דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "תצווה" תשע"ח

21/02/2018

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פר' תצווה שבת זכור תשע"ח

 

שמן זית זך כתית למאור

"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" (שמות כז, כ).

בפרשת 'תרומה' מְצַווה הקדוש-ברוך-הוא את משה רבינו בענייני החומר של המשכן וכליו, ובפרשת 'תצווה' מורה לו את ענייני הרוח, איך לצקת קדושה בכלים ובמשרתים בקודש.

פרשת תרומה פותחת בפסוק: "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יִדבנו ליבו..." (שם כה, ב). אומר ריבונו של עולם 'ויקחו לי' - מהשייך לי ייקחו למשכן, מהזהב, הכסף והנחושת שלקחו בצאתם ממצרים ברכוש גדול כפי שהבטחתי לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. ריבונו של עולם נתן חלומות לפרעה ונתן פתרונות ליוסף הצדיק, שהפכו אותו לשליט על מצרים שהייתה בשעתה מעצמה עולמית. בזכות הרעב שהביא הקדוש-ברוך-הוא על העולם ובזכות הברכה שנתן בתבואתו של יוסף, שגדלה בדרך נס, ללא גשמים משמיים ולא נגמרה עד היום הזה - באו מכל העולם לשבור אוכל במצרים ושילמו בכסף זהב ונחושת, בבהמות, עצים ואדמות, ובסופו של דבר נמכרו לעבדים. על כן, כל הרכוש הגדול הזה שייך לבורא עולם וממנו מבקש בורא עולם 'ויקחו לי', משלי תיקחו לבניית המשכן וכליו.

בהמשך הפרשה כתוב "ויקחו אליך שמן זית זך... לעלות נר תמיד". עץ הזית הוא משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל וממנו בחר הקדוש-ברוך-הוא להוציא שמן להדלקת המנורה. פרי עץ הזית מר הוא וחייב לעבור תהליך כדי לעשותו ראוי למאכל, אבל את הנוזל המופק ממנו, שמן הזית, ניתן להפיק אך ורק מצורת הפרי הטבעית, בטרם מכינים אותו לאכילה. על ידי הכתישה, מפיקים מהזיתים הטריים שמן זית. הטיפות הראשונות הנסחטות מכל זית נאספות לשמן זית זך כתית למאור, שהוא לבדו ראוי להעלות את נר התמיד במנורת המקדש.

 

נר ה' נשמת אדם

השמן הטהור הזה, מחבר את נשמות עַם ישראל לקדוש-ברוך-הוא, כי הנשמה היא חלק אלוקה ממעל והיא אש - אש של שמיים לא אש של חומר, של העולם הזה. אש של שמיים, כמו אש הנשמה, היא אש שאינה מזיקה לאדם. האש של העולם הזה מזיקה לאדם ולחומר, אבל אינה יכולה להזיק למלאכים ולא לנשמתו ורוחו של האדם. על שום מה נקרא שמו "שמן"? על שום שדרכו נושם העולם, על שמן, שימון ונשמה חי העולם.

מנורת הזהב שהיא 'חומר', מודלקת על ידי פתילה ושמן זית שהופכים את ההדלקה לרוחנית - זהו חיבור של חומר ורוח, חיבור של שמיים וארץ, חיבור של עם ישראל לאביהם שבשמיים.

שמן הזית שהוא חומרי, הופך עם ההדלקה לרוחני. נוזל אחר נשרף או מתאדה, אבל השמן הזה הופך רוחני ועולה עד למרומים. לכן שמן הזית הוא המעולה שבנוזלים והמעולה שבשמנים. לכל יהודי אמיתי יש נשמה בעולם הזה ונשמה בעולם העליון וכשמדליקים את שמן הזית שבמנורה, הוא עולה ומגיע עד נשמות בני ישראל הנמצאות בשמיים ומחבר את נשמת העולם הזה עם הנשמה העליונה - זה חיבור שמיים וארץ.

בזכות נס פך השמן בחנוכה, לא ניתק החוט בין עם ישראל היהודים לקדוש-ברוך-הוא. אם לא היו מוצאים אותו ומדליקים את המנורה, היה הקשר ניתק חס ושלום.

חלק מהחיבור של העולם הזה עם הקדוש-ברוך-הוא, מלבד עבודת הקטורת והקורבנות, הוא על ידי הדלקת המנורה. רק שמן זית זך וטהור יכול לחבר את נשמות ישראל לאבינו שבשמיים, שום נוזל או שמן אחר לא יכול. לכן הוא הטוב ומפואר ביותר להדלקת נרות שבת. הקדוש-ברוך-הוא ברא עץ מיוחד עם פרי מיוחד, עץ הזית, שבא לעולם הזה לחבר את עם ישראל לאבינו שבשמיים, דרך הדלקת המנורה והדלקת נרות שבת (ושמן הזית גם בריא ליהודים למאכל, במידה).

היום, לימוד התורה והתפילות הם מחברים אותנו לקדוש-ברוך-הוא. אם חס ושלום, אין לימוד תורה ותפילות – ניתק הצינור.

גם את הכוהנים מצווה הקדוש-ברוך-הוא להכין לעבודת המשכן, "ואתה הַקְרֵב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרון נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרון" (שם כח, א). צריך להכין את בגדי הכהונה וללמד אותם את ההלכות, כי רק אהרון יכול להדליק את המנורה ולא אף אחד מלבדו. הכוהנים הם החיבור שלנו לקדוש-ברוך-הוא, גם בבית המקדש וגם היום.

 

ונודה לך שיר חדש על גאולתנו

יהודים צריכים להבין ולדעת שחג הפסח הקרֵב, הוא חג הגאולה הראשונה ואנחנו קרובים לגאולה השנייה, בדור הזה! הקדוש-ברוך-הוא כלל אינו שמח בבניו היהודים האמיתיים שנוסעים לבתי מלון בחו"ל, לנפוש בפסח ואומר להם: 'לא אהיה אִתכם, שם תחגגו לבד'. היהודים האמיתיים צריכים להישאר כל הפסח בארץ ישראל הקדושה ולחגוג עם הקדוש-ברוך-הוא בארץ הקודש, כי מהות הפסח היא שבח והודיה לקדוש-ברוך-הוא על הניסים והנפלאות שעשה לנו בצאתנו ממצרים.

בשנת תש"ח )1948( קמה מדינת ישראל, נגמרה הגלות והיהודים האמיתיים נמצאים שם לחינם! אתם הולכים נגד רצון ה'. יהודים אמיתיים בחו"ל, תזהרו אלף אלפי פעמים בעניין ההכשרים לפסח, כי ינסו בכל מיני דרכים לקלקל לכם את הפסח במוצרים לא כשרים, בשר, מצות, ירקות וכו'.

אין צורך לנסוע לקברי צדיקים בחו"ל כי כל הצדיקים הגדולים, מאז תחילת העולם, נמצאים בארץ ישראל.

לא לרמות יהודיות תמימות בערבי הפרשת חלה. הזמן המהודר ביותר לקיום המצווה הוא יום שישי לקראת שבת. נרות שבת מדליקים בערב שבת, כך גם חלה. כל אשה יהודייה אמיתית תעשה הפרשת חלה בביתה. אימה או חמותה תדריך אותה, אין צורך במניין, לא בלימודים ולא בהצגות. כל המתעתעות בנשות ישראל התמימות, בעבור כסף, לא יוותר להן בורא עולם ויביא אותן למשפט קשה.

יש גאולה חזק. מרגישים חזק את בורא עולם, את הניסים והנפלאות שעושה לעם ישראל. כולם רואים בבירור את ההשגחה של בורא עולם, את השגחתו על ארץ ישראל הקדושה! בקרוב גילוי משיח בפרהסיה, כי אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים ועל משיח עבדו!

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד