דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "ויקהל-פקודי" תשע"ח

8/03/2018

בס"ד

 

מאמר לפרשת ויקהל-פקודי תשע"ח

מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

 

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל

 

"ויקהל משה את כל עֲדַת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם" (שמות לה, א).

בתום ארבעים יום וארבעים לילה, אמר ריבונו של עולם למשה רבינו "לֶך רֵד כי שִחֵת עַמְך אשר הֶעֱלֵיתָ מארץ מצרים" (שם לב, ז). משה רבינו ראה ברוח הקודש מה קורה בעם ישראל ורצה להשאיר את לוחות הברית למעלה בשמיים כי אמר: 'חזרה בהם זוהמת הנחש, ולוחות הברית – מי יקבלם?' אמר לו הקדוש-ברוך-הוא: 'קח איתך את הלוחות, כדי שלא יטילו ספק שהיית בשמיים ותהיה, חס ושלום ללעג'. רצה הקדוש-ברוך-הוא שיראו כולם את אור לוחות הברית ואת אור פניו של משה רבינו, ולא יזכו להם. לא עברו את ניסיון הארבעים יום - לא יזכו.

בורא עולם היודע את העתיד, יכול היה להגיד למשה לרדת בתום היום השלושים ותשעה, לפני שיחטאו בני ישראל. אבל כשבורא עולם קובע ניסיון, הוא משלים אותו וממלא את ימיו.

כמו בניסיון עקדת יצחק, שחיכה בורא עולם עד סופו לראות שכוונתו של אברהם אבינו שלימה להקריב את בנו במצוות ה' ורק אחרי ששרט את יצחק במאכלת, וכשראו משמיים שכוונתו שלימה להקריב את בנו, רק אז עצר אותו בורא עולם. כך גם בניסיון ה'ארבעים יום וארבעים לילה', קבע הקדוש-ברוך-הוא ארבעים יום מלאים. לא חיכו - הפסידו.

לוחות העֵדות הכתובים באצבע אלוקים, קרנו באור רוחני חזק מאוד, ומי שאינו מוכן לקראתו – נשרף. אור הלוחות שרף את הכוח הרוחני של העגל ושל הערב-רב ואם משה רבינו לא היה משבר את הלוחות, היה עם ישראל שחטא בעגל – נשרף כולו. בשל כעסו של משה רבינו, פרחו האותיות הקדושות, רוח ה' שהחזיקה את הלוחות נעלמה איתן והלוחות הפכו כבדים כל כך שלא יכול היה משה להחזיקם, זרק אותם ונשתברו.

הלוחות השניים שהיו עשויים מחומר ורוח גם יחד, היו בדרגה פחותה מהלוחות הראשונים, בכדי שעם ישראל יוכל לחזור בתשובה לאט לאט.

 

כל איש ואשה אשר נדב ליבם

בפרשת ויקהל אוסף משה רבינו את כל עדת בני ישראל ומבקש מהם "קחו מאִתכם תרומה לה' כל נְדיב ליבו יְבִיאֶהָ את תרומת ה' זהב וכסף ונחושת" (שם לה, ה). קודם ביקש בורא עולם תרומה למשכן מכל עם ישראל בכוונה, כדי שבני ישראל יהיו הכוח הרוחני שבתוך המשכן, והערב-רב שהתגיירו יהיו בחלק החיצוני של המשכן. אבל אחרי חטא העגל, מבקש הקדוש-ברוך-הוא ממשה רבינו לקחת תרומה למשכן רק מבני ישראל, מאת כל נדיב לב. נזקק משה להקהיל את בני ישראל ולייחדם מהערב-רב, כדי שלא תהיה חס ושלום, במשכן תערובת עם תרומות מאנשים לא נקיים.

כוונת הכתוב: "מֵאֵת כל איש אשר יִדְבֶנו ליבו" (שם כה, ב), לכסף טהור ונקי שהתקבל ביושר. תרומה מכסף כזה היא תרומה זכה וטהורה. הקדוש-ברוך-הוא לא מברך על דבר גזול, לכן המברך על לולב גזול, מברך ברכה לבטלה. יהודי הנותן תרומות ומעשרות מכסף שעבד עבורו בזיעת אפיו, ביושר ובניקיון כפיים - תרומתו נקייה, זכה וטהורה. אך אם חלילה, קיבל את כספו במִרמה או בגזל – תרומתו איננה מבורכת. כסף שבא בקלות לא יכול להינתן מעומק הלב והקדוש-ברוך-הוא רוצה את ליבו של האדם, את אמת הלב.

 

יִדבנו ליבו

הלב שווה לכל הגוף. בשעה שאדם משים את רצונו לעבודת קונו ועובד לקדוש-ברוך-הוא בכל נפשו ובכל אבריו, אותו הרצון עולה תחילה על הלב ומתעורר הלב. הלב הוא הקיום והיסוד של כל הגוף ועל ידי הלב נשפע שפע לכל האיברים. אחר כך עולה הרצון הטוב ביותר של כל האיברים בגוף, שמסכימים עם רצון הלב, רצון האיברים ורצון הלב מתחברים וכולם עושים באהבה את רצון קונם, אחר כך מושכים אליהם את אור השכינה ומיד השכינה שוכנת בליבו. זה האיש הוא חלקו של הקדוש-ברוך-הוא.

כשאנחנו פועלים עם הלב, אנחנו עושים את הקדוש-ברוך-הוא שותף איתנו בעשייה הטובה. כוונת הלב היא היושר והאמת. כשמברכים מכל הלב - משתפים את הקדוש-ברוך-הוא בברכה. בהתאם לכוונת הלב, הריכוז והרצון – כך החיבור והשיתוף עם הקדוש-ברוך-הוא, ובהתאם לזאת יגדיל בנו את הטוב ויעזור לנו לעשות טוב. יהודי שפועל שלא מהלב, מתוך אינטרס או כדי יציאת ידי חובה, אין הקדוש-ברוך-הוא שותף. עשייה עקומה נגד ההלכה, שותף לה הסטרא אחרא. אנחנו נתכוון בכל דבר שנעשה, רק לטוב, לאחדות ולאהבה ונברך ברכות אמיתיות ונקיות לקדוש-ברוך-הוא.

שמחתו של בורא עולם שהנשים מקיימות הפרשת חלה בביתם. בכל בית בישראל, האשה תפריש חלה לכבוד שבת. הפרשת חלה יחד עם הדלקת נרות שבת, נותנות שלֵמות בבית, שָלום בבית וברכה בבית וכל אחד ישמח בתוך ביתו. הפרשת חלה היא מצווה גדולה, אין צורך במניין. אשה המפרישה חלה בביתה לכבוד שבת ומדליקה נרות, מביאה ברכה לביתה, לבעלה, לילדיה ולעם ישראל.

יש גאולה בעם ישראל, יש משיח פועל ועובד בעם ישראל, ועם כל התסבוכות בעולם כולו, מחכים שיהיה מלך המשיח שישלוט בישראל ובעולם כולו, ובקרוב ייצא בפרהסיה!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד