דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

צדיק כתמר מדברי רבנו

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - שבת הגדול פרשת צו תש"ע

לנצל את חג הפסח

בחג הפסח הזה, יש הזדמנות לכל יהודי ויהודיה, לקבל עזרה מהקב"ה, למחוק את העבר ולשכוח אותו, להזדכך ולהיות טהור וקדוש. לנקות את כל העבר - "החמץ" - ולפתוח חיים חדשים. דרך טובה ליציאה לחירות היא ע"י התנתקות מהיצר הרע. חג זה, הוא כמו קרש קפיצה שהקב"ה מעורב בו. מאפשר לאדם להתעלות ברוחניות, בקדושה ובטהרה. כל זאת בתנאי, שאדם יתנהג בדיוק על פי ההלכה - מכל הלב, אמת ויושר, יזדכך מקליפות העבר ואז יכנס לחירות מיצר הרע ויהיה לו שלום בית, בריאות, פרנסה בשפע, דבקות בבורא ויתמלאו כל בקשותיו טובה. יהי רצון שנזכה בחג זה לחירות מיצר הרע, לגילוי משיח צדקנו ברחמים.
24/03/2010 13:00

צדיק כתמר יפרח - פרשת ויקרא - הרב ניר בן ארצי שליט"א

הנעלבים ואינם עולבים

אחד הדברים המכשילים ביותר את האדם בעולם הזה הוא הפגיעות. ומדוע? כי הפגיעות גורמת לאדם, בזמן שנפגע, לעבור על כל עשרת הדברות בלי לשים לב. כאשר אדם פגוע בנפשו, הוא רוצה להראות שהוא הכי חזק וגיבור בעולם. גם אם ידע שזה יעלה לו בחיים, בממון או בכל דבר אחר, הוא ילחם להוכיח שהוא גיבור, צדיק ולא אשם, למרות שיודע הוא שאינו צודק! זה קורה כיוון שכשאדם נפגע, נכנס בו מלאך רע ששולט בליבו ובגופו. ליבו נאטם וקליפה קשה עוטפת אותו. במצב זה האדם מתנתק מהרוח ומהנשמה ומרגיש כי חרב עליו עולמו. כשהאדם פגוע, בין רגע הוא נעשה עצוב ומדוכא, פניו זועפות וחיוורות כאילו הוא עומד לעזוב את העולם. צריך להבין שאין ואקום באדם, או שהטוב שולט בו או שהרע. ברגע שאדם נפגע ומתלבש עליו המלאך הרע, הוא שולט בו מכף רגל ועד ראש. אדם זה יכול להשתולל, לדבר דיבורים קשים כיוון שהגאווה שבו מעוררת רגש של נקמה ושנאה והוא רוצה לפגוע באדם שפגע בו ולבייש אותו חזרה. מטרתו לסכסך אותו עם אנשים אחרים ועם עבודתו. לסכסך אותו עם בני ביתו ולגלות לכל העולם סודותיו ומה עשה כל ימיו. בדרך כלל ייקח לפגוע כמה ימים עד שיצא מזה, כיוון שהמלאך הנ"ל מצא לו משכן טוב לשהות בו. זהו מה שאמרו חז"ל "כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" (בבא מציעא נח:) ואין לו חלק לעולם הבא. דברי חז"ל קשים כי אם הנושא שבגינו הלבינו את פניו ופגעו בו - נכון, הוא יתגונן עד צאת נשמתו, ואם לא - קשה יהיה לו להוכיח זאת. אדם שהולבנו פניו - יכול למות באותו רגע. כל זאת נוגע רק ליהודים, כיוון שרק יהודים הם ביישנים ורחמנים, ומתביישים מעבירות שעשו.
17/03/2010 17:00
צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א  - לפרשת ויקהל פקודי   שבת החודש

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - לפרשת ויקהל פקודי שבת החודש

גאולה ברחמים

יש גאולה בדין ויש גאולה ברחמים. כדי שתהיה גאולה ברחמים, עם ישראל צריך: א. להרבות בגמילות חסדים איש עם רעהו. ב. להפסיק לדבר לשון הרע. ג. להרבות בלימוד תורה. שלושה מרכיבים אלו מהווים יחד גוף אחד, שיכול להביא גאולה ברחמים.
רק כך גורמים להפסקת הבעיות המתעוררות על עם ישראל בארץ הקודש, הפסקת המחלות, ויוצרים אצל היהודים בארץ ישראל שמחה ואושר.
שלא יאמר אדם, אני לומד תורה אך חברי לא לומד, כי על שלושת המרכיבים ביחד עומדת הגאולה. יש יהודים המרבים בתלמוד תורה - כן ירבו, ויש יהודים אשר הפסיקו לחלוטין לדבר לשון הרע - כן ירבו, וכן יש גם יהודים המרבים לעסוק בגמילות חסדים, גם הם, כן ירבו. המרבה בגמילות חסדים אמנם ממעט הוא מלימוד תורה, אך סוף סוף מרבה הוא בחסד. והמרבה בלימוד תורה, לא מספיק להרבות בחסד - אך שלושת המרכיבים גם יחד, תורה, מניעת לשון הרע וחסד, הם המקיימים את העולם. בדומה ליששכר וזבולון - יששכר הלומד וזבולון התומך בתורה, ועל שניהם יחד מתקיים העולם. כמובן שאשרי האדם אשר יכול לקיים את שלושתם יחד בגופו. אם כן, נשתדל ונתאמץ כמה שיותר בנושאים אלו ומתוך כך יתגלה מלך המשיח ברחמים. אמן.
10/03/2010 14:00
צדיק כתמר - פרשת כי תשא – הרב ניר בן ארצי שליט"א

צדיק כתמר - פרשת כי תשא – הרב ניר בן ארצי שליט"א

מתנה ושמה - "שבת"

"...אך את שבתותי תשמורו כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ד' מקדישכם... ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם..." (שמות לא, יב-יז).

3/03/2010 10:00
צדיק כתמר - פרשת תצוה  - הרב ניר בן ארצי שליט"א

צדיק כתמר - פרשת תצוה - הרב ניר בן ארצי שליט"א

סוד המנורה והקטורת

"ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" (שמות כז, כ). גדולה הייתה זכותו של אהרן הכהן יותר משאר ראשי השבטים, כיוון שרק לו ניתנה הזכות להדליק את המנורה. הדלקת המנורה שהייתה עשויה מקשה אחת זהב, חיברה שמים וארץ, חיברה את כל נשמות עם ישראל לקב"ה והשפיעה חיות והגנה לכל עם ישראל.
אהרן הכהן לא רק שהדליק את הנרות אלא אף הטיב את הנרות. הטבת הנרות הייתה פעולה של ניקוי הנרות, הכלי שלתוכו היו מערים את השמן והתקנת הפתילות.
לכאורה, פעולה זו של הטבת הנרות, הייתה יכולה להיעשות על ידי כהן אחר, שכן היא פעולה טכנית, אלא שכל פעולות ההדלקה, כולל הטבת הנרות, היו ע"י אהרן, כיוון שאהרן היה נקי, זך, קדוש וטהור באופיו, ברוחו ובנשמתו. החשיבות בטהרתו של אהרן היא כדי שכל ההדלקה תהיה זכה וטהורה וללא טומאת הקליפות, ללא שום הפרעה. לכן כל הפעולות: ניקוי גביעי השמן, התקנת הפתילה וההדלקה, היו צריכים להיעשות רק על ידו. רק כך יכול היה להיות חיבור שמים וארץ, חיבור נשמות עם ישראל עם הקב"ה נקי - ללא ערוב הקליפה.
על פי עקרון זה, טוב לסופרי סת"ם הבאים לכתוב ספרי תורה, תפילין ומזוזות לטבול לפני הכתיבה, כדי שיהיו גם הם טהורים וכך תתקדש יותר כתיבתם. על כן, טוב גם לכל יהודי לטבול במקווה לפני תפילת שחרית, שכאשר האדם מתפלל מתוך טהרה, יש לחיצונים ולטומאת הקליפות פחות אחיזה ושותפות בתפילתו אז התפילה עולה למעלה נקייה יותר.

24/02/2010 19:00
צדיק כתמר - פרשת תרומה  - הרב ניר בן ארצי שליט"א

צדיק כתמר - פרשת תרומה - הרב ניר בן ארצי שליט"א

כוחם של ישראל מתגלה במעשר הכספים

עקרון זהה קיים גם במעשר כספים. כל יהודי ויהודיה המשתכרים כסף, צריכים לעשר ולתרום. התרומה היא ביטוי למחשבה ואמונה שכל הכסף בא מהקב"ה והוא שותף איתנו ואנו שותפים איתו, המעשר הוא החלק שלו והנתינה גורמת לכל הכסף להתברך ולהיות מוגן ושמור. דבר זה לא קיים אצל הגויים. כל מה שנקנה מכסף הנותר לאחר המעשר, מתקיים ולא מתקלקל. אם זה מקרר או מכונית או כל חפץ אחר, כיון שבכסף כזה הקב"ה שותף ולכן לסטרא אחרא אין חלק בו ואין בו אחיזה ועל כן הוא מוגן, שמור, קדוש ולא מתקלקל. נלך כולנו בדרך זו, נקדש את מעשינו ונהיה ראויים לבנין בית המקדש ולחזרת השכינה לציון ברחמים.

17/02/2010 15:00
עבור לתוכן העמוד