דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "מטות-מסעי" תשע"ז

19/07/2017

בס"ד

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת מטות-מסעי תשע"ז

חלק אלוקה ממעל

"איש כי ידור נדר לַה' או הִשבע שבועה לאסור אִסָר על נפשו לא יחֵל דְברו ככל היוצא מפיו יַעשה" (במדבר ל, ג).

ליהודים נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, היא החיבור עם הקדוש-ברוך-הוא, יש גם רוח קדושה ונפש קדושה וטהורה. לכל דיבור של יהודי יש השפעה בשמיים, כי יש לו חיבור עם הקדוש-ברוך-הוא על-ידי נשמתו שהיא חלק מהקדוש-ברוך-הוא. נשמתו של יהודי מעידה לילה לילה על מעשיו במשך היום – הכל, מהבוקר ועד הלילה. כל מחשבה ומחשבה - טובה או לא טובה, כל מעשה ומעשה - טוב או לא טוב, כל תוכנית ותוכנית - טובה או לא טובה, כל מצווה וכל חטא. לסטרא אחרא יש שליחים המקטרגים ומלשינים על היהודי בשמיים, אבל הנשמה הטהורה, היא בעצמה שמעידה על מעשיו.

כשגוי מבטיח דבר מה, או נודר נדר, אין לו נשמה שתשדר ותעביר את הנדר לשמיים, הסטרא אחרא לא מקטרג עליו כשלא מקיים הבטחתו ולכן אין כל השפעה להבטחתו. אבל יהודי, שיש לו נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל שמדווחת עליו, אם הוא לא מקיים את אשר נדר או הבטיח, מלשינים עליו המקטרגים והוא הופך להיות בעל חוב.

מעידים בשמיים זה כנגד זה: הנשמה, בדרך הטובה והישרה והמקטרגים, בדרך השלילית, ובורא עולם בודק את מעשיו של היהודי, ובוחני שמיים בודקים - לא נעלם מפניהם דבר, אף מחשבה, דיבור או מעשה, טוב או לא טוב - הכל גלוי ידוע, הכל נכתב ונרשם ליום הדין - ראש השנה.

נדר שנודר יהודי או ההבטחה שמבטיח, עושים חלל בשמיים שממתין לביצוע, ואם אין ביצוע, הופך היהודי לבעל חוב.

כמו שיהודי גונב, חס ושלום, אין לו מחילה על הגניבה, עד שמחליט להחזיר גניבתו, להפסיק לגנוב ולהתחיל לתת צדקה ולעשות חסד, לתרום לנזקקים, ללומדי תורה ולמחזיקיה. סור מרע ועשה טוב. לא מספיק לסור מהרע, צריך למלא את החלל בטוב, מידה כנגד מידה. שהחטא יתנתק ממנו ותחתיו וכנגדו יכנסו המצוות והאור.

 

נקמת ה'

בפרשה מבקש הקדוש-ברוך-הוא לנקום במדיינים. כל עצת מדיין, על משה רבינו הייתה ומשראו שבלעם אינו יכול לקלל, נתנו עצה רעה והפקירו נשיהם ובנותיהם יותר ממואב.

אמר בלק, משה כוחו בפיו - אשכור איש מכוח הטומאה, אשר חזק בפיו כמותו, שיפגע במשה ועל-ידי כך יפְגע, חס ושלום, בעם ישראל כולו - שכר את בלעם בן בעור לקלל את עם ישראל. אשתו של בלעם התנגדה בכל כוחה לתוכנית, היא לא הסכימה שבלעם יפעל נגד עם ישראל ואמרה לו: 'לא תלך נגד עם ישראל כי לא תוכל להם'. בלעם, שבקשתם של בלק והמדיינים החמיאה לו מאוד, התמלא גאווה על הכבוד שהוענק לו ולא הסכים לוותר על המשימה הנכבדה. התנגדותה הנמרצת של אשתו הפריעה לו בתכניותיו ובכוח הכישוף שהיה בו, הפך אותה לאתון.

לאורך הדורות היו כוחות כישוף בגויים, במצרַים הפכו החרטומים מקל לתנין ונחש, לחיות ובהמות. בתקופת שמואל הנביא, ציווה הקדוש-ברוך-הוא את שאול להשמיד ולהרוג את עמלק "וְהֵמַתָה מאיש עד אשה מעולל ועד יונק משור ועד שה מגמל ועד חמור" (שמואל טו, ג), אבל שאול חמל על מיטב הצאן והבקר. הקדוש-ברוך-הוא כעס מאוד, כי העמלקים, בכוח הכישוף שהיה בהם, התחפשו והפכו עצמם לכבשים עד שתחלוף הסכנה ויהפכו חזרה לבני אדם.

בלק ובלעם מזרע עמלק הם, בעלי כוחות כישוף. אמר בלעם לאשתו: 'אהפוך אותך לאתון, ארכב עליך, ואת תיקחי אותי לקלל את עם ישראל'. בלעם השתמש בכוח הכישוף והפך את אשתו לאתון. האתון, אשתו של בלעם, עשתה לו בעיות ותקלות לאורך כל הדרך, על כי לא שמע לה, וגם כי הפך אותה לאתון. הוא היכה אותה במקל והיא הלכה כנגדו דווקא ושברה את רגלו.

בסופו של דבר, משחרר המלאך את האתון מהכישוף של בלעם, ומחזיר אותה לצורת אשה, אבל הפעם, בורא עולם נתן לה חופש, שיחרר אותה לגמרי מכוח הכישוף של בלעם ועזבה אותו. אמר המלאך לבלעם: "וַתִרְאַנִי האתון וַתֵט לְפָנַי זה שלוש רגלִים אולי נָטְתָה מפנַי כי עתה גם אֹתְכָה הרגתי ואותה הֶחֱיֵיתִי" (שם כב, לג). 'ואותה החייתי' - שחררתי אותה מכוח הכישוף לחיים.

משלא הצליחה תוכנית הקללה, הציעו המדיינים את נשותיהם ובנותיהם לבני ישראל בשיטים וכך נהרגו עשרים וארבעה אלף מישראל. פנחס, שהתעברו בו נשמותיהם של נדב ואביהוא, הצליח להרוג את זמרי בן סלוא וכוזבי בת צור, ובזכותו נעצרו המגיפה והכיליון של עם ישראל.

מאז ועד היום רוצים הגויים לפגוע בעם היהודי, בעם המובחר של הקדוש-ברוך-הוא. הגויים לא השתנו ואינם מרפים, הם עדיין רוצים להתבולל עם בני ובנות ישראל, כדי להרוס את העם הזה ולכלותו, חס ושלום.

אנחנו היהודים, ההורים היהודים, חייבים לשמור על בנינו ובנותינו ולהזהיר אותם שלא יתבוללו. כי כמו שאמר בלעם לבלק: "ועתה... לְכָה אִיעָצְך..." (שם כד, יד) אומר שם רש"י: "ומה היא העצה – אלוקיהם של אלו שונא זימה הוא".

יהודים יקרים, אבא שבשמיים שונא זימה, לא השתנה דבר! לא להכעיס את הקדוש-ברוך-הוא! יהודים החיים עם גויים, נשמתם בורחת ומשאירה אותם נטולי נשמה, עד שיחזרו בתשובה שלמה. רק אחרי שלוש עד שבע שנים מיום חזרתם בתשובה, תחזור הנשמה הקדושה.

יש גאולה משנת תש"ח (1948). בשמיים יש הכנות אחרונות לגילוי מלך המשיח! מבינים או לא מבינים - כשיתגלה בפרהסיה יבינו הכל!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד