דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

צדיק כתמר מדברי רבנו

צדיק כתמר יפרח – הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת בהעלותך תש"ע

צדיק כתמר יפרח – הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת בהעלותך תש"ע

האדם יראה לעיניים, ד' יראה ללבב
באופן כללי צריכים אנו לזכור, כי כאשר אדם נתקל בבעיה או תקלה כלשהי, פעמים שהוא מאבד את עשתונותיו ונכנס ללחץ. זאת כיון שאינו רואה את העתיד ואינו רואה את הטובה שתצמח לו מאותה תקלה. כמו כן, אם מישהו פגע בך, אתה נכנס ללחץ ולמתח של קנאה ורצון שהוא יבוא על עונשו מיד. כאשר אדם מצוי בכעס, הוא אינו שולט ביצריו ופעמים שהוא מוציא מפיו מילים לא יפות ולא נעימות כשכל רצונו הוא לפגוע באדם שפגע בו.
לעומת זאת, מלך מלכי המלכים, הקב"ה, רואה את העולם אחרת. אין אצלו איבוד עשתונות, הוא יתברך לא מתרגז, אלא - רק טוב ומטיב. כאשר אדם חוטא, הקב"ה רואה את הגורם לחטא וגם רואה שהאדם יכול לתקן. לכן הקב"ה אינו מעניש מיד. הקב"ה טוב ומטיב ואינו מוכן לוותר על אף אחד מילדיו, בין אם הוא צדיק בין אם יש בו הרבה חטאים. הקב"ה קורא ומרמז כל הזמן בכל הדרכים "בניי בואו אליי", כמו אב שלא מוכן לוותר על בנו - גם אם הבן לא מתנהג יפה. אם בנו יהיה חולה, חס ושלום, הוא ינסה בכל דרך להציל אותו ולעזור לו, כך הקב"ה לא מוכן לוותר על אף יהודי שהרי יש לו נשמה שהיא חלק אלוק ממעל.

27/05/2010 16:00

צדיק כתמר יפרח - פרשת נשא תש"ע - הרב ניר בן ארצי שליט"א

תיקון המידות - היא הדרך הטובה ביותר להתחבר לקב"ה. לעזוב את הבלי העולם הזה וכל הדברים הרעים. אדם שתיקן מידותיו הוא זך וטהור, אין לו שום תקלות והדרך אצלו סלולה להצלחה בכל. בואו נשתמש בכל הכלים שהקב"ה נתן לנו, נתחבר אליו ונהיה מוכנים לאורו של משיח שהולך וגובר מיום ליום.
20/05/2010 12:00
צדיק כתמר יפרח - מאמר הרב שליט"א לפרשת במדבר תש"ע

צדיק כתמר יפרח - מאמר הרב שליט"א לפרשת במדבר תש"ע

כיצד נתעלה היום?
הלוחות השניים אותם הוריד משה, היו כבר עשויים מלמטה ומלמעלה שנאמר: "פסל לך", גם חומר וגם רוח. התורה שאנו לומדים היום - בנפשנו, ברוחנו ובנשמתנו מזככת אותנו. דרך הלימוד והשעשוע בהתאמצות המוח בדברי ה', מקבלים רוח חכמה, רוח עצה, רוח בינה, דעה וגבורה. היכן שיש תורה אין יצר הרע. התורה מביאה שלום לבית. אמנם הלוחות הראשונים יכלו לעשות לבד את העבודה, והאור היה מתפשט לבד. אך הלוחות הראשונים נשברו וכעת הלוחות השניים שבאים עם עמל התורה, על ידם עם ישראל מזדכך, ארץ ישראל מזדככת והקב"ה שמח בלימוד התורה.
12/05/2010 14:00
צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת בהר בחוקותי תש"ע

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת בהר בחוקותי תש"ע

דבריו של הרב ניר בן ארצי בהכנסת ספר התורה שהתקיימה ביום ראשון יח' אייר תש"ע לג' בעומר במושב תלמים. בארוע השתתפו המוני עם ישראל, רבנים ואישי ציבור, מכל המגזרים בחברה הישראלית. בין המשתתפים הבולטים היו גם הרה"ג פנחס הכהן שליט"א רבה של העיר נתיבות והרה"ג בנימין זאב בצרי שליט"א רב שכונה וראש ישיבה בעיר האבות באר שבע ת"ו.
6/05/2010 16:00

צדיק כתמר יפרח – הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת אמור

מעלת קבלת היסורים מאהבה
כל יהודי עובר ייסורים. אך השאלה היא איך הוא מקבל אותם. על כך אומרת הגמרא (גיטין לו) "תנו רבנן: הנעלבין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחים ביסורין - עליהן הכתוב אומר: "ואוהבין כצאת השמש בגבורתו" (שופטים ה). כאשר יהודי מקבל את יסוריו באהבה ולא מתמרמר למרות הכאב הרב והצער שהוא חש , רק אז נמחלים לו עוונותיו וחטאיו, ורק אז הוא מזדכך ומתקן את הנצרך תיקון.
28/04/2010 15:00

צדיק כתמר יפרח - אחרי מות - קדושים - הרב ניר בן ארצי שליט"א

קדושת ישראל
"דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדושים תהיו כי קדוש אני ד' אלוקיכם" (ויקרא יט, ב) מהי מהות המצווה "קדושים תהיו" וכיצד מגיעים לדרגה זו של קדושה? הרי לכאורה זהו ציווי לכל עדת בני ישראל, אם כן הכיצד זה יתכן?
כדי להבין זאת עלינו לזכור כי הקב"ה בחר את עם ישראל להיות לו לעם סגולה. ה' ית' נתן לנו את התורה, החוקים והמצוות וסדרי התפילות להתפלל אליו. הקב"ה נתן ליהודי גם נשמה שהיא המחברת את נפש היהודי וגופו לקב"ה - ודרכה הוא יכול להיטהר ולהתקדש. אם אין נשמה - אין מה שיחבר את האדם לקב"ה. הנה הגוי להבדיל, הוא כמו חיה, בהמה, מציאות סתמית. גם אם הוא מאמין בקב"ה, האמונה הזו היא סתמית, כמו שאומרים לו - זו אבן והוא מאמין שזו אבן. הגוי לא מרגיש שום חיות של אמונה בלב. לא מרגיש את הניסים והנפלאות שמתרחשים לו וסביבו.

22/04/2010 13:00
עבור לתוכן העמוד