דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "במדבר" תשע"ז

25/05/2017

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת במדבר תשע"ז

 

וארשתיך לי לעולם

"מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים, מנאן. וכשנפלו בעגל מנאן, לידע מניָן הנותרים. כשבא להשרות שכינתו עליהם, מנאם. באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנאם" (במדבר, רש"י א, א).

כל מְנִיָה שמונה הקדוש-ברוך-הוא מטרתה לאחד וללכד את ישראל. עצם המְנִיָה מחברת, כי מְנִיָה של הקדוש-ברוך-הוא אינה מספרית, במְנִייתו מתייחס הקדוש-ברוך-הוא ומכבד כל יהודי באופן אישי, תוך ציון שמו, מהמנהיג הרם ביותר ועד היהודי הפשוט ביותר, מברך אותם והם מבורכים. מלבד המְנִיָה של משה ואהרון, מונה אותם הקדוש-ברוך-הוא בשמותיהם, במהירות האור.

"מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תִפְקְדו אותם" (שם א, ג). ראשית לקחו משה ואהרון כופר מבני ישראל, ברכו אותם, ספרו את הכופר וחזרו וברכו. נמצא שהתברכו ישראל לפני הספירה ולאחריה - תוך כדי שהקדוש-ברוך-הוא במנייתו משרֶה שכינתו עליהם - כדי שלא ינזקו מהסטרא אחרא.

'אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה, עד שיאמרו ישראל שירה למטה' (ילקוט שמעוני, ישעיהו ו). כל פעולה שנעשית פה בעולם הזה, נעשית גם למעלה, ישראל עושים השתדלות ושמיים עוזרים. ללא השתדלותו של יהודי, לא עושה הקדוש-ברוך-הוא דבר. גם נס שעושה הקדוש-ברוך-הוא, נעשה לאחר השתדלות של קיום מצוות וצבירת זכויות. שלוש תפילות ביום, ברכת המזון, קביעת עיתים לתורה, קיום עשרת הדיברות - זו נקראת השתדלות, זו צבירת זכויות בקופה לשעה בה יבקש יהודי את עזרתו של בורא עולם. באותה השעה, יעשה יהודי השתדלות כדי לעזור לעצמו ובד בבד יבקש את עזרתו של הקדוש-ברוך-הוא. לא יגיד 'תן לי' או 'תעשה לי', אלא יבקש 'הקדוש-ברוך-הוא עזור לי' והקדוש-ברוך-הוא יעזור.

 

וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים

אדם הראשון הוא אבא של כולנו ואת חטאו אנחנו מתקנים עד היום הזה, כי 'אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה'. אדם בא לעולם כדי לתקן את חטא אדם הראשון. אם הוא עושה רק מצוות ומעשים טובים - גומר את תיקונו יפה. אבל אם הוא חוטא ומוסיף עוונות, נמצא שהוא מוסיף תיקונים נוספים על התיקון שבא לתקן ואם לא הספיק לתקנם בימי חייו, הקדוש-ברוך-הוא מעביר אותם לילדיו שיעזרו לו לתקן, כי הקדוש-ברוך-הוא "פוקד עוון אבות על בנים" (דברים ה, ט). לכן לא יכול יהודי להגיד שבורא עולם לא צודק. מי שחטא משלם, הורים שחוטאים - משלמים הם וילדיהם.

יהודי בא לעולם הזה כדי ליהנות מהטהרה והקדושה, מלימוד תורה, קיום עשרת הדיברות ותפילות, אלו הנאות שיעזרו לו בעולם הזה ובעולם הבא. יהודי לא בא לעולם הזה כדי ליהנות מתאוות העולם האסורות. נשמתו של האדם תפקידה לשלוט ביצרים ולבחור בטוב, הבחירה בידיו. לכן, אף פעם לא יוכל להתלונן, להתמרמר, להתריס ולהאשים את הקדוש-ברוך-הוא, כי הבחירה היא שלו והאשמה היא רק שלו. הקדוש-ברוך-הוא לא מעניש, הקדוש-ברוך-הוא שופט צדק, כולו רחמים ודין, מה שעשית - תקבל. את התיקון שנשלחת לתקן בעולם הזה - יעזור לך בורא עולם באופן מלא ותצליח לתקן, כי זה ממנו לתיקון אדם הראשון, אבל את מה שקלקלת בדרך – זו בחירה שלך והתיקון עליך בלבד. הקדוש-ברוך-הוא מנהל את עולמו בצורה הטובה ביותר, ביושר ואמת, רחמים ודין.

