דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

צדיק כתמר מדברי רבנו

צדיק כתמר - פרשת תצוה  - הרב ניר בן ארצי שליט"א

צדיק כתמר - פרשת תצוה - הרב ניר בן ארצי שליט"א

סוד המנורה והקטורת

"ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" (שמות כז, כ). גדולה הייתה זכותו של אהרן הכהן יותר משאר ראשי השבטים, כיוון שרק לו ניתנה הזכות להדליק את המנורה. הדלקת המנורה שהייתה עשויה מקשה אחת זהב, חיברה שמים וארץ, חיברה את כל נשמות עם ישראל לקב"ה והשפיעה חיות והגנה לכל עם ישראל.
אהרן הכהן לא רק שהדליק את הנרות אלא אף הטיב את הנרות. הטבת הנרות הייתה פעולה של ניקוי הנרות, הכלי שלתוכו היו מערים את השמן והתקנת הפתילות.
לכאורה, פעולה זו של הטבת הנרות, הייתה יכולה להיעשות על ידי כהן אחר, שכן היא פעולה טכנית, אלא שכל פעולות ההדלקה, כולל הטבת הנרות, היו ע"י אהרן, כיוון שאהרן היה נקי, זך, קדוש וטהור באופיו, ברוחו ובנשמתו. החשיבות בטהרתו של אהרן היא כדי שכל ההדלקה תהיה זכה וטהורה וללא טומאת הקליפות, ללא שום הפרעה. לכן כל הפעולות: ניקוי גביעי השמן, התקנת הפתילה וההדלקה, היו צריכים להיעשות רק על ידו. רק כך יכול היה להיות חיבור שמים וארץ, חיבור נשמות עם ישראל עם הקב"ה נקי - ללא ערוב הקליפה.
על פי עקרון זה, טוב לסופרי סת"ם הבאים לכתוב ספרי תורה, תפילין ומזוזות לטבול לפני הכתיבה, כדי שיהיו גם הם טהורים וכך תתקדש יותר כתיבתם. על כן, טוב גם לכל יהודי לטבול במקווה לפני תפילת שחרית, שכאשר האדם מתפלל מתוך טהרה, יש לחיצונים ולטומאת הקליפות פחות אחיזה ושותפות בתפילתו אז התפילה עולה למעלה נקייה יותר.

24/02/2010 19:00
צדיק כתמר - פרשת תרומה  - הרב ניר בן ארצי שליט"א

צדיק כתמר - פרשת תרומה - הרב ניר בן ארצי שליט"א

כוחם של ישראל מתגלה במעשר הכספים

עקרון זהה קיים גם במעשר כספים. כל יהודי ויהודיה המשתכרים כסף, צריכים לעשר ולתרום. התרומה היא ביטוי למחשבה ואמונה שכל הכסף בא מהקב"ה והוא שותף איתנו ואנו שותפים איתו, המעשר הוא החלק שלו והנתינה גורמת לכל הכסף להתברך ולהיות מוגן ושמור. דבר זה לא קיים אצל הגויים. כל מה שנקנה מכסף הנותר לאחר המעשר, מתקיים ולא מתקלקל. אם זה מקרר או מכונית או כל חפץ אחר, כיון שבכסף כזה הקב"ה שותף ולכן לסטרא אחרא אין חלק בו ואין בו אחיזה ועל כן הוא מוגן, שמור, קדוש ולא מתקלקל. נלך כולנו בדרך זו, נקדש את מעשינו ונהיה ראויים לבנין בית המקדש ולחזרת השכינה לציון ברחמים.

17/02/2010 15:00
צדיק כתמר - משפטים - הרב ניר בן ארצי שליט"א

צדיק כתמר - משפטים - הרב ניר בן ארצי שליט"א

קדושת השם הישראלי

כבר נאמר בפרשתנו: "ואנשי קודש תהיון לי" (שמות כב, ל) - ומשום שעם ישראל נקראים "קודש" אסור לאדם לקרוא לחברו בשם בזיון או לכנות שם לחברו. וצריכים אנו לעיין במהות האיסור וסיבתו.
לעם ישראל יש נשמה שהיא חלק אלוק' ממעל, וכאשר נותנים שם לרך הנולד ביום הברית ואומרים "יקרא שמו בישראל פלוני בן אלמוני", נותנים שם גם לנשמה הטהורה שלו. לשם האדם יש משמעות של חיים, וחשיבות לקביעת אופיו של האדם היהודי ולהצלחתו. אין השם רק אמצעי לתקשורת, אלא שם האדם גם כן משפיע עליו ללכת בדרך הטובה ועל כן טוב ונכון הוא לקרוא לתינוק בשמות הצדיקים שבכל הדורות או בשמות אנשים שחיו בטהרה ובקדושה. גם שמות חדשים ונקיים אפשר לקרוא לילד ובלבד שיתנו לבן שם המתאים לבן, ולבת שם המתאים לבת בלבד (ואפשר כמה שמות). מכל זה מובן כי יש להימנע מלקרוא לילד על שם אנשים שהיה להם עבר קשה או על שם אדם שנפטר בגיל צעיר (אך ניתן לקרוא כשם שני), משום שכאמור השם משפיע על אופיו של האדם והצלחתו.

10/02/2010 12:00
צדיק כתמר - יתרו -  הרב ניר בן ארצי שליט"א

צדיק כתמר - יתרו - הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשתינו מתחילה "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה" (שמות יח, א), ונקראת על שמו של יתרו. וידועה השאלה, יתרו שגוי היה, במה הייתה גדולתו ובמה זכה שתקרא הפרשה שבה מעמד הר סיני ומתן תורה, על שמו?
יתרו, היה ראש הכמרים ומומחה בכל סוגי הכישופים בעולם, התפעל מגדולתו של הקב"ה, וממשה שגידל בתוך ביתו ונתן לו את ביתו ציפורה לאישה.
יתרו שמע על כל עשר מכות מצרים ועל עוצמתן ועל שבכל מכה ומכה היו עוד הרבה ניסים, כדוגמת מכת החושך. שהרי מכמות קטנה של פיח שירד משמים, נוצר חושך עבה וסמיך שלא איפשר למצרים כלל לנוע - כאילו יצקו עליהם בטון. עם ישראל נכנס לבתי המצרים לראות מה יש להם בביתם - בעוד המצרים משותקים ואינם יכולים לראות או לנוע. כך קרה שבני ישראל התארגנו והתחזקו, קבלו יותר ביטחון עצמי בעוד המתנגדים לקב"ה ולמשה נעלמים מן המציאות. כמו במכה זו, כך היתה העוצמה רבה גם בשאר המכות. יתרו, ששמע על כל הניסים לא רק התפעל אלא גם חזר בתשובה. צריך להבין שכאשר איש כמו יתרו, שהיה ראש הכמרים לעבודה זרה, חוזר בתשובה ומאמין בקב"ה, הוא גורם למהפכה תרבותית שלמה! הרבה עובדי אלילים חזרו בתשובה והאמינו בקב"ה בזכות יתרו. כך הרבה כוחות של טומאה וסטרא אחרא נשרפו. על כן, בזכות המהפך הגדול שגרם יתרו, שנבע בין היתר מהאמת הפנימית שהיתה בו, זכה הוא שתקרא פרשה חשובה זו על שמו.

4/02/2010 09:00
צדיק כתמר - בשלח - הרב ניר בן ארצי שליט"א

צדיק כתמר - בשלח - הרב ניר בן ארצי שליט"א

ט"ו בשבט

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן. המשמעות ההלכתית הרגילה שאנו נותנים ליום זה, היא לעניין מצוות התלויות בארץ. היינו, מתי האילן יוצא משנות העורלה, ומה הם הפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט השייכים לשנה שעברה ואינם מתעשרים עם פירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט, השייכים לשנה הבאה. אך ישנה משמעות פנימית נוספת ליום זה.26/01/2010 19:00

צדיק כתמר – פרשת בא - הרב ניר בן ארצי שליט"א

בזכות נשים צדקניות נגאלו - ועתידין להיגאל

"אמר רב הונא בשם בר קפרא בשביל ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים: שלא שינו את שמם ושלא שינו את לשונם ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה" (ויקרא רבה אמור לב, ה). הזכות שעמדה לעם ישראל בגאולה ממצרים הייתה שהם שמרו על ייחודם ולא התערבו עם המצרים. אך זכות נוספת עמדה להם. וכדברי ר' עקיבא בשמות רבה א, יב: "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים", ומה היה מיוחד במעשה הנשים? בעקבות עבודות הפרך שבהם עבדו הגברים במצרים, היו הם שבורים ורצוצים רוחנית, נפשית וגופנית. הגברים הורגלו להיות עבדים וגם בבואם לביתם היו חוזרים כמו רובוטים, מנותקים מהמציאות, מרוקנים רגשית, וללא כח מחשבה. לעומת זאת הנשים שנשארו בבתים, היו מלוכדות ומאוחדות בעזרה ובעשיית חסד זו עם זו, וגם בסתר. האחדות שהיתה ביניהן נתנה להן כוחות עצומים לעזור לבעליהן ולהחיות אותם ואת נפשם, עד שיכלו להביא ילדים לעולם. ובאמת, כח האחדות הוא כח אינסופי, ובמקום שיש אחדות אין יצר הרע יכול להיכנס ולהפריע. כך הוא בכל המציאות, וכך אצל בני האדם ואפילו אצל בעלי החיים. עובדה ידועה היא שכאשר בעלי החיים מתהלכים בקבוצות, מאוחדים, אף אחד לא יכול להתקרב אליהן, אך כאשר אחד מהם נפרד מהקבוצה, הוא עתיד להינזק או להיטרף.

20/01/2010 15:30
עבור לתוכן העמוד