דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

צדיק כתמר מדברי רבנו

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת אמור תשע"ה

29/04/2015

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - נצבים וילך תש"ע

"ושבת עד ה' אלוקיך" - כיצד?
כל יהודי ויהודי מרגיש בליבו את הקב"ה וכל הזמן מהרהר בליבו כיצד מתקרבים לקב"ה וכיצד מתפללים, לומדים תורה ומתדבקים בקב"ה.
הצעד הראשון לחזרה בתשובה היא בשמירת השבת. השבת מביאה איתה נשמה יתרה שיש בה כוחות של קדושה וטהרה המזככים ומטהרים כל יהודי מהקליפות העוטפות אותו. יחד עם השבת, יש להסביר ולשכנע להניח תפילין בכל יום, אפילו בבית. וזאת למה? כי השבת והתפילין הם שתי אותות המחברות אותנו עם הקב"ה.
1/09/2010 15:00

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - כי תבוא תש"ע

עבודה מתוך שמחה
במצוַת הביכורים, התורה מדגישה לנו "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך..." (דברים כו, יא). ולהבדיל בקללות, התורה אומרת שהם באו על עם ישראל "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" (שם כח, מז). מדוע צריך לעבוד את הקב"ה בשמחה? ועוד שאלה נשאל - מדוע המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא ונקרא רשע?
השמחה היא חיבור הנשמה באדם. על כן, מי שאינו יהודי - אין לו שמחה אמיתית, כיון שאין לו נשמה מהקב"ה. כאשר יהודי עובד את ה', עושה מצוות, מתפלל ולומד תורה בשמחה, אזי הנשמה מתחברת לרוח ולאדם והקב"ה נהיה שותף באותו מעשה. כאשר מתפללים או לומדים תורה בשמחה, האדם מחובר לנשמה והתורה והתפילה כולה עולה נקייה לקב"ה ללא קליפות. אך אם חס ושלום אדם עצוב ומדוכדך, התורה והתפילה שלו מתערבת עם קליפות. לקב"ה כואב כשיהודי בעצבות ותורתו ותפילתו מעורבת בקליפות.
ממילא, חלק מהמשפטים שהאדם אומר הם נקיים ועולים למעלה. אך חלק מעורבים בקליפת העצבות והדכדוך ואינם עולים למעלה, כך שתפילתו אינה שלמה ולקליפות יש חַיות מחלקי התורה או התפילה שנדבקו בהם.
26/08/2010

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - עקב תש"ע

כאשר אדם מקבל תוכחה ומודה על מה שחטא בינו לקב"ה. הקב"ה מזכך אותו ומוחל לו על כל מה שעשה. זהו חלון הזדמנויות שהקב"ה נותן לכל יהודי, לקבל תוכחה. אדם שאינו מסוגל לקבל תוכחה, יש בו גאווה ושקר והוא נפגע מכל דבר ומתעצבן. אף פעם הוא לא אשם ולעומת זאת, הוא מאמין בכוחות השליליים שבו. על כן טוב להרגיל את עצמנו לקבל תוכחה, המביאה לשלום-בית, לאהבה בין אנשים, לפרנסה טובה וחיים מאושרים, אחדות, גאולה ומשיח.
30/07/2010 07:00

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - ואתחנן תש"ע

הקב"ה אמר למשה , כל התפילות שהתפללת כדי שתכנס לארץ, הן עבור עם ישראל שיכנסו ויבנו את הארץ הקדושה. אמנם אתה לא תכנס, אך התפילות שלך פעלו כאילו אתה הכנסת אותם לארץ ישראל. התפילות של משה סללו את הדרך לעם ישראל להיכנס לארץ ולכבוש אותה. לולא התפילותהיה ליהושע קשה יותר. התפילות פתחו פתח לעם ישראל ופעלו את הפעולה שבגללה רצה משה להיכנס לארץ, לעזור לעם ישראל בכיבוש הארץ ולבנות את בית המקדש. התפילות של משה לא שבו ריקם, הן פעלו את פעולתן בתקופת יהושע להכניס את עם ישראל ולכבוש את הארץ בקלות, לבנות את בית המקדש, וממשיכות לפעול עד שיזכו ישראל לקבל פני משיח בארץ ישראל.

21/07/2010 16:00
צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת דברים שבת חזון תש"ע

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת דברים שבת חזון תש"ע

ימים מסוגלים לגאולה
כל שנה, בימים אלו של בין המיצרים, יש הזדמנות להתגלות מלך המשיח. תקופה זו היא קשה משתי בחינות: א. ימי בין המיצרים, הם ימי דין אשר כולם מרגישים בהם עצבות ודכדוך. ב. תקופת התגלות משיח - בזמן זה כוחות הטומאה והסטרא אחרא עובדים קשה ומפריעים מאוד, כיוון שזה הסוף שלו והוא נלחם על כל ניצוץ קדוש שהוא רוצה לשאוב ולקחת ממנו כוחות. לכן גם עם ישראל סובל התקפות ומכות קשות: מאבקי כוח, השפלות, ויכוחים, חוסר סבלנות, מריבות, כעסים ועוד.
הקב"ה פועל ומביא את הגאולה גם דרך הייסורים, דרך ההפרעות של הסטרא אחרא. כאשר אדם מצוי בכאב וייסורים - הוא מאבד את גאוותו, בלי שקרים ובלי תחכומים ועברות וממילא אינו נותן מזון לסטרא, שכל מגמתו להרוס את עם ישראל כדי שחס ושלום לא יבוא משיח. לכן דוקא בתקופה זו של ייסורים, בט' באב בכל שנה , יש סיכוי שמשיח בן דוד יתגלה. משיח נבחר כבר מרחם אמו. הקב"ה מכין אותו להתגלות ולא בפתאומיות. אין זה משנה איך הוא נראה ומהי זהותו - העיקר שהוא יהודי. כאשר חלק ה'יחידה' מנשמת משיח (ישנם חמישה חלקים: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה) שהיא הדרגה הגבוהה ביותר הנמצאת בשמים, יורדת ומתחברת אל המשיח בארץ - (פתאום), אז הוא מחובר לקב"ה ישירות.
על כן בתקופה זו צריך התאמצות והשתדלות מיוחדת לשלום-בית בכל בית. הבעל והאשה צריכים לוותר זה לזו, לא להתעקש, לא להיות קשים, הויתור ההדדי יביא ברכה לבית, שכינה לבית, פרנסה בשפע, הגנה ושמירה לילדים והצלחה בכל ובנוסף - זוהי עזרה גדולה לגילוי משיח. כל מצווה ומצווה, לימוד תורה, תפילה ותיקון המידות - הם עזרה לגילוי משיח. הבסיס מוכן לקבל אותו.

15/07/2010 18:00
עבור לתוכן העמוד