 

וארשתיך לי באמונה

יהודים צריכים להיכנע לקדוש-ברוך-הוא, להיות בענווה, אמונה, הכנעה וביטחון בה'. כניעה לקדוש-ברוך-הוא היא העדר כל תלונה, התמרמרות או התרסה, קבלת הטוב והרע באהבה ושמחה, זו נקראת אמונה חזקה בקדוש-ברוך-הוא, כי כל מה שנותן הקדוש-ברוך-הוא - הכל לטובתנו. כשאדם מגיע לרמה כזאת של אמונה, בורא עולם לא שוכח אותו, מרפא אותו ועוזר לו, למשפחתו ולכל אשר לו.

אין יהודי בעולם הזה שיכול להגיד 'טעיתי', אין טעות ליהודי כי הוא מקבל אזהרות, הארה מהנשמה למוח וללב, לפני כל מעשה לא נכון, לפני נסיעה במהירות מופרזת, חציית צומת באור אדום, אי-עצירה בעצור, גניבה, ניאוף, פגיעה באנשים ובתִמצות - אי קיום עשרת הדיברות. כמו שהקדוש-ברוך-הוא הזהיר את אדם הראשון וחווה בכל רגע, כך מזהיר כל יהודי עד היום, ואם בכל זאת עשה – ישלם, כי זו בחירתו, זה רצונו. לכן הקדוש-ברוך-הוא תמיד צודק ואנחנו תמיד אשמים, לא טועים - אשמים. אבל יש תשובה! אם תאמר לקדוש-ברוך-הוא: 'בורא עולם התפתיתי, התעלמתי מאזהרותיך ובחרתי ברע ואני רוצה לעשות תשובה' – יקבלו אותך משמיים.

כשיהודי בהכנעה וענווה הוא מנצח את הסטרא אחרא ובורא עולם שומע אותו. כשאדם נמצא בענווה - הנשמה והיצר הטוב מחוברים אליו. אך כשהוא, חס ושלום, בגאווה - יצר הרע, רוח רעה ונפש בהמית מחוברים אליו.

 

וידעת את ה'

הכוח שמנקה ומזכך את האדם מהטומאה, הוא לימוד תורה. שילוב של לימוד התורה עם קיום עשרת הדיברות וההלכות במדויק במקסימום היכולת, זו הדרך הטובה ביותר להתעלות ברוח. לימוד תורה ללא קיום עשרת הדיברות – כאילו לא עשה כלום. דרך ארץ קדמה לתורה ורק יהודי יכול לשלב ביניהן, רק ליהודי מותר. התורה היא חיינו ואורך ימינו, היא מגינה על ארץ ישראל הקדושה ועל כל עם ישראל.

העשירים היהודים בארץ ישראל ובעולם, קיבלו את עושרם מבורא עולם כדי לתרום ממנו לאברכים לומדי תורה, לבתי כנסת ובתי מדרש, להקמת מקוואות ולנזקקים, גם להם עצמם שיחיו בכבוד. הכסף לא שייך להם, הכסף שייך לבורא עולם ואם לא יתרמו, בורא עולם ייקח מהם ויהפוך אותם לנזקקים.

יש גאולה ובורא עולם מחכה ליהודֵי העולם שיעלו לארץ ישראל ויישבו את אדמת הקודש המתאימה רק להתיישבות יהודים. אסור ליהודי לחיות מחוץ לארץ ישראל! בארץ ישראל הקדושה יש מיליוני יהודים, היא פועלת ועובדת, יש בה משיח ובורא עולם נמצא פה! אומר בורא עולם ליהודים: 'בואו ליישב את אדמת הקודש, מקומכם באדמת הקודש ולא באדמה טמאה. בואו לעזור לאחיכם ליישב את אדמת הקודש, כדי שתזכו להיות בגאולה וביציאת משיח צדקנו בקרוב בפרהסיה'!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד