דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "בחוקותי" תשע"ח

9/05/2018

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת בחוקותי תשע"ח

ונתתי משכָּני בתוכֲכֶם

"אם בחוקותי תֵלֵכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעִתם וְנָתְנָה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" (ויקרא כו, ג-ד).

תנאי עשה איתנו הקדוש-ברוך-הוא: אם בחוקותי תלכו, אם את תורתי תלמדו, תתפללו ותעשו מעשים טובים - אשריכם בעולם הזה ואשריכם בעולם הבא. אומרת לנו התורה הקדושה שתמורת עמל התורה ושמירת המצוות, נקבל גשם ופרנסה בשפע, שלום ושלווה, הגנה ושמירה.

יהודי יש בו נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל המבדילה אותו מן הגוי. הגוי, יצר ליבו רק רע כל היום כי אין בו נשמה, ולהבדיל ממנו, ליהודי יש גם יצר טוב. הנשמה של היהודי מתיכה את לב האבן והופכת אותו ללב בשר ודם וכשהלב בשר ודם, נכנסת הרוח בתוך הנפש הטהורה ונוצר חיבור עם הנשמה ועם הקדוש-ברוך-הוא. אם יהודי מתמרמר, מתלונן ומתריס נגד הקדוש-ברוך-הוא, הוא משתמש בלב האבן, וכשהלב הוא לב אבן, אין נפש טהורה, הרוח הקדושה לא נכנסת ואין חיבור לנשמה.

תפקידם של הורים יהודים, לחנך את ילדם מיום היוולדו, לתורה ולמעשים טובים. עליהם להרגיל את נפש הילד (בהתאם לגילו), שלא הכל מותר. מלמדים אותו שיש דרך טובה ונכונה של קיום מצוות, מלמדים אותו מה זה יהודי ומה תפקידו בעולם, והילד גדֵל להיות אדם יהודי טוב. הכל תוצאה של הרגל.

זו גם דרכו של הקדוש-ברוך-הוא. יודע יוצר האדם שיהודי מתמודד כל ימיו עם היצר הטוב והיצר הרע, רואה שהיצר מושך אותו פעם ימינה ופעם שמאלה, פעם לכעס ופעם לשמחה, פעם לשקר ופעם לאמת, אז כדי להוביל ולכוון אותו לדרך הטובה והנכונה, נותן אבא שבשמיים לִבְנו ייסורים. לעיתים קורה שבורא עולם לא נותן גשם ואם חס ושלום אין גשם, מקורות המים לא מתמלאים, אין מים נקיים לשתייה, אין תוצרת חקלאית והעולם מתייבש - סכנת חיים.

הקדוש-ברוך-הוא מזהיר את היהודים ומתרה: "אם בחוקותי תלכו... ונתתי גשמיכם בעִתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו... וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ... וחרב לא תעבור בארצכם..." (שם כו, ג-ו). זו מתנה גדולה ועזרה גדולה של הקדוש-ברוך-הוא ליהודים. למרות חטא אדם הראשון ולמרות שהאדם מתנדנד כל ימיו בין טוב ורע, אבא שבשמיים הוא רחום וחנון, ומדבר עם ילדיו בסימנים כדי להוביל אותם לדרך הישר.

רוצה ריבונו של עולם, שלמרות שלא רואים אותו ולא שומעים את דיבורו, יבין כל עם ישראל שבורא עולם מתנהל עם בני האדם בדרך הסימנים, על ידי איתני הטבע, גשמים, חום וקור, על ידי ייסורים, על ידי מצבים שבאים על האדם במפתיע, ללא תכנון - זה לא מקרה, למרות שזה נראה כך, הכל מהקדוש-ברוך-הוא, הכל בהשגחתו במאת האחוזים. כל פגישה שהתבטלה, טיסה שהתבטלה או תור לרופא שנדחה - זה דיבור, ככה הקדוש-ברוך-הוא מדבר עם כל יהודי ויהודי.

על כן, צריך יהודי להודות גם כשטוב וגם כשנראה רע. הקדוש-ברוך-הוא אף פעם לא עושה רע. גם מה שנראה רע - מתוך אהבה נעשה, בדרך עקיפה שאדם מפרש אותה רע, אבל זה אפס קצהו ממה שהיה יכול לקרות לאדם אם הקדוש-ברוך-הוא לא היה מעורר אותו. כמו יהודי שנוהג בפראות בכבישים, הקדוש-ברוך-הוא רואה שאם ימשיך כך הוא יאבד את חייו, חס ושלום. אם יש לו זכויות, גורם לו הקדוש-ברוך-הוא תקלה ברכב שמאלצת אותו לעצור בצד הדרך ומציל בזה את חייו.

יהודי חכם ונבון, מבין שזה סימן משמיים, שיד ה' בדבר לטובתו, להצלתו ולא חושב שזה מקרה ולא מאשים את העין הרע והמזיקים.

 

ונתתי שלום בארץ

קביעת עיתים לתורה, ההלכות, קיום תרי"ג מצוות ועשרת הדיברות, תפילות במניין, הנהגות של 'ואהבת לרעך כמוך זו כל התורה' ו'דרך ארץ קדמה לתורה' - כל זה רק לטובתנו, כדי לחבר אותנו עם הקדוש-ברוך-הוא, לחבר אותנו לחיים טובים וארוכים, לחבר אותנו לשלום עם עצמנו, לשלום עם המשפחה, עם השכנים ועם כל יהודי.

שלום זו שלֵמות זה שלם. ראשית, צריך אדם להיות שלם עם עצמו ולשמוח באופיו. 'שלם עם עצמו' פרושו שאדם לא מרמה את עצמו ולא עושה מעשים שליליים שעלולים להביא אותו לכלא. אדם המביא עצמו לידי מאסר, אינו שלם עם עצמו, זה אדם השונא את עצמו. כשאדם שלם עם עצמו יש לו שלום עם אשתו וילדיו, כי השלום מביא להבנה, התחשבות וחיבור, מביא לרחמים בין בני אדם ומונע גזל פרנסה.

אם אין שלום בין בני אדם, בין שותפים, בבית העסק או בבית - אין שם אהבה. אם אין שלום בין בעל לאשתו - אין אהבה ביניהם. מה שיש ביניהם זו אהבה חומרית, של צורך ואינטרס. כך גם בעסקים ובמוסדות. אבל כשיש שלום אמיתי, יש אהבה טהורה וקדושה, אהבה שהיא נשמה לנשמה, רוח לרוח. לא תיתכן אהבה ללא שלום, אהבה זו היא שקרית, מזויפת, אהבה מתוך אינטרס. השלום ייתכן רק אצל יהודים, כי יש להם נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל.

ברא הקדוש-ברוך-הוא חיות ובהמות בעולמו, כדי שנראה אותם ונדע לא להתנהג כמותם. כך גם גויים, שנראה ולא נלמד מהם. כשאריה טורף, הוא דואג רק לעצמו, קורע את הטרף באכזריות בלי להתחשב באף אחד סביבו. אנחנו, לא רק שבני אדם אנחנו, מעל הכל אנחנו יהודים. לא גוזלים פרנסתו של אף אדם, כי הפרנסה היא מבורא עולם לפי מעשיו של האדם. אם יעשֹר - יתעשר ואם לא יעשֹר - לא יתעשר. אם בכל זאת יתעשר, יהיה זה עושר השמור לבעליו לרעתו, חס ושלום. צדקה מצילה ממוות, מַעֲשֵר מעשיר אדם ומצילו. הקובע עיתים לתורה ולתפילות ומקיים את עשרת הדיברות במלואן, יזכה בבריאות לו ולמשפחתו ובפרנסה בשפע כל ימי חייו.

יהודים יקרים, לא לחפש קולבים, לדבר עם הקדוש-ברוך-הוא ולבקש ממנו ישירות, "לא בשמיים היא... ולא מֵעֵבֶר לַיָם היא... כי קרוב אליך הדבר מאוד..." (דברים ל, יב-יד). יש לנו אבא בשמיים השומע כל פה ולשון, שומע את היהודים היטב בכל מצב ובכל מקום, בבית כנסת, בבית המדרש וגם ברכב ובחדר השינה. מתי יקיים את בקשתך? כשתיכנע לבורא עולם באופן מוחלט, תעשה וידוי ותאמר לפניו 'חטאתי, עוויתי, פשעתי', והעיקר שבעיקרים - תקבל הכל באהבה ותשתוק, בלי התמרמרות בלי תלונות, גידופים והתרסה. תכיר בזה שהקדוש-ברוך-הוא לא טעה בכל מה שהביא עליך, שאתה אשם בכל, ותיכנע. כשתתפלל ממדרגה כזו - תישָמע תפילתך עד כיסא הכבוד ובורא עולם יעשה את רצונך ויקיים את בקשתך, זו הדרך.

יש גאולה, משיח בדרך לצאת בפרהסיה, לגאול את עם ישראל ואת העולם!

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד