דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

צדיק כתמר מדברי רבנו

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - ואתחנן תש"ע

הקב"ה אמר למשה , כל התפילות שהתפללת כדי שתכנס לארץ, הן עבור עם ישראל שיכנסו ויבנו את הארץ הקדושה. אמנם אתה לא תכנס, אך התפילות שלך פעלו כאילו אתה הכנסת אותם לארץ ישראל. התפילות של משה סללו את הדרך לעם ישראל להיכנס לארץ ולכבוש אותה. לולא התפילותהיה ליהושע קשה יותר. התפילות פתחו פתח לעם ישראל ופעלו את הפעולה שבגללה רצה משה להיכנס לארץ, לעזור לעם ישראל בכיבוש הארץ ולבנות את בית המקדש. התפילות של משה לא שבו ריקם, הן פעלו את פעולתן בתקופת יהושע להכניס את עם ישראל ולכבוש את הארץ בקלות, לבנות את בית המקדש, וממשיכות לפעול עד שיזכו ישראל לקבל פני משיח בארץ ישראל.

21/07/2010 16:00
צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת דברים שבת חזון תש"ע

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת דברים שבת חזון תש"ע

ימים מסוגלים לגאולה
כל שנה, בימים אלו של בין המיצרים, יש הזדמנות להתגלות מלך המשיח. תקופה זו היא קשה משתי בחינות: א. ימי בין המיצרים, הם ימי דין אשר כולם מרגישים בהם עצבות ודכדוך. ב. תקופת התגלות משיח - בזמן זה כוחות הטומאה והסטרא אחרא עובדים קשה ומפריעים מאוד, כיוון שזה הסוף שלו והוא נלחם על כל ניצוץ קדוש שהוא רוצה לשאוב ולקחת ממנו כוחות. לכן גם עם ישראל סובל התקפות ומכות קשות: מאבקי כוח, השפלות, ויכוחים, חוסר סבלנות, מריבות, כעסים ועוד.
הקב"ה פועל ומביא את הגאולה גם דרך הייסורים, דרך ההפרעות של הסטרא אחרא. כאשר אדם מצוי בכאב וייסורים - הוא מאבד את גאוותו, בלי שקרים ובלי תחכומים ועברות וממילא אינו נותן מזון לסטרא, שכל מגמתו להרוס את עם ישראל כדי שחס ושלום לא יבוא משיח. לכן דוקא בתקופה זו של ייסורים, בט' באב בכל שנה , יש סיכוי שמשיח בן דוד יתגלה. משיח נבחר כבר מרחם אמו. הקב"ה מכין אותו להתגלות ולא בפתאומיות. אין זה משנה איך הוא נראה ומהי זהותו - העיקר שהוא יהודי. כאשר חלק ה'יחידה' מנשמת משיח (ישנם חמישה חלקים: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה) שהיא הדרגה הגבוהה ביותר הנמצאת בשמים, יורדת ומתחברת אל המשיח בארץ - (פתאום), אז הוא מחובר לקב"ה ישירות.
על כן בתקופה זו צריך התאמצות והשתדלות מיוחדת לשלום-בית בכל בית. הבעל והאשה צריכים לוותר זה לזו, לא להתעקש, לא להיות קשים, הויתור ההדדי יביא ברכה לבית, שכינה לבית, פרנסה בשפע, הגנה ושמירה לילדים והצלחה בכל ובנוסף - זוהי עזרה גדולה לגילוי משיח. כל מצווה ומצווה, לימוד תורה, תפילה ותיקון המידות - הם עזרה לגילוי משיח. הבסיס מוכן לקבל אותו.

15/07/2010 18:00

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - מטות מסעי תש"ע

חסד לאומים חטאת
לחסידי אומות העולם, שעזרו והצילו יהודים מציפורני הנאצים ימח שמם, היה שורש של נשמה יהודית מאבותם, מאתיים או שלוש מאות שנה קודם לכן. זה ברור כי בטבע הגוי אין מקום לרחמים, כיון שאין לו נשמה. הרחמים באים מהנשמה, שהיא חלק אלוק ממעל, מהקב"ה שהוא רחום וחנון. לכן גוי כמו בעלי חיים, אין בהם נשמה ולא רחמים. הגוים יכולים לריב זה עם זה עד מוות. גם אם יהודים רָבים ביניהם, יש ביניהם רחמים. יהודי לא יהרוג אף אחד בעולם, אם לא בשביל הגנה עצמית או שנכנסה בו רוח שטות. גוי שמת הוא כמו בעל חייים שמת - אין לו המשך בעולם העליון, לעומת עם ישראל שהוא עם סגולה - שיש להם המשך וחלק לעולם הבא. על כן כל מי שבא להתגייר, זו זכות גדולה! אך כמובן שזה בתנאי שיהיה באמת ולפי גדרי התורה וההלכה, במיוחד כעת שיש גאולה ובע"ה בקרוב יתגלה מלך המשיח ונכנס כולנו לחיי נצח.

8/07/2010 14:00

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת פנחס תש"ע

שמחתו של הקב"ה שקודם כל עושים טוב. לא לומר "לא אתחתן עד שיהיה לי כסף", או "כשאהיה בריא אז אקיים מצוות". יהודים צריכים לפעול מתוך אמונה, לעשות טוב וחסד בלי אינטרס לקבל. קודם כל תכין כלי שיהיה מוכן לקבל את הטוב שהקב"ה שומר לך.
30/06/2010 13:00

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת בלק תש"ע

הכעס והעצבים הורסים את הלב ואת המוח והורסים את הבריאות. האדם מביא על עצמו את הנזק הבריאותי בהתנהגותו זו ואין הוא יכול "להאשים", כביכול, בכך את בורא עולם. תופעה זו גדלה בשנים האחרונות בגלל המתחים הגדולים והמחלוקות בין אנשים. צריכים אנו לעשות מאמץ גדול, להפסיק את המחלוקות, להיכנס לרוגע ולשלווה ומתוך שמחה ואמונה, נְגַדֵל דור ישרים מבורך מוכנים לקבל אורו של משיח.
24/06/2010 17:00

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת חקת תש"ע

אירועי שנת הארבעים ולקחם לימינו
מה קרה בשנת הארבעים לצאת בני ישראל ממצרים? היתה זו שנה משופעת באירועים: מתו כבר כל מֵתי מִדבר (רש"י במדבר, כ, א) מות מרים, חטא מי מריבה ומות אהרון, המלחמה עם הכנעני ותלונות העם על הלחם הקלוקל והנחשים והשרפים שהמיתו בעם. כל כך הרבה אירועים בשנה אחת?!
16/06/2010
עבור לתוכן העמוד