דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "ויקהל-פקודי" תשע"ז

26/03/2017

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת ויקהל-פקודי תשע"ז

 

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם" (שמות לה, א).

הערב רב שביקשו לצאת ביחד עם בני ישראל ממצרים, היו בעלי כוחות כישוף וטומאה קשים. מטרת הצטרפותם לבני ישראל הייתה לקחת בעורמה את כוחותיו העצומים והטהורים של משה רבינו, כוחות איתם ביצע את עשרת מכות מצרים. הם טעו לחשוב שכוחותיו של משה רבינו שווים לכוחות הטומאה שהיו במצרים. לכן החליטו להתגייר ולהצטרף לבני ישראל, במטרה לגנוב כוחות אדירים אלה לשימוש הטומאה. הם לא הבינו שיש כוח עליון מעל כל הכוחות בעולם - כוחו של בורא עולם.

כשעלה משה רבינו לשמיים לקבל את התורה, ועם ישראל נשאר, כביכול, ללא הנהגתו הרוחנית העוצמתית, חשבו שזו שעת הכושר לממש את תוכניתם. הערב רב וכוחות הטומאה המתינו בשקט במשך כל הימים בהם שהה משה רבינו בשמיים, לא הפריעו ולא ביקשו מאהרון שיחליף אותו, כדי לבוא ביום הארבעים בטענה 'הצודקת והנכונה' שהנה חלפו להם ארבעים הימים כפי שאמר משה והוא לא יורד. ביום הארבעים, הערב רב הפעילו לחץ כבד מאוד על אהרון, הרגו את חור וחלק מהזקנים, כדי למנוע ממשה רבינו לרדת עם לוחות הברית, כי אם יֵרֵד משה עם הלוחות, יהיה זה קֵץ כוחות הטומאה בעולם וסתימת הגולל על תוכניתם לאלוהים אחרים משלהם - אלוהי מסכה. אם היו נשלמים ארבעים הימים במלואם, לא היו מצליחים בתוכניתם.

אחרי ארבעים יום וארבעים לילה בשמיים, אמר הקדוש-ברוך-הוא למשה "לך רד כי שִיחֵת עַמך אשר הֶעֱלֵיתָ מארץ מצרים" (שם לב, ז). משה הסתכל לבדוק מה אירע לעם וראה שחזרה זוהמתם של בני ישראל. הזוהמה שסרה מדמם במעמד הר סיני - חזרה למחשבתם ושם היא עד היום הזה.

רצה משה רבינו להשאיר את התורה בשמיים, לא רצה להוריד אותה למצב רוחני כל כך נמוך של עם ישראל. אמר לו הקדוש-ברוך-הוא: 'רד עם התורה כדי שלא יטילו ספק שהיית בשמיים, ילעגו ויגידו שאתה מספר להם סיפורים. רד, שיראו כולם את לוחות הברית, יזדעזעו, כוח הלוחות יפרק את כוחות הטומאה של העגל, וההמשך בידך'.

ירד משה עם הלוחות, ראו כל העם את האורות, רעמים וברקים, הרגישו את האדמה מזדעזעת, את הים גועש וחשו את כוח הטהרה האדיר שהרס את כוח הטומאה של העגל, שנחלש כוחו והפך לדבר שאין בו ממש. פרחו לשמיים האותיות שנכתבו באצבע אלוקים ומשה רבינו שיבר את לוחות הברית, פורר ושרף את עגל הזהב. אם לא היה משה שובר את הלוחות, הייתה טהרתם ממיתה את כל העם בשל זוהמתם. אם העם לא היה חוטא בעגל, לוחות הברית היו מטהרים את כל העולם והופכים אותו לטהור וקדוש, הייתה גאולה ומשה רבינו היה משיח.

אחר הדברים האלה, מבקש הקדוש-ברוך-הוא ממשה לקחת מבני ישראל תרומה לבניית המשכן. בפעם הראשונה ביקש תרומה מכל עם ישראל "מאת כל איש אשר יִדבנו לִבו" (שם כה, ב). אבל עכשיו, אחרי חטא העגל, ביקש תרומה למשכן רק מבני ישראל, בלי הערב רב "קחו מאתכם תרומה לה' כל נדיב לִבו יְבִיאֶהָ" (שם לה, ה).

 

שבת שבתון לה'

יום השבת הוא יום שבו פוגש בורא עולם את כל בניו היהודים, נותן להם נשמה יתרה, רוח יתרה ונפש יתרה - רק ליהודים ששומרים שבת, תורה ומצוות. תפקידן של הנשמה, הרוח והנפש היתרות, להתחבר לנשמתו, רוחו ונפשו של היהודי, כדי שבורא עולם יוכל להתחבר אליו רוחנית. בלי ההכנה הזאת היהודי לא יהיה כלי מוכן לקבל את קדושת השבת והוא יתפרק ויתאדה מעוצמת הקדושה. יהודי שלא שומר תורה ומצוות, לא מקבל נשמה, רוח ונפש יתרות ולא מתחבר אליו בורא עולם. כך ציווה הקדוש-ברוך-הוא, "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלוקיך" (שם כ, ט-י). ביום השביעי רוצה אבא שבשמיים להיות עם ילדיו, לזכך ולטהר אותם, שיתפללו אליו וישמרו שבת כהלכתה.

שמירת השבת היא לא רק קיום הלכות עשה ולא תעשה, לא רק לא לנסוע ולא להדליק אור, בשבת אסור גם לדבר דברי חול. יהודי שנח בשבת בגופו, מוחו וליבו ורק מתפלל, לומד תורה, סועד שלוש סעודות עם זמירות שבת ומחשבות טובות, שמח ולא מתכנן תוכניות לשבוע הבא - בורא עולם פותר לו את כל בעיות השבוע החולף והשבוע הבא. כשיהודי סומך על הקדוש-ברוך-הוא ושומר שבת כהלכתה, בורא עולם עוזר לו. כששומרים את השבת בשלמות - השבת מושלמת, מעין עולם הבא.

מצווה מן המובחר להכין בבית חלות לכבוד שבת ולהפריש חלה, כדי שכל בית בישראל יהיה מבורך. הפרשת חלה בערב שבת היא מצווה מן המובחר, כמו הדלקת נרות בערב שבת.

יהודים יקרים, אם הולכים לקברי צדיקים, ללכת למערת המכפלה לאברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה ולאה. אבותינו ואמותינו הם עיקר העולם, אין מעליהם. מזכירים את זכותם של האבות שלוש פעמים ביום בתפילת שמונה-עשרה ומבקשים כבר אלפי שנים. לכן, אם רוצים קברי צדיקים, המקום הראשון לבקשות ותפילות והטוב ביותר בעולם הוא אצל אבותינו הקדושים במערת המכפלה, ולהדבק ישירות לקדוש-ברוך-הוא - זה הטוב ביותר.

יהודים, יש גאולה עכשיו ומשיח עובד ופועל חזק. אירופה תתמלא מוסלמים עד אין-סוף והיהודים יברחו לישראל. יש אנטישמיות כבדה ביותר גם באמריקה הצפונית והדרומית וגם משם יבואו היהודים לארץ ישראל. היהודים שבארץ ישראל ישמחו בחלקם, שלא יחשבו אפילו לרגע שלא טוב בארץ ישראל. בארץ ישראל הטהורה, הקדושה והרוחנית יש כל הטוב שבעולם. יהודי, תקיים את עשרת הדיברות במלואן ותרגיש שאתה מתחבר לריבונו של עולם.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד