דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת דברים - ג' אב תשע"ח

15/07/2018

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת דברים תשע"ח

נמסר ביום ראשון, ג' באב תשע"ח 15.7.18 | 8:30

 

אב הרחמים, אבא שכולו רחמים, אמת ויושר, הקדוש-ברוך-הוא. כל מה שקורה לאדם בעולם הזה, טוב ורע, קורה לו בזכותו, בזכות עצמו. אדם יכול לקבוע שיהיה לו טוב ותהיה לו ברכה והצלחה, או שיכול ללכת בדרך העקומה והמקולקלת ויהיו לו קללות וצרות, חולי או ברִיאות.

עובר ברחם אִמו - הוריו קובעים מה יהיה גורלו כשייצא לאוויר העולם. כבר ברחם אִמו, קובעים ההורים את אופיו ועתידו. אם במשך תשעה חודשי ההיריון, ההורים עושים רק מעשים טובים, שמחה ושלום, ללא כעס, רוגז וקללות, גידופים ומתחים, רק שמחה, שירה ואהבה, ראייה טובה, שמיעה טובה והשתדלות לקיים את עשרת הדיברות – ייוולד ילד זך טהור וקדוש. אם ההורים במהלך ההיריון במריבות, צעקות וכעסים, רואים דברים לא טובים ומכוערים ושומעים דברי זימה ולכלוך – כך ייוולד הילד. האב והאֵם קובעים איך יהיה אופיו של הילד כשייצא לאוויר העולם. אם רגוע או עצבני, רוגז ואנרגטי, חכם או לא חכם, בריא בגופו, נפשו ורוחו.

שאף אחד לא יאשים את הקדוש-ברוך-הוא ויגיד 'למה אני ככה והוא ככה?' 'למה זה עשיר ואני עני?' 'למה אני מכוער והוא יפה?' 'למה הוא עובד בכיר במגזר הציבורי ואני פועל פשוט?'.

בורא עולם טוב ומטיב, נתן לנו את השבתות והחגים, כדי שלא נשכח מה עברו אבותינו מתחילת העולם ועד עכשיו. עד הרגע הזה אנחנו מתקנים את העולם. העולם הזה הוא עולם של תיקון ומחכים להתגלות מלך המשיח בפרהסיה.

ראש חודש אב, יהפוך לאב החודשים, ויהיה הטוב ביותר. הקדוש-ברוך-הוא יהפוך אותו ממר למתוק ותהיה שמחה לעם ישראל, שבתקופה הזו ייבנה בית המקדש, לא יהיה צער וכאב, והקדוש-ברוך-הוא יימחל על כל הטעויות של עם ישראל, זה יחד עִם גאולה וגילוי משיח. דבר נוסף, לא ידחה שום דבר מהדור הזה לדור הבא! הכל בדור הזה – יזכו לגאולה ומשיח, זכו כבר, זוכים וימשיכו לזכות.

למרות שצמים בט' באב, שום דבר לא מובן מאליו. שלא יחשוב אדם שאם הוא צם בט' באב, הוא זכאי להמשיך לעשות מעשים רעים. עדיף שיקיים את עשרת הדיברות לפני הכל. הקדוש-ברוך-הוא לא חפץ בקורבנות כדי שיעשו עוונות. הקדוש-ברוך-הוא לא חפץ בעוונות וחטאים יותר מאשר בקורבנות. אם אדם צם ומתפלל ביום כיפור, זה לא נותן לו זכות לא לשנות את אופיו ולא לוותר על החטאים והעוונות. אז למה צמים ומתפללים ביום כיפור? ביום כיפור צמים ומתפללים כדי לקבל כוח רוחני, חומרי ונשמתי להתגבר על כל ההרגלים הרעים והחטאים, כדי להשתנות, לעשות תשובה שלמה ולפתוח דרך חדשה. זה יום הכיפורים. תפילה וצום הופכים את האדם מרע לטוב, הופכים את האדם משונא לאוהב, הופכים את אופיו של האדם. תפילה וצום עוזרים לאדם לעזור לעצמו לעזוב את עולם החטאים והרוע ולבחור בדרך חדשה של אהבת-חינם, חסד, רחמים זה על זה, תפילות, לימוד תורה וקיום עשרת הדיברות.

ראש חודש אב, יהפוך לראש חודשים בזמננו! בדורנו! יהיה גאולה ומשיח!

הקדוש-ברוך-הוא רוצה נחת מילדיו שלא יסורו מדרכיו. הקדוש-ברוך-הוא רוצה את ילדיו אליו, רוצה את ילדיו מאמינים בו, לא מתבוללים, לא אומרים 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את הַחַיִל הזה' ולא מאמינים שהם בכוחם עשו. בלי שבורא עולם יחליט מה יהיה לאדם, לא יזוז לו כלום. בלי שבורא עולם יפתח דרך למה שיעשה היום, לא יזוז כלום, לא לאדם ולא לכל דבר שנמצא על פני כדור הארץ, בעלי-חיים, עופות או איתני הטבע. כשאדם מאמין בקדוש-ברוך-הוא, זה לא רק בפה, זה 'נעשה ונשמע'. כשאדם מאמין בקדוש-ברוך-הוא, הוא שמח בטוב ושמח ברע. כשאדם שמח ברע, הוא מקבל פיצוי של מתנה טובה מהקדוש-ברוך-הוא, מקבל זכויות ומקבל הקלה בבעיה, למרות שבאה באשמתו, בגלל חטאיו. כשהוא מקבל בעיה, כביכול דבר רע והוא שמח ומאמין בקדוש-ברוך-הוא – זה הופך לו לזכויות. אם הוא מתנגד ומתלונן 'למה אני סובל? ולמה אני לא עשיר?' ועוד ועוד - יהיה לו סבל כפול ומכופל. כשמאמין שהרע הוא מהקדוש-ברוך-הוא ולטובתו - יקבל מתנה טובה.

הקדוש-ברוך-הוא עושה רעידות אדמה באזור הצפון, כדי להעיר ולעורר את היהודים. בעצם אלה לא רעידות אדמה, אלה נקישות של הקדוש-ברוך-הוא. לא לשאול שאלות. בורא עולם קובע איפה תהיה רעידת אדמה בעולם הזה, איפה שיטפונות ואיפה התפרצויות הרי געש. בארץ ישראל הקדושה – הכל מוגן ולא יִקרה כלום! בורא עולם נותן להרגיש את מה שמרגיש כל העולם הזה ברעידות הקשות. בסך הכל רוצה בורא עולם שעם ישראל, שמאל וימין, יידבקו אליו. מי שהוא יהודי, ימין או שמאל, אם הוא יהודי אמיתי, שיידבק בקדוש-ברוך-הוא בלי שאלות ובלי ספקות. הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב את אנשי הספק, רוצה 'נעשה ונשמע' בלי שאלות. הקדוש-ברוך-הוא רואה את ילדיו היהודים יורדים מן השוליים, ימין או שמאל - עושה הפרעות ותזוזות כדי שיחזרו למוטב.

אדם צריך להפוך את החומר לרוח. הכל בידי שמיים, בידי הקדוש-ברוך-הוא חוץ מהבחירה החופשית של האדם לבחור טוב או רע. אם אדם בוחר דברים רעים, חטאים ומחשבות שליליות, הקדוש-ברוך-הוא מזעזע אותו, כל אחד לפי דרגתו, כדי שיחזור לקדוש-ברוך-הוא. במיוחד עכשיו בתקופה של גאולה ומשיח. הקדוש-ברוך-הוא רוצה את בניית בית המקדש. גאולה יש, משיח יש, רוצה הקדוש-ברוך-הוא לגלות את מלך המשיח בפרהסיה ולבנות בית המקדש. אומר הקדוש-ברוך-הוא: 'מספיק עם הכאב והייסורים'. הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב חוצפנים וסקרנים, הקדוש-ברוך-הוא רוצה את התמימים לעשות רצונו, לקיים מצוות ועשרת הדיברות. הקדוש-ברוך-הוא רוצה הכל לטובתנו. רוב האנשים יודעים שמשיח עובד ופועל בארץ ישראל, מרגישים הגנה מיוחדת ושמירה מיוחדת וחזקה בישראל, למרות כל ההפרעות והאיומים, השריפות, רעידות האדמה והחמאס השקרן והרמאי. סביבנו עמים קשים והקדוש-ברוך-הוא מטפל בכולם עם פינצטה. הקדוש-ברוך-הוא שומר על כל נשמה ונשמה של יהודי. אפילו יהודי שאין לו זיקה ולא שומר תורה ומצוות, יודע שזה תהליך אלוקי, שיש משיח.

משיח הוא בשר ודם, שליח של הקדוש-ברוך-הוא בלבד. אף אחד לא יכול ללמד אותו, רק ריבונו של עולם מלמד אותו. כמו שריבונו של עולם לימד את משה רבנו את כל התורה בשמיים בגיל שמונים, משיח אותו דבר, עניין דומה. משיח יש לו צינור ישיר מבורא עולם שדרכו מכוון הקדוש-ברוך-הוא את המשיח, איך לפעול בארץ ישראל ובעולם. משיח פועל ועובד וכולם יודעים, ועוד מעט כולם וכולם יידעו וירגישו אותו הרבה יותר חזק! כל יום טיפה ועוד טיפה כדי שלא תהיה פאניקה. כשמשיח ייצא לאור בפרהסיה יהיה שקט לעם ישראל, לא יהיה צער, לא כאב ולא ייסורים, לא מחלות ולא מוות, חיים לנצח ולעולמי עולמים. מחכה הקדוש-ברוך-הוא לימים האלה הטובים!

החמאס עם כל הבלונים והעפיפונים, ירו השבת המון טילים ופתאום עושים הפסקת אש - זו שיטה חדשה להתיש את צה"ל ואת האזרחים ולהפתיע פתאום. הם מכניסים את אזרחי ישראל ואת צה"ל להרגל ואח"כ מפתיעים כדי לפגוע באנשים חפים מפשע. החמאס זרע עמלק. הקדוש-ברוך-הוא אמר: את זרע עמלק צריך למחות מן העולם. הם רוצים לגרות את צה"ל כדי שייכנס לרצועה רגלית. צה"ל עובד בחדרי חדרים, כדי למצוא פתרונות לבלונים ולעפיפונים ולכל השטויות של החמאס והפלסטינים. במשאיות שמעבירות סחורות לרצועת עזה, יש הרבה סחורות שמכוונות נגד עם ישראל, הרבה מאוד!

הדבר החשוב ביותר – לפקוח עיניים גם למנהרות שלא ייכנסו לבסיסים של צה"ל, כי אלה התוכניות שלהם. התוכניות של החמאס והפלסטינים, להיכנס במנהרות לבסיסי צה"ל. הטומאה נלחמת בטהרה. יבוא יום וכל רצועת עזה תעלה בלהבות ושריפות. מידה כנגד מידה לא פסקה מן העולם.

כל מנהיג בישראל, בממשלה או ראש עיר, מקבל הַכְוָנָה משמיים בלי ידיעתו, רק למעשים טובים.

סוריה לא יעזור לאף אחד שום דבר, יהרגו, ירמסו ויהרסו עד הסוף ולא יישאר מהם זֵכֶר.

איראן לא תילחם נגד ישראל פנים מול פנים. החיילים האיראנים נמצאים בסוריה נגד רצונם, מאיימים עליהם, עד שיתהפכו על מנהיגיהם. כל אזרח שהוא נגד ממשלת איראן – עוצרים אותו כדי להפחיד את האזרחים. כדי להמשיך ולהפיל את הממשלה שכולה חיזבאללה, צריכים את הכוח הנשי. לנשים האיראניות יש את הכוח והעוצמה וביכולתן להפיל את השלטון האיראני ששייך לחיזבאללה, שלטון אכזרי. האזרחים האיראנים הם אנשים טובים, הם בעד השלום והאהבה. איראן לא יכולה לעשות כלום לכיוון ישראל. במפעלי האטום שלה יש אנשים ששולטים על הכפתורים ועל כל מה שקורה במפעלים ובזמן האמת – יפוצצו את המפעלים לפני שחיל-האוויר הישראלי יגיע.

טראמפ ופוטין חברים טובים ואוהבים מאוד את ישראל. הם יודעים מה זה יהודים ויודעים שהיהודים שייכים לקדוש-ברוך-הוא. הם בהערכה גדולה לעם היהודי בישראל. יודעים שכל כוחם של היהודים זה יד אלוקים בכל דבר ורוצים לעזור לעם ישראל.

הקדוש-ברוך-הוא מברך שלוש פעמים ביום את עם ישראל, בשחרית מנחה וערבית ומי שבא להתפלל במניין מתברך מפי עליון. בזכות התפילות של עם ישראל, עם ישראל מוגן ושמור.

טראמפ ופוטין ועמים אחרים, יודעים שהיהודים לומדים תורה ומתפללים, שהתורה היא כוח חוכמה, בינה ודעת, בריאות ואריכות ימים.

תורכיה, ארדואן הזה קוטל את כל המתנגדים לשלטון, עד שהקדוש-ברוך-הוא יתן לו מכה, נפילה שייפול ולא יקום. רוב תורכיה רוצים לחיות חיים טובים, שלוים ושמחים.

שבעה מיליארד בני אדם מקנאים בארץ הקודש וביהודים שגרים בארץ הקודש.

מצרים, סיסי לא יודע מה לעשות, עושה הכל לשמור ולשמור. הָרָעָב במצרים כבד. לסיסי אסור לעשות טעויות, כי הקיצוניים, חמאס ודאע"ש מחכים לו בפינה לפגוע בו. סיסי חייב לנקות את דאע"ש והחמאס ממדבר סיני, כי הם מתרבים ומתכננים דרך מדבר סיני לפגוע בסיסי ולקחת את השלטון המצרי.

לבנון שקטה, טוב לה ולא אכפת לה מאף אחד.

חיזבאללה ונסראללה, אף אחד בעולם לא רוצה אותם, כולם שונאים אותם. סוריה לא רוצה שחיזבאללה יתערב בגבולותיה, כי הם ברברים ומטורפים ורוצים לפגוע בכל דבר. איראן עוזרת לחיזבאללה ורוצה אותם אך ורק כדי לפגוע בישראל, סתם שנאת-חינם.

צה"ל מפוצץ כל תחמושת ונשק שמגיעה מאיראן לחיזבאללה. פוטין יודע וטראמפ יודע.

מדינת ישראל ארץ הקודש, כמה שהיא קטנה, היא תמצית של כל העולם. כל מדינות העולם אוהבות אותה, למרות הקנאה שיש. כל מדינות העולם רוצות ללמוד מישראל, מדינה קטנה שיש בה הכל בזכות הברכה. כל העולם משתגע שיש מקום שהוא מאוד קטן בעולם, ארץ ישראל, שמזיז ומכוון את כל העולם. ברוב מדינות העולם יש רק יועצים יהודיים. רוב העולם נמשכים לטהרה ורוצים להבין מה זה יהודי.

ארה"ב לא רוצה להתעסק יותר מדי עם קים, הם רוצים בסך הכל שלום ושקט.

האנטישמיות באירופה - החמאס, דאע"ש, והמוסלמים הקיצוניים מחפשים לפגוע ולהרוג יהודים. יהודים בחו"ל, לא לחכות עד שיבואו לפגוע בכם ואח"כ תברחו פצועים או חס ושלום משהו אחר. הקדוש-ברוך-הוא אומר לכם עכשיו לברוח ולהגיע לארץ ישראל בלבד!

ירדן, מלכם עומד להשתגע, הפליטים נוהרים לירדן, מאות אלפים, הגבולות פתוחים לכל ערבי ומוסלמי, אין שליטה לירדן, אין דין ואין דיין. המלך מסתובב בחדרו מפינה לפינה כמו סביבון, מהרהר ומחכה לארה"ב שתעזור לו עם המדינה הפלסטינית. לא יהיה כלום.

יימשכו פעילויות איתני הטבע, רוחות, אש ושריפות בכל העולם. קרח מזעזע את העולם כדי שיראו את כוחו של הקדוש-ברוך-הוא.

בארץ ישראל, ארץ הקודש – רק טוב. תקשיבו טוב! יכולים לרשום, ישראל תגדל ותגדל כל יום בס"מ מסביב לגבולות ארץ ישראל, כמו עורו של צבי שנמתח ויבואו להתיישב בישראל כל היהודים, מתחילת העולם עד עכשיו! משיח נמצא, עובד ופועל, איש אלוקים, שייך רק לריבונו של עולם, שייך לכל עם ישראל בכללותם. אין לו מפלגה, אין לו מגזר, לבד עם ריבונו של עולם. מגן ושומר על עם ישראל ועל גבולות ישראל, מתפלל על עם ישראל ועל היהודים בחו"ל שיגיעו לארץ הקודש.

בורא עולם רוצה שעם ישראל היהודים יתפללו אליו ויבקשו משיח. זו העת, זה הזמן! וכשייצא משיח בפרהסיה - יגמרו כל הצרות והבעיות בארץ הקודש!

 

 

  מסר הרב שליט"א לפרשת "דברים" תשע"ח להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד