת הייסורים באהבה, יכול יהודי לתקן את כל קלקוליו בעולם הזה ובכל הגלגולים! בורא עולם שמח בו שהוא לא מתריס נגד ריבונו של עולם, שנשמתו לוקחת על עצמה לתקן ושהאדם מקבל עליו את הייסורים בגופו. על-ידי הסבל שעובר האדם, הוא נכנע לקדוש-ברוך-הוא ועושה תשובה. אז, בורא עולם מרפא את היהודי הזה ומעלה אותו למדרגות רוח גבוהות ביותר. יהודים יקרים, תיראו כמה זה טוב לשמוע ולעשות רצון הקדוש-ברוך-הוא!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד