דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "בלק" תשע"ז

5/07/2017

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת בלק תשע"ז

 

בא לקלל ונמצא מברך

בלק בן צִפור מבני בניו של יתרו היה. בגלל שהתרחק ונפרד מדרך אביו שדבק בשכינה - באו זקני מואב והמליכו אותו עליהם. בזכות יתרו - שנתן את בתו צִפורה למשה רבינו לאישה, והתגיירו הוא וביתו ולמדו את תורת ישראל - המליכו עליהם את בלק באומרם: מכיר הוא את משה רבינו ואת כוחותיו ממגוריו בבית יתרו. הבינו המדיינים שבלק בהיכרותו את תורת ישראל ואת כוחם, יוכל להילחם נגדם. כל עצתם על משה הייתה, ושָכְרו את בלעם שכוחותיו מהטומאה - להילחם נגד משה רבינו שכוחותיו מהטהרה. בלק כוחו בחומר, בעשבים וכישופים למיניהם ובלעם כוחו בפיו, לכן שכר בלק את שירותיו לקלל את עם ישראל, חס ושלום.

בורא עולם שלח מלאכים אל בלעם בלילה, על מנת לשנות את דעתו שלא יקלל ולא קיבל. סיבך אותו בורא עולם בדרך, על-ידי המלאך שהפריע לאתון. התחככה האתון בסלע, נשברה רגלו של בלעם והגיע לקלל את עם ישראל בכוחות מוחלשים. כוח פיזי מוחלש בגלל הרגל השבורה והכאבים, וכוח רוחני מוחלש בגלל שהיה מחובר לכוח הקליפה והטומאה הקשה של האתון וכשהיה בריב איתה - ניטל כוחו.

לשם מה צריך היה הקדוש-ברוך-הוא להפוך סדרי בראשית ולהפוך את הקללות בפיו של אותו רשע לברכות עולם לעם ישראל? הרי יכול היה בורא עולם לסתום את פיו או לגרום לו להימנע מלהצטרף לשליחיו של בלק. אלא שרצה בורא עולם ששארית הברכות שנותרו מברכת אברהם לישמעאל וברכת יצחק לעשיו, יעברו גם הן לבני ישראל.

הנחש נטל את הברכות במִרמה מאדם הראשון, ויעקב, שבא לתקן את אדם הראשון, הקדים את עשיו ולקח את הברכות מיצחק, כאילו במִרמה. יעקב אבינו לקח גם את הבכורה מעשיו, ובנחל יבוק, לא עזב את שרו של עשיו עד שבירך אותו. יוצא אם כן, שכל הברכות חזרו לעם ישראל. אבל גם ישמעאל ועשיו קיבלו ברכות מאברהם ויצחק וקדושת הברכות האלה, היא שנתנה לבלעם את הכוח לקלל. ללא הכוח הטהור והקדוש של הברכות – אין כוח לקלל והקללות אינן יכולות לפעול. לא ייתכן שאדם שהוא כולו קליפות וטומאה – יברך, אין לו צינור של ברכות, אין לו צינור של קדושה וטהרה, הוא כמו בעל חיים, כמו האתון. אבל בלעם ניזון מהברכות שקיבלו עשיו וישמעאל והן שנתנו לו את הכוח לקלל.

הקדוש-ברוך-הוא עשה נס, שהברכות של אברהם ויצחק, שנתנו חיוּת לכוח הטומאה, ייצאו מפיו של בלעם, שבא לקלל ויצא מברך. נמצא שבני ישראל 'סגרו חשבון' סופי עִם ישמעאל ועשיו. על-ידי שהפך בורא עולם את הקללות לברכות, וכך התרוקן בלעם מהברכות שעברו לבני ישראל והגינו עליהם, ומבלעם ניטל כוח הקללה ולא היה בכוחו לקלל אף אומה.

 

הן עם לבדד ישכון

כיוון שראו מדיין שבלעם אינו יכול לקלל את עם ישראל, שלחו את בנות מואב. ידע בלעם שאין קנאה לפני הקדוש-ברוך-הוא כקנאת ברית קודש, מיד "ויחר אף ה' בישראל" (שם כה, ג), "ויהיו המתים במגיפה ארבעה ועשרים אלף" (שם כה, ח) - עד שבא פנחס בן אלעזר "ויבוא אחר איש ישראל אל הַקֻבה וידקור את שניהם... ותיעצר המגפה מעל בני ישראל" (שם כה, ח).

יודעים הגויים שאבינו שבשמיים שונא זימה והתבוללות. כשבני ישראל מתערבבים חס ושלום בגויים, הברית שלהם נפסלת והנשמה עוזבת אותם ובורחת. הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, לא תתחבר לגוף של גוי או של בעל חיים. רק גוף נבחר של יהודי, שמקיים מצוות והלכות, יכול לחבר אליו את הנשמה.

עד היום הזה מתקיימות בעם ישראל ברכותיו של בלעם, אך גם עצתו. הגויים שולחים את בניהם ובנותיהם להדיח את יהודים, בארץ ובעולם, להתבולל בהם ועל-ידי כך להרוס חס ושלום, את עם ישראל. גם השתייה החריפה, הסמים וההימורים הם כלי בידי הגויים לפגוע בעם ישראל. הם מקנאים בעם ישראל קנאה קשה מאוד, רוצים להדיח אותם מיהדותם, שלא יקיימו את עשרת הדיברות, יאבדו את ייחודם חס ושלום, ויהיו שווים לגויים - זו שנאת חינם.

 

מתלמידיו של בלעם הרשע

יהודים ויהודיות, אסור להתייעץ ב'מגידי עתידות' הקוראים בקלפי טארוט ובקפה, בכל מיני מְתַקְשרים למיניהם ובאנשים שמחליפים שמות - אלה כוחות שקריים מכוח הטומאה, מכוחם של בלעם ובלק. זוהי סכנה להחליף שמו של האדם, זה עניין של חיים ומוות. כשאדם שומע עתידות שִקריים ומאמין, זה מרעיל את מחשבתו ומוחו ומתקיים בו, בדיוק כמו פירוש לא נכון של חלום. בורא עולם אומר: 'יהודים יקרים, אלה מִנהגים של גויים לא של יהודים. תבואו להתפלל במניין, תקבעו עיתים לתורה, תקיימו במקסימום את עשרת הדיברות, ואני הקדוש-ברוך-הוא אפתור את כל בעיותיכם וצרותיכם'.

הקדוש-ברוך-הוא מבקש מכם יהודים שתדברו איתו ישירות, ללא 'מתווכים' וללא 'קולבים' וייתן לכם כל מבוקשכם. בורא עולם הוא אבא טוב ומטיב, כשמאמינים בו ומבקשים ממנו, הוא מכַוון לדרך הנכונה והטובה. אבא שבשמיים, הוא לבדו קובע מה יהיה בעתיד וברא אותנו כדי שנבקש ממנו, נרדוף אחריו ונהיה דבוקים בו בליבנו ונשמתנו. רק בורא עולם ייתן טוב, יושר ואמת עד בלי די.

התורה היא הכוח המחבר אותנו ישירות לקדוש-ברוך-הוא, אין כוח בעולם שיכול להחליף אותה. אז למה לחפש צדיקים שקבורים בחו"ל ו'מגלי עתידות' למיניהם? תיפנו לאבא שבשמיים! אל תאמינו לאף אחד שמתעסק בטומאה וכישופים. עתידו של אדם הוא לפי בחירתו, הוא הבוחר אם יהיה טוב או ההפך מטוב.

 

מתלמידיו של אברהם אבינו

מִזה שנים שיהודים מתפללים שלוש פעמים ביום ומזכירים בברכה הראשונה של תפילת שמונה-עשרה את האבות הקדושים. אז יהודים, אם כבר מחפשים קברי צדיקים, במקום לנסוע לחו"ל - לכו אל האבות הקדושים בהמוניכם!

יהודי, האם ידעת אי פעם מה זאת ברכת "תחיית המתים" שלפני קדושה? אין תחיית המתים מתקיימת אלא לאחר המלכת מלך המשיח ובניית בית המקדש השלישי! אנחנו מבקשים מהקדוש-ברוך-הוא בתפילת שמונה-עשרה שיקיים הבטחתו לתחיית המתים, רק הוא יכול לעשות זאת – זו בקשה לגילוי משיח ובניית בית המקדש. עכשיו צריך להאמין בגאולה של עם ישראל ובמשיח שפועל ועובד! קרובה ביותר המלכת מלך המשיח!

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד