דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "ואתחנן" תשע"ז

2/08/2017

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת ואתחנן תשע"ז

 

אעברה נא ואראה

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעֵבֶר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" (דברים ג, כג-כה).

משה רבינו איש האלוקים, היה בכוחו לבטל מעל בני ישראל כל גזירה. כשהקדוש-ברוך-הוא ביקש ממנו להילחם במדיינים, אמר לו: "נקום את נִקְמַת בני ישראל מאת המדיינים אַחַר תאָסֵף אל עמיך" (במדבר לא, ב), לא רק שלא ניסה משה רבינו להרוויח זמן, אלא עשה את ציווי ה' מיד ומכל הלב – באותו רגע, גדלו זכויותיו וגדל כוחו לדבר עם בורא עולם, לבטל גזירות קשות מעל עם ישראל ולגזור עליהם גזירות טובות.

עם כל הכוח הזה, עומד משה רבינו בפרשת 'ואתחנן' ומתפלל על עצמו חמש מאות וחמש-עשרה תפילות, כדי לנסות לבטל מעליו את הגזירה שלא להיכנס לארץ ישראל, עד שאמר לו הקדוש-ברוך-הוא: "רב לך".

משה רבינו, איש האלוקים, שכל נשמות בני ישראל מחוברות אליו והוא מחובר אל כל בני ישראל ומרגיש אותם, נפל בכעס כשמתה עליו מרים אחותו ובני ישראל התחילו להתלונן על המים. הכעס הוריד את משה מדרגתו הרוחנית והִכה בסלע במקום לדבר אליו. אמר הקדוש-ברוך-הוא למשה ואהרון "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל", אתם, ראשי העם לא האמנתם בי, איך יאמינו בי כל העם? "לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם" (במדבר כ, יב), כי הם לא נמצאים ברמה רוחנית מספקת כדי להיות ראויים למשיח. אם היה משה מדבר אל הסלע, היה מעלֶה את כל עם ישראל, למרות שהתלוננו, לרמה רוחנית גבוהה מאוד, שהיו יכולים להיכנס לארץ ישראל וראויים לקבל פני משיח. אבל משה היכה בסלע, העם נשאר ברמה רוחנית נמוכה ולכן לא יכול להיכנס לארץ ישראל ולהיות משיח, כי העם היה זקוק למנהיג המותאם להדריך אותם בחומר. משה היה שמש - המנהיג הרוחני במדבר, ויהושע לבנה – מנהיג גשמי.

אמר הקדוש-ברוך-הוא למשה "וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תִראה" (דברים ג, כח). אתה לא תיכנס לארץ הקודש, אבל תעביר הכל ליהושע בן-נון וחזק אותו.

משה רבינו התפלל תקט"ו תפילות והשתמש בכל כוח התפילה שהיה לו. לא היה אדם בעולם שידע איך להתפלל לקדוש-ברוך-הוא כמשה רבינו, וכל התפילות שהתפלל לא ביטלו את הגזירה. מֵעַם ישראל יכול היה משה רבינו לבטל כל גזירה, אבל מעצמו לא יכול היה.

ראה הקדוש-ברוך-הוא שמשה בתפילותיו הנמיך את עצמו עד עפר, הביך וביזה את עצמו, את כבודו של איש האלוקים, ואם היה ממשיך היו נפתחים כל שערי שמיים לקבל את תפילותיו, עצר אותו ריבונו של עולם ואמר: "רַב-לָך אַל-תוסף דַבֵּר אֵלַי עוד בדבר הזה" (דברים ג, כו). אמר לו רב לך שדבקת בשכינה, מכאן והלאה אל תוסף. הגיע הזמן שיהושע יחליף אותך, "חזקהו ואמצהו". משה רבינו לא יכול היה לבטל מעליו את הגזירה, אבל עם ישראל היה יכול לעשות זאת למענו. אם העם היה מאמין מאוד ורוצה שמשה רבינו ימשיך להיות גואל ומשיח, אם היו כל עם ישראל מתפללים עליו ומתחננים לקדוש-ברוך-הוא שמשה רבינו יישאר איתם ולא יעזוב – היה משה רבינו נשאר.

עם ישראל לא התפללו על משה ולא זכו שמשה יכנס לארץ. הם ירדו מהרוחניות לגשמיות ומשה לא יכול היה להנהיג את העולם בחומר, על כן סיים את תפקידו. אם היה משה רבינו נכנס לארץ ישראל ביחד עִם כל העם, הייתה גאולה ומשיח, היו בונים את בית המקדש האחד והיחיד שלא היה נחרב לעולם, וכל העמים היו בורחים מארץ הקודש.

 

תפילה שבלב

התפילה של עם ישראל היהודים היא במקום קורבן. כשהיה בית מקדש, היה הקורבן מכפר על עם ישראל היהודים. היום כאין בית מקדש, יש בתי כנסת והתפילות ממלאות את מקום הקורבנות. הקדוש-ברוך-הוא נתן לנו פה לדבר, להתפלל ולהודות לה', אוזניים כדי לשמוע דברים טובים ועיניים לראות רק טוב. כשיהודי מתפלל, העיניים רואות את הכתב, הפה ממלמל תפילה והאוזניים שומעות את מה שהפה מדבר. האוזניים שומעות את השילוב של הפה והעיניים. כשעיניו של יהודי רואות, הוא משדר למעלה את מה שראה. אם ראה חפץ כל שהוא, הוא משדר שראה חפץ. כך גם כשיהודי מתפלל, הוא רואה בסידור בתפילת שמונה-עשרה, שכתוב אברהם, יצחק ויעקב, בעיני החומר הוא רואה את הכתב ובעיני הרוח הוא רואה אותם, את אברהם, יצחק ויעקב אבותינו וכשמזכיר את שמותיהם, הם שומעים אותו ומתייצבים.

כשיהודי שומע מה שהפה מתפלל, השמיעה מביאה זיכרון בתוך רוחו והדבר נשמר בזיכרון. גם ראייה שומרת בזיכרון. העיניים, הפה והאוזניים, מעלים את תפילת היהודי לשמיים ובורא עולם רואה את הברכות הראשונות, את אברהם, יצחק ויעקב. הפה אמר – התייצבו, העיניים ראו אותם והאוזניים שמעו שקראת בשמם 'אברהם, יצחק ויעקב' – שילוב זה של העיניים, הפה והאוזניים - מעיד על תפילת הלב.

כל התפילות שהתפלל משה רבינו לא היו לחינם, הן עברו מדור לדור, דור בא ודור הולך, כל דור יש בו משיח, עד למשיח אחרון בדור הזה. היום זה דור אחרון, משיח אחרון נמצא וקיים. לא יהיה עוד משיח, אין אחורה! מחכים לגילוי שבורא עולם יגלה את מלך המשיח בפרהסיה!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד