דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "בא" תשע"ח

18/01/2018

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת בא תשע''ח

הכל צפוי והרשות נתונה

"וַיְהִי בָרָד וְאֵש מתלקחת בתוך הברד כבד מאוד אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי" (שמות ט, כד). כשהקדוש-ברוך-הוא הפסיק את מכת הברד, "וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף לחטוא וַיַכבד לִבו הוא ועבדיו... ולא שִלַח את בני ישראל" (שם ט, לד-לה). חשב משה רבינו בליבו: 'אם אחרי מכה כל כך קשה, פרעה עדיין מתעקש לא לשלוח את בני ישראל, מה עוד אפשר לעשות כדי לשכנע אותו?' אמר לו ריבונו של עולם: "... בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לִבו ואת לב עבדיו למען שִתִי אותותַי אלה בקִרבו" (שם י, א).

למרות הבחירה החופשית, העולם הזה אינו הפקר ואינו מתנהל מעצמו, את הכל מכוון הקדוש-ברוך-הוא בהסתר מלמעלה. בורא עולם מדבר ומכוון את כל היקום ואת כל הנבראים, בעזרת רמזים מבלי שירגישו, ואם סוטים מהדרך הנכונה, מכה ומייסר אותם כדי שיחזרו למסלול הנכון.

גם עם משה רבינו, דיבר בורא עולם ברמזים עד מעמד הסנה. תוכניותיו של הקדוש-ברוך-הוא היו להוציא את משה ממצרים, כדי שיפגוש את יתרו וצפורה בתו, כדי לזכך אותו במדבר ולהכין אותו למשימה של גאולת ישראל. במשך כל שנות שהותו בארמון פרעה, חי משה רבינו חיי נוחות של בן מלך, ספג את תרבות מצרים ולמד מנהיגות, הוא לא היה יוצא מרצונו למדבר. בכדי לגרום לו לצאת ממצרים מרצונו, לא יכול היה בורא עולם לדבר איתו ישירות כי משה לא היה מוכן רוחנית לכך, לכן הראה לו בורא עולם מצרי מכה עברי וכיוון שלא יכול היה משה לסבול, הרג את המצרי. למחרת ראה עברי מכה עברי וכששאל "למה תכה רעך" אמר לו "הַלְהָרְגֵנִי אתה אומר כאשר הרגת את המצרי?" הבין משה שנודע הדבר. הבין פרעה בעזרת החרטומים, שמשה הוא מושיען של ישראל וציווה להורגו, וכשסכנת חיים מרחפת על ראשו, החליט משה רבינו מעצמו ומרצונו, לברוח ממצרים. זו דרכו של בורא עולם להביא את האדם לפעול על פי רצונו. רומז לו באמצעות תקלות וייסורים והאדם משנה את כוונותיו ותכניותיו.

אחרי ייסורים והזדככות במדבר ובבור אצל יתרו, הגיע משה רבינו למעמד הסנה בדרגה רוחנית גבוהה מאוד ובורא עולם יכול היה לדבר איתו ישירות, לא בסימנים ולא ברמזים - פה אל פה. ואם היה משה רבינו מקבל על עצמו בשמחה את השליחות שהטיל עליו הבורא יתברך, היה משה משיח. הקדוש-ברוך-הוא היה מחזיר למשה את הדיבור והוא היה יוצא לבדו בכוחות עצומים למצרים לארמון פרעה, בלי עזרתו של אהרון, בעוצמות של משיח ואף אחד לא היה מנסה להפריע, כי שום דבר לא מסוגל להפריע למשיח. אבל משה התווכח עם הקדוש-ברוך-הוא במשך שבוע ימים: "מי אנכי כי אלך", "לא איש דברים אנכי... כבד פה וכבד לשון", "שְלַח נא ביד תשלח".

"ויחר אף ה' " שהשליח בו בחר, איש האלוקים אינו שומע בקולו ואמר "הלא אהרון אחיך... יוצא לקראתך וְרָאֲך ושמח בלִבו... ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהו והורֵיתי אתכם את אשר תעשון" (שם ד, יד-טו). התוצאה, שני שליחים שלח הקדוש-ברוך-הוא למצרים, ומכאן ועד יומו האחרון של משה רבינו, התחלקה משימת הגאולה לשניים, משה ואהרון.

 

את אשר יאהב ה' יוכיח

מתוך עיון בפרשות, לומדים מהי דרך הנהגתו של הקדוש-ברוך-הוא. דרך השתלשלות העניינים שגרמה למשה לעזוב את מצרים, אנחנו מבינים שכל הניסיונות והייסורים שאנחנו עוברים בכל רגע – זו דרכו של הקדוש-ברוך-הוא להוביל אותנו לדרך הנכונה. הקדוש-ברוך-הוא מייסר, לא כדי להתעלל חס ושלום, אלא כדי להחזיר אותנו לדרך ממנה סטינו, או להציל אותנו מפורענות, פגישה לא רצויה, או רופא שיכול להזיק.

צריך לאהוב את הקדוש-ברוך-הוא בשני הלבבות, 'בכל לבבך'. גם כשטוב לך וגם כשאתה בצרה – תאהב את הקדוש-ברוך-הוא במאה אחוז כי הכל לטובתך. אם אדם נתקע בדרך בשל תקלה ברכב או תקר - זה לטובתו, כי בצומת הבאה, יכול היה לקרות לו אסון, חס ושלום והקדוש-ברוך-הוא עיכב אותו. אדם שאיחר לאוטובוס, פגישה שהתבטלה, אדם יוצא מביתו מגלה ששכח את מפתחות הרכב, חוזר ומגלה ששכח אש דולקת בכיריים – כל זה השגחתו של בורא עולם! הקדוש-ברוך-הוא נותן לו לשכוח כדי שיחזור ויתקן את התקלה שיכולה היתה לגרום לנזק גדול. זו דרכו של בורא עולם, שאינו מתערב בבחירה החופשית שנתן לאדם, רק כך הוא רומז לו בסתר, בהשגחה פרטית, איך להתנהל בעולם הזה. לכן, צריכים אנו להבין ולהפנים, שכל מה שקורה לנו, טוב או רע, הכל לטובתנו ואסור להתמרמר, להתלונן או להתריס חס ושלום, מול בורא עולם. ריבונו של עולם הוא רחום וחנון, טוב ומטיב וכל מה שעושה הוא אך ורק בכדי להציל, להחזיר למוטב ולכפר לנו, כי אבא שבשמיים אוהב אותנו ואת אשר יאהב ה' - יוכיח.

 

קדושת הארץ

יהודים ויהודיות יקרים, לא לנסוע לחפש את הקדוש-ברוך-הוא בחו"ל, הקדוש-ברוך-הוא לא שמח בזה. קבע ריבונו של עולם שאדמת הקודש היא אדמה טהורה וקדושה, פתח השמיים בארץ הקודש, ורק בה צריך להתפלל. אסור לצאת מארץ ישראל לחינם. אסור להתפלל לקדוש-ברוך-הוא בחו"ל, רק בארץ הקודש! כשנוסעים להתפלל בחו"ל מזלזלים באדמת הקודש, בקברי האבות והאמהות, בצדיקים הקבורים בארץ ישראל ובמקומות הקדושים ביותר בעולם.

הקדוש-ברוך-הוא שומע את תפילות עם ישראל אך ורק בארץ הקודש! בורא עולם שומע אותך בארץ הקודש בכל מקום בו אתה נמצא. יהודי שמקיים את עשרת הדיברות, תפילתו עולה ישירות לקדוש-ברוך-הוא!

המשיחים שהיו בדורות הקודמים, עזבו את העולם כי העם לא היה מוכן או שהמשיח לא היה מוכן בגלל העם, ומשיח אחר החליף אותו. היום, אחרי אלפי שנות גלות, קמה מדינת ישראל, והמשיח שבדורנו עבר את כל ניסיונות המשיחים שקדמו לו, שתִקְנו הכל והוא מוכן ומזומן ליום המיוחל של עם ישראל! אין עוד תקלות, הדור הזה זכה, העם זכה, זה משיח אחרון! מחכים בכל רגע שמלך המשיח יתגלה בפרהסיה! משיח פועל ועובד עשרים וארבע שעות ביממה, קרובה ישועה של עם ישראל, עם ישראל לא יסבול עוד לעולם ולא ייפגע אף חייל צה"ל ואף יהודי לנצח נצחים!

 

 

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד