דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "שמות" תשע"ח

3/01/2018

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א,

לפרשת שמות תשע"ח

בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה... כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נָפֶש ויוסף היה במצרים" (שמות א, א-ה).

יעקב אבינו ובניו יורדים למצרים, בורא עולם יורד עמהם, השכינה יורדת עמהם ושש מאות אלף מרכבות קדושות יורדות עמהם, וכולם עלו עמהם משם בזמן שיצאו ישראל ממצרים. בורא עולם רצה לפרק את כוחות הטומאה שהיו במצרים ולמוטט את הריכוז הגדול ביותר של הטומאה שהיה בעולם.

כל ניצוצי הקדושה מאדם הראשון שפרש מאשתו, במשך מאה ושלושים שנה, נתפזרו במצרים וספגו אליהם את כוחות הטומאה היונקים מן הטהרה. כגודל הטהרה כן גודל הטומאה ולכן, כל מי שנכנס למצרים לא יכול היה לצאת ממנה בשל כוחות הכישוף החזקים שהיו בה. בני ישראל היו בתוך הטומאה הקשה הזאת והתרבו, השתעבדו במשך מאתיים ועשר שנה במטרה לשבור את הנפש הבהמית, להזדכך ולהיטהר ולאסוף את ניצוצי הקדושה מאדם הראשון. ירד הקדוש-ברוך-הוא איתם למצרים, מלווה במלאכים ומרכבות, להגן עליהם עד סוף תקופת השעבוד וכשהסתיים השעבוד, חזר משה רבנו בשליחותו של הקדוש-ברוך-הוא, להציל ולהוציא אותם ממצרים.

מצרים קיבלו עשר מכות קשות ביותר מהשמיים, מהארץ, מהאדמה ומארבע רוחות השמיים. המכות פירקו את הטומאה הקשה, את מצרים ואת כור הברזל שהיה שם. בני ישראל יצאו משם, חזו בנס הגדול על ים-סוף והגיעו לפִתחה של ארץ ישראל, שלחו מרגלים והתנגדו להיכנס לארץ המובטחת - החזיר אותם בורא עולם למדבר ובמשך ארבעים שנה קבר את הדור הישן במדבר. אדמת הקודש! אין לזלזל בה!

הכניס יהושע בן-נון את בני ישראל לארץ הקודש, נחרב המשכן, נחרבו בתי המקדש הראשון והשני ובורא עולם פיזר את בניו היהודים בכל העולם, כמעט בכל מדינה. כשם שהגלה אותם בגלות הראשונה למצרים, כך הגלה אותם בגלות האחרונה לכל העולם ולכן היום, כל העולם כולו - מצרים. בגאולה ראשונה, הגואל – משה רבינו, היום, בגאולה האחרונה, הגואל – משיח צדקנו! זה דור אחרון, הדור הזה זכה!

בשנת תש"ח (1948), כשניתן אישור בשמיים להקמת מדינת ישראל, עזב בורא עולם את ארצות הגולה – מצרים, וחזר יחד עם השכינה ומרכבות הקודש, לארץ המובטחת! בורא עולם, השכינה והמרכבות, נמצאים עכשיו בארץ הקודש! מאז ועד היום, זורמים יהודים ומגיעים לארץ ישראל הקדושה. מעט מאוד שכינה נשארה בחו"ל, להגן על היהודים האחרונים שעדיין נמצאים שם. אין עוד הגנה בחו"ל, הקדוש-ברוך-הוא מגרש את כולם שיעלו לארץ הקודש. יהודים שלא עולים לארץ ישראל מרגיזים את הקדוש-ברוך-הוא ולכן מביא בורא עולם אנטישמיות, מביא את המוסלמים והמסתננים מאפריקה לאירופה ואירופה, שהייתה פאר - תהיה אפר. היהודים יעלו בעל כורחם לארץ הקודש וזה לא טוב, הם צריכים לעלות מרְצון הלב, מאהבת הלב ומאהבת הקדוש-ברוך-הוא.

היהודים הם העם הנבחר, עַם סגולה, יש להם נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, אותם בחר הקדוש-ברוך-הוא לטהר את כל כדור הארץ, להביא שלום לעולם ולהביא חיים לנצח.

 

אלוקים חשבה לטובה

מהלכיו של בורא עולם נראים לפעמים לאדם שליליים - כמו סיפור מכירת יוסף שהתנסה באשת פוטיפר ונשלח לשתיים-עשרה שנה לבור - אבל הקדוש-ברוך-הוא רואה זאת לטובה לעתיד. הקדוש-ברוך-הוא עושה הכל לטובה, מעולם ולְעולם לא יעשה משהו לרעת עם ישראל ולא לאף אחד בעולם.

אנחנו, צריכים לאהוב את בורא עולם ב'שני הלבבות' בלב האחד שיכול להפוך לטוב או לרע, בהתאם למחשבת המוח והרצון ולסמוך על אבא שבשמיים. אדם בוחר לעצמו אם יהיה בריא או חולה, עשיר או עני, הקדוש-ברוך-הוא לא מפריע לו, נתן לו בורא עולם בחירה חופשית לגורלו. בבחירתו בדרך היושר והאמת, וקיום עשרת הדיברות במקסימום ההשתדלות – בורר לו היהודי בעצמו, את העתיד הטוב ביותר בעולם. ואם יהודי נתקל, חס ושלום בקשיים, אין תחליף לדיבור ישיר עם בורא עולם, לא קמיעות, לא 'מתקשרות' למיניהן, לא מזלות, קלפים או עשן, כל אלה שייכים למצרים ולסטרא אחרא, זו עבודת אלילים ואסור ליהודי להיעזר בהם.

גם ביקור בקברי צדיקים לא יכול לעזור אם יהודי לא עושה תשובה. בורא עולם אומר לו: 'יהודי יקר, אני נותן את ההוראה לצדיקים אם לעזור לך, בהתאם לתשובה שאתה עושה. אז למה לא לדבר ולבקש ישירות? בבקשה, תעשה וידוי, תחינה ותשובה שלמה ותבקש ממני, אני אשמע אותך בלי מתווכים'. אבל אם בכל זאת, קברי צדיקים - אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה רחל ולאה, האבות והאימהות שלנו - אין למעלה מהם, אחריהם כל הצדיקים הקבורים בארץ ישראל הקדושה.

ליהודי אין עתיד, עתידו נקבע מרגע לרגע על פי מעשיו. על ידי תפילה, לימוד תורה וקיום מצוות, מקבלים את עזרתו של בורא עולם וכשהקדוש-ברוך-הוא עוזר - אין סוף לעזרתו. אז יהודי יקר - במקום לחפש 'קולבים' בדמות מגלי עתידות שקרנים, רמאים ונוכלים, שעובדים עם כוח הטומאה של בלעם הרשע – תעשה תשובה. תשתדל לקיים במקסימום את עשרת הדיברות, תתפלל במניין, תשמור שבתות וטהרת המשפחה, תקבע עיתים לתורה – זה העתיד שלנו. כל יום והעתיד שלו, כמו המן שקיבלו בני ישראל במדבר, כל יום והמנה שלו. כל יום הוא יום חדש, כל יום אמונה מחודשת, כל יום תשובה מחודשת.

 

להפריש חלה מן העיסה

יש הרבה אנשים שמרמים יהודים בעבור כסף, ויש הרבה נשים שעושות ערבי 'הפרשת חלה', לנשים תמימות ומרמות אותן כשלוקחות אלפי שקלים לערב שעלותו בסך הכל ק"ג אחד של קמח. הן מעמידות קופות צדקה שמיוחדות לכאורה לנזקקים ובתי כנסת ולוקחות את הכסף לכיסן. הן גונבות ומרמות (לא כולן) יהודיות תמימות, לא להאמין להן! הן מתחפשות בבגדים צנועים ומהודרים לנשים טהורות וקדושות ויש ביניהן כאלה שיוצאות עם גויים וגם כאלה שלגמרי לא יהודיות. אנא מכן נשות ישראל, לא ללכת למקומות האלה – זה חילול ה' גדול. כל יהודייה מעם ישראל תעשה הפרשת חלה לעצמה, בביתה בלבד. הפרשת חלה עושים ביום שישי לכבוד שבת קודש, ולא לכבוד הכסף, הפרסומת והחילול ה'. כמו שנרות שבת מדליקים בערב שבת, כך חלות לשבת הן בערב שבת לכבוד שבת בלבד. לא צריך לקיים כל מיני טקסים כדי להפריש חלה. שכנות באותו בניין יכולות להפריש חלה ביחד, פעם בדירה זו ופעם בדירה אחרת, לא דרוש מניין. המחטיאים את בנות ישראל, מסתבכים עם ריבונו של עולם ויבוא יום והם ישלמו על כך. כל הגנבים, הרמאים, הנוכלים והחיים על גבם של אחרים - ייתפסו במערומיהם ויתביישו מול התקשורת.

יש גאולה בעם ישראל! יש משיח! צריך להזדכך ולהיטהר יהודים, להתפלל במניין וללמוד תורה. צריך לבקש מבורא עולם שיכניס בליבם של גדולי התורה - שקיבלו מסר בחיזיון, במי בחר הקדוש-ברוך-הוא למשיח - שייצאו וידברו בפרהסיה, להציל את היהודים בארץ ובחו"ל! משיח הוא בשר ודם, גר בארץ הקודש, נשוי ויש לו בנים ובנות!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד