דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "שמות"- ט"ו טבת תשע"ט

23/12/2018

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת שמות תשע"ח

נמסר ביום ראשון, ט"ו בטבת תשע"ט | 23.12.18

 

מלך מלכי המלכים, הקדוש-ברוך-הוא, אב הרחמים, פועל ברחמים ובדין. בורא עולם נכנס עם דין הרבה יותר מרחמים. הניקיון שעושה בעולם כולו, להפוך את העולם הזה לטוב - זה הדין. בגלל שזו גאולה ברחמים, גואל ישראל הוא אדם רגיל ופשוט ועניו, מתחברת אליו ה'יחידה' משמיים, ובורא עולם מדבר מגרונו. אם הייתה הגאולה בדין - היה יורד מלאך משמיים והיו נשארים שש מאות אלף איש בעולם. אבל אבא שבשמיים משתמש באיתני הטבע בעולם כולו, כדי לשבור ולמוטט את הטומאה בעולם - אש, רוחות קשות, סופות, רעידות אדמה, הרי געש, צונאמי, קור וחום. משתמש בורא עולם בדין, כדי לחנך את כל העולם ולהביא אותו למצב של אהבת חינם, קיום עשרת הדיברות, ושארץ ישראל הקדושה שנמצאים בה היהודים, תהיה מעל כולם.

כל היהודים שגרים בחו"ל - אין להם חיים, לא יכולים להישאר לגור בחו"ל, בכל מצב יגיעו לארץ ישראל, בטוב או ברע. אז חבל להם להתעקש עם הקדוש-ברוך-הוא, בסוף יבואו בכוח או במוח. יהודים בחו"ל: לא ללכת נגד רצון הקדוש-ברוך-הוא. צריכים להגיע דחוף לארץ ישראל, לקחת את כל ספרי התורה ולהגיע איתם לארץ הקודש, לא להתמהמה ולא להגיד 'לי זה לא יקרה'. מי שיהודי אמיתי - יגיע בריצה לארץ הקודש.

ימשיכו איתני הטבע ואסונות הטבע, שריפות ושיטפונות, התפרצויות הרי געש, חול ואבק, גשמים ושלגים, רעידות אדמה, סיבוכים וסכסוכים של מדינות בתוך עצמן וביניהן. עד שיתגלה מלך המשיח, בזמן הזה, בדור הזה - לא יהיה שקט.

בורא עולם מזהיר את כל המדינות בעולם כולו: כל מדינה, ראש ממשלה או נשיא שילכו נגד ארץ הקודש והיהודים שגרים בארץ הקודש בלבד, מדינתו תקבל מכות. חלק יקבלו מכות מאיתני הטבע לפרק אותן וחלק סכסוכים וסיבוכים. פעם לקח זמן עד שהרגישו, היום מרגישים מיד, באותו רגע. כשיש התנגדות של מדינה או ראש ממשלה לארץ הקודש, או שרוצים לקחת חלקים מארץ הקודש - בורא עולם, אבא שבשמיים משתמש בדין ופוגע בהם קשות מאוד.

מדינות שילכו בעיניים עצומות לעזרת ארץ הקודש וליהודים שגרים בארץ הקודש בלבד, תהיה להם ברכה והצלחה בכל. בורא עולם ברא את העולם ונתן לעולם את ארץ הקודש שבזכות ארץ ישראל הקדושה, דרך התורה, התפילות והמצוות שעושים בארץ הקודש - חי העולם כולו.

לפני חורבן בית המקדש הראשון והשני, היו הקורבנות מכפרים על ארץ ישראל והעולם כולו היה מוגן. אחרי שגירש הקדוש-ברוך-הוא את היהודים מארץ הקודש ופיזר אותם בכל העולם, יש לעולם כולו ישועות רק דרך התפילות ולימוד התורה. אם עם ישראל היו נשארים בארץ ישראל, אחרי חורבן בית המקדש ומתפללים - לא היה לזה כוח מספיק. לכן פיזר אותם בכל העולם כדי לשמור על שלמות העולם דרך התפילות על כל העולם.

כשקמה מדינת ישראל, בשנת תש"ח (1948), נגמרה הגלות ונגמר הסבל של עם ישראל. צריכים ליישב את ארץ ישראל מחדש ולעשות הכנה לבית המקדש השלישי שיישאר לעד.

כל היהודים בחו"ל שמתעכבים, מרגיזים את אבא שבשמיים. יש גבול לכמה שאפשר למתוח את החבל. צריך לעלות דחוף לארץ הקודש.

אירופה כולה תהפוך למוסלמית ויהודים יברחו משם. אם יברחו בזמן, יצליחו למכור את הרכוש. אם לא יברחו בזמן, יבואו עם דולר בכיס. גם היהודים מדרום אפריקה, אוסטרליה, קנדה, אסיה, אמריקה הצפונית והדרומית. לא להתחכם עם הקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא אוהב אתכם, את כל היהודים ורוצה שבניו יהיו בארץ הקודש לידו, כי משיח נמצא בארץ ישראל, מגן ושומר. הדור הזה, דור המדבר זכה למשיח בן דוד. רוצה הקדוש-ברוך-הוא שכל היהודים בעולם יזכו להיות בזמן גילוי משיח בפרהסיה. גילוי משיח בפרהסיה יכול להיות בכל רגע, לא תלוי בזה שיגיעו כל היהודים מחו"ל.

 

בפרשת שמות יעקב אבינו, יוסף וכל השבטים עזבו את העולם וקם דור חדש, קם פרעה חדש שלא מכיר את יוסף ויעקב ולא רוצה להכיר את עם ישראל. הפריע לו מאוד שעם ישראל גדֵל ומתפתח, שהם מתרבים ומתעצמים. הקנאה והשנאה גדלו ורצה לשבור אותם ולהפוך אותם לעבדים תחת שלטון מצרים. פרעה הישן מת, קם פרעה חדש ששמע על יוסף ויעקב ולא רצה להכיר בהם. הוא פחד שיוסף שהיה מלך על מצרים, יביא לו סגנים מבני ישראל שישלטו במצרים ומצרים תהיה תחת שלטון ישראל. הגזירה שגזר הקדוש-ברוך-הוא בברית בין הבתרים התקיימה ועם ישראל נכנס לשִעבוד כבד. מלך מצרים החדש רצה לעקור אותם מיהדותם ולא הצליח.

הקנאה הייתה תמיד, מאז קין והבל, מאז אֲחֵי יוסף וגם באירופה בזמן השואה שנרצחו שִשה מיליון יהודים, והגויים כל הזמן מקנאים בבני ישראל.

השִעבוד שהטיל מלך מצרים על בני ישראל, היה מריבונו של עולם כדי לחנך ולשבור את הנפש הבהמית של בני ישראל. אם האחים היו מאמינים שיוסף נביא ויש לו רוח הקודש והיו מקבלים אותו למלך עליהם - לא היו סובלים כך.

יעקב האמין רק ביוסף והשביע אותו שיקבור אותו ליד אביו וסבו וליד לאה. יוסף היה איש חסד ועשה חסד עם אביו. אם השבטים היו מאמינים שהכל מתחיל בקדוש-ברוך-הוא ומסתיים בקדוש-ברוך-הוא, היה ממתיק להם את הדין. המלך החדש של מצרים ראה את בני ישראל שהם רועי צאן ורצה לעשות אותם עבדים למצרים, בלי שידע מהי סיבת השִעבוד, כך רצה הקדוש-ברוך-הוא.

הקדוש-ברוך-הוא רוצה בכל דור ודור לגלות לעם ישראל משיח שייצא לאור, והם לא חושבים שהכל מהקדוש-ברוך-הוא. אם היהודים היו חושבים שהכל מהקדוש-ברוך-הוא, היה משיח יוצא מזמן בפרהסיה.

אם פרעה החדש והמצרים היו מקבלים את בני ישראל לחיות איתם, היו בני ישראל מתחברים למצרים ולא היו רוצים לעלות ארץ הקודש. נתן להם הקדוש-ברוך-הוא שִעבוד, כדי לשבור את הנפש הבהמית ולאסוף את ניצוצות הקדושה מאדם הראשון שהתרחק מאשתו, ובמקביל – שלח את משה רבנו לגאול אותם. מה שקרה אז במצרים, קורה גם עכשיו בגדול! מצרים זו גאולה קטנה.

היום, כל העולם זה מצרים. הוריד הקדוש-ברוך-הוא את בני ישראל להשתעבד במצרים כדי להתחנך ולזכך את הנפש הבהמית. עכשיו זה אותו עניין. נחרבו בתי המקדש ויהודים התפזרו בכל העולם כדי להתחנך ולהזדכך. עכשיו קורא הקדוש-ברוך-הוא ליהודים לעלות לארץ ישראל.

היום העולם אחר, עולם מודרני. יש מדינת ישראל ארץ הקודש, יש משיח פועל, יש לאן להגיע, הכל מוכן, לא כמו שהיה במצרים, שלא הייתה אז מדינת ישראל.

את הפעולה הזו עשו כבר בשנת תש"ח (1948). באו המוני יהודים, כבשו לבד את ארץ הקודש, בלי שהנהיג אותם משיח, הנהיגו אותם אנשים דתיים ולא דתיים. באו עולים חדשים בהמוניהם, כבשו את ארץ ישראל והקימו את מדינת ישראל. עכשיו בורא עולם אומר לכולם: 'יש ארץ ישראל מוכנה. תבואו לארץ ישראל'.

ברצועת עזה ממשיכים לחפור מנהרות.

המנהרה שהתמוטטה ברצועת עזה: ראה הקדוש-ברוך-הוא ושמע את כאבם של אנשי שדרות ומוטט את המנהרה הזו שלא תהיה. כשיש בכי אמיתי מהלב, בורא עולם שומע.

אבו מאזן וחמאס זו עבודה בעיניים.

חמאס זרע עמלק. חיים מתחת לאדמה ובסופו של דבר ימותו מתחת לאדמה.

חיזבאללה ונסראללה יש עוד מנהרות ויגלו את כולם. חיזבאללה ונסראללה רצה להילחם נגד ישראל דרך המנהרות והקדוש-ברוך-הוא הפתיע אותו.

האו"ם ויוניפי"ל מעלימים עין ומקבלים שוחד מהחיזבאללה. צה"ל אומר להם על המנהרות והם מזהירים את חיזבאללה ומלשינים על צה"ל. צה"ל יגלה ויגלה עוד מנהרות.

לא להאמין לאף מדינה באירופה, הם שונאים את ישראל. טיפשים, אין שכל לגויים. מדינת ישראל מחייה את כל העולם. יש להם קנאה ושנאה ואין שכל. קשה להם להבין שמדינה קטנה כזאת, מניעה את כל העולם. קשה להם להבין שמקום כל כך קטן מנהל 'פיל' כזה ענק.

הקדוש-ברוך-הוא מבקש: 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, תעזרו לי לעזור לכם, להציל אתכם ולהגן עליכם'. חיילי צה"ל, לא להגיד 'לי זה לא יקרה', תשמרו על עצמכם.

מזרח ירושלים, הגדה המערבית, אבו מאזן נותן כסף לפגוע ביהודים.

רוסיה, פוטין מזרים נשק ותחמושת.

ארה"ב, טראמפ מחזיר את החיילים לארה"ב כי עושים צחוק עם הרוסים בסוריה.

הרוסים יש להם שליטה חזקה בסוריה. וארה"ב אין לה מה לעשות שם ועכשיו התורכים, הכורדים, דאע"ש וחיזבאללה ילחמו בסוריה ויהיה שם סלט. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה ויהרגו זה את זה.

חיל האוויר הישראלי, שֶמְלֻוֶה במלאכי שמיים, מלאכי ה', יכול למוטט את כל מה שיש בסוריה. צה"ל מכיר את כל סוגי הטילים בסוריה.

ארה"ב, טראמפ רגיש לבני אדם ואכפת לו שיהיה להם טוב. נותן ועוזר ועושה רק טוב. מגרש את הרע ורוצה שכולם יחיו באהבה ושלום. אף אחד בסוריה ובעולם לא מפרגן לו על הטוב שהוא עושה בעולם, מעדיפים לפרגן לרוסיה.

צפון קוריאה, קים התעורר פתאום. בעולם ובתקשורת לא מתייחסים לטראמפ אז הוא משנה את דעתו. כדאי לקים לשמוע בקול טראמפ. טראמפ רוצה שלום בעולם.

בירדן המצב קשה מאוד מאוד מאוד. הפליטים הסורים עושים הרס וכל מה שכתוב בעשרת הדיברות, הסורים עושים הפוך.

מצרים, ישראל וארה"ב עוזרות לסיסי מגינות ושומרות עליו וארה"ב נותנת לו כסף.

תורכיה, ארדואן רוצה להראות שהם צדיקים גמורים. הם במערבולת, סיבוכים ותסבוכות. בסוף יהיה לארדואן כמו בסוריה ויותר גרוע.

עיראק אין תקנה.

איראן, עוד פעם חוזרים ואומרים: מול ישראל פוחדת פחד מוות. יודעת שאם תעשה משהו ישירות נגד ישראל - חיל האוויר יפרק את איראן ואת מפעלי האטום ולא תהיה ממשלה באיראן.

 

ממשלת ישראל, חברי כנסת ושרים, להפסיק להפריד ולהטריד, לרכל ולסכסך. יש חוק במדינת ישראל, משטרה ובתי משפט. לא להתערב, תנו להם לעבוד. אתם לא שוטרים ולא שופטים. תתעסקו בהצלת עם ישראל.

חבל על המשכורות שהם מקבלים, מבזבזים את הזמן שלהם. במקום לעזור ליהודים בישראל, לעצור את עליית המחירים ולטפל ביהודי חו"ל ולהעלות אותם לארץ, הם מתעסקים ברכילות ולשון הרע כסאות וכבוד. לא יודעים שהם המראה של עם ישראל בשמיים ובארץ, עושים רע לעצמם.

בישראל הכל טוב, יהיה גשם בצפון, בדרום, במרכז ובכל מקום.

רוב התאונות נגרמות בגלל טלפונים, וואטסאפ, הודעות ומיילים.

משיח קיבל את כל המפתחות, לְמָעֵט מפתח אחד שבדרך לקבל אותו. משיח מְלֻוֶה עם הקדוש-ברוך-הוא בכל מקום ומקום. משיח מודרך על ידי הקדוש-ברוך-הוא. משיח הולך ממקום למקום כדי להציל כל יהודי. אצל משיח אין הבדל בין יהודי דתי ליהודי לא דתי, בין ימין לשמאל.

משיח מדבר פשוט מהלב, דרך זה מחבר את עם ישראל לאבינו שבשמיים. הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב את השפה המודרנית, הלועזית ולא מס שפתיים.

משיח מדבר בשפה גדולה ופשוטה, מהלב שלו ללב של בני ישראל. משיח נמצא, עוזר ופועל בארץ ישראל. הקדוש-ברוך-הוא כל פעם מעצים ומעצים אותו לחיבור של ה'יחידה' קבוע. בקרוב מאוד משיח יקבל את המפתח השביעי ויפתח את שער האמת לכל העולם. זה גילוי בפרהסיה ועם ישראל היהודים בארץ ישראל יפסיקו לסבול. ייפסק המוות ליהודים בארץ ישראל. כוחו של משיח – זה הקדוש-ברוך-הוא שפועל דרך המשיח. הקדוש-ברוך-הוא בסוף של הסוף לגלות את מלך המשיח בפרהסיה ולהמשיך לנקות את העולם ביחד עם גילוי משיח בפרהסיה, שכולם יראו את כוחו של משיח בעיניים.

בזמן שמשיח מתגלה בפרהסיה, כל העולם כולו יהיה בפחד וְאֵימָה מהקדוש-ברוך-הוא, ממשיח עבדו ומהיהודים שגרים בארץ ישראל, וייבנה בית המקדש השלישי במקום בית המקדש הראשון והשני. התכניות נמצאות אצל מלך המשיח, לא אצל אף אחד על פני כדור הארץ. משיח לא צריך אף אחד, לא מהנדסים ולא תכניות, שלב אחרי שלב ייבנה בית המקדש השלישי על יסודות בית המקדש הראשון והשני. לא יהיו עוד הרג ורצח של יהודים בארץ ובעולם. יהיו חיים ארוכים לנצח נצחים, 'ובילַע המוות לָנֶצַח'!

 

 

  מסר הרב שליט"א לפרשת "שמות" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד