דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "ואתחנן" תשע"ח

26/07/2018

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת ואתחנן תשע"ח

 

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה

תקט"ו (515) תפילות התפלל משה רבינו והתחנן אל ה' שימחל לו, שיקבל תפילותיו וירשה לו לעבור את הירדן ולראות את הארץ הטובה. ידע משה רבינו שבכוחן של תפילות לקרוע רקיעים ולבטל גזירות, בורא עולם הוא שלימד אותו את התפילות הנכונות וצירופיהן ונתן לו את הכוח לגזור ולבטל גזירות. כשהתלוננו העם ב'מֵי מריבה' אחרי מות מרים, התמרמרו ובכו, הצליחו לערער את משה רבינו שהיה באבל כבד ובכאב על מות אחותו וכשאמר לו הקדוש-ברוך-הוא "קח את המטה וְהַקְהֵל את העדה אתה ואהרון אחיך ודִברתם אל הסלע" (במדבר כ, ח), היכה משה פעמיים בסלע ועל זה כתבה התורה: "יען לא האמנתם בי..." (במדבר כ, יב) משה רבינו לא העריך מספיק את המתנה הגדולה שניתנה לו מבורא עולם לדבר אל הסלע, מתנה שתכניס אותו לארץ הקודש ארץ ישראל.

פירושים רבים נכתבו על מעשה זה והרבה סודות יש בו. משה רבינו עבד ה' שהקפיד תמיד לעשות את דברי ה' כלשונם, חרץ את גורלו בהכותו את הסלע ולא נכנס לארץ ישראל.

כשהקדוש-ברוך-הוא נותן ניסיון לאדם הוא לא מזהיר אותו על דבר הניסיון, כי אז בטל הניסיון. גם את משה רבינו לא הזהיר ריבונו של עולם, לא אמר למשה שלא יכנס לארץ אם יכה בסלע, כי בעל הניסיון העומד בו בהצלחה, זוכה בנס המסתתר בניסיונו.

משה רבינו שנכשל בניסיון, שמכיר ויודע איך לבטל גזירות שמיים, פונה בתחנונים לקדוש-ברוך-הוא ומתפלל 515 תפילות, מבקש לעצמו מתנת חינם, לִזְכות להיכנס לארץ המובטחת. לא טוען משה רבינו לזכויותיו הרבות בהנהגתו ובדאגתו לבני ישראל במשך ארבעים שנות המדבר, אלא משתמש בכל התפילות שמכיר לביטול גזירות עד שעוצר אותו ריבונו של עולם ואומר "רב לָך אל תוסֶף דבר אֵלַי עוד בדבר הזה" (שם ג, כו). עצר הקדוש-ברוך-הוא את משה רבינו, איש האלוקים הקרוב אליו יותר מכל אדם, כי רצה לשמור על כבודו ולא רצה שמשה רבינו יפיל מכבודו ויבזה את עצמו. משה רבינו, שהיה לו קשר מיוחד לקדוש-ברוך-הוא שנאמר "עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא", לא הצליח לבטל את הגזירה, ולא ויתר לו ריבונו של עולם.

אבא שבשמיים, טובת עם ישראל לנגד עיניו בכל מעשיו ובכל תוכניותיו.

אדם הראשון שב בתשובה ולא ביטל הקדוש-ברוך-הוא את גזירת הגירוש מגן עדן.

שאול המלך התחנן שלא תִקָרַע ממנו את המלוכה ולא ביטל הקדוש-ברוך-הוא את הגזירה. גם משה רבינו התפלל ולא ביטל הקדוש-ברוך-הוא את הגזירה, כי בכך הייתה נפגעת הבחירה החופשית. אדם וחווה בחרו לאכול מעץ הדעת למרות האיסור, שאול המלך בחר להחיות את הבהמות של עמלק למרות הציווי ומשה רבינו בחר להכות בסלע למרות הציווי לְדַבר. הקדוש-ברוך-הוא נותן את הבחירה בידי האדם ואם אדם יודע בוודאות את רצונו של בורא עולם ולא שומע בקולו ולא מקיים, ריבונו של עולם לא סולח. זה נקרא חוסר אמונה, כמו עם ישראל שבחרו לשלוח מרגלים, אף-על-פי שאמר להם הקדוש-ברוך-הוא כי טובה הארץ מאוד. המאמינים שומעים לרצון ה'. אם היה נענה הקדוש-ברוך-הוא לתפילותיו של משה רבינו, היה צריך להיענות גם לתפילותיהם של רבים אחרים.

יש סיבות רבות נוספות מדוע עצר הקדוש-ברוך-הוא את תפילתו של משה רבינו, אחת מהן היא שאם היה משה רבינו נכנס לארץ, היה הופך למשיח בזמן שהעם לא היה מוכן לכך ובורא עולם היה צריך לעשות ניסים גדולים נגד הטבע, כדי להפוך את עם ישראל לזכים, טהורים וראויים לקבל פני משיח. החליט הקדוש-ברוך-הוא למנות את יהושע בן-נון אחרי משה רבינו ואחריו מתחלפים המנהיגים במשך אלפי שנים, דור אחרי דור, עד שהגענו לדור הזה שבו יתגלה מלך המשיח.

 

כוח התפילה

לתפילה כוח עצום. לכל יהודי ויהודייה יש יכולת לפעול בתפילה, לעזור ולהציל. 515 תפילותיו של משה רבינו הכניסו את בני ישראל לארץ הקודש, פועלות ומסייעות לעם ישראל מאז ועד עתה. אפילו אות אחת מתפילותיו של משה לא שבה ריקם. 

יהודי שיש בו אמונה, שמקבל באהבה את כל מה שקורה לו בעולם הזה, טוב או רע, שמאמין שגם הרע לטובתו - יקבל שכר על אמונתו. אדם שנמנע מלהציק ולהרגיז אחרים ובכך מונע מריבות, עושה מצווה גדולה. גם להיות בשמחה תמיד היא מצווה גדולה מאוד למרות שזו פעולה רוחנית. מעשיו הטובים של אדם בונים דברים טובים בעולם והטוב הזה נשאר לעולם ועד לזכות בעליו. הרע מכלה את עצמו ולא יישאר לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הקדוש-ברוך-הוא מנהל אותנו בדרך הטובה, לטובתנו ולהצלתנו ויהודי צריך להתפלל במניין שלוש תפילות ביום.  הקדוש-ברוך-הוא טוב ומטיב, את כל הדברים בעולם הזה נותן בסתר והיהודים מגלים אותו דרך אמונה ומעשים טובים.

ריבונו של עולם רוצה שלמרות הייסורים והמצבים הקשים, נקבל את הכל באהבה אמיתית מעומק הלב בלי תלונות והתמרמרות. כך מבטלים גזירות רעות ונפתחת לאדם המאמין דרך חדשה וטובה.

הקדוש-ברוך-הוא אוהב את היהודים ולא כולם יודעים. הקדוש-ברוך-הוא מרחם על כל היהודים ורוצה את כל יהודֵי העולם בארץ ישראל. הקדוש-ברוך-הוא רוצה ליישב מיליון עולים חדשים יהודים בנגב, מיליון בגליל המערבי, ברמת הגולן, בשומרון ובנימין, במדבר יהודה, בבקעת הירדן ובערבה.

את חודש אב יהפוך הקדוש-ברוך-הוא ממר למתוק, תהיה שמחה לעם ישראל בתקופה הזאת, ייבנה בית המקדש ולא יהיה צער וכאב בעם ישראל. הקדוש-ברוך-הוא ימחל ויסלח על כל הטעויות של עם ישראל, יחד עם משיח צדקנו שיתגלה בדור הזה. שום דבר לא ידָחה למרות שצמנו גם את צום ט' באב הזה, יש חשבון לצומות. הכל בדורנו. הגלגל לא חוזר לאחור, ממשיכים קדימה לגאולה ומשיח. משיח בפרהסיה בקרוב!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד