דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "מטות"- י"ח תמוז תשע"ט

21/07/2019

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת מטות תשע"ט

נמסר ביום ראשון, י"ח תמוז תשע"ט (21.7.19) | 8:30

 

בפרשת מטות מדבר הקדוש-ברוך-הוא עם משה בעניין הנדרים. כשאדם נודר נדר הוא צריך לקיים אותו כדי שיהיה סדר בעולם, שלא יהיו הבטחות חינם שיגרמו למריבות ושנאת חינם. הנדר נשמע בשמיים ונוצר מקום שממתין להתקיימותו. בשמיים מחכים, ואם אדם לא מקיים את נדרו הוא נפגע. שבועות ונדרים צריך לקיים. כשאדם מבטיח או נודר, הוא חייב לקיים או לבטל את הנדר על ידי חכמי תורה שמבינים ויודעים איך לפתוח פתח לביטול הנדר שאין מסוגלים לקיים. חייב שיהיה פתח כדי לבטל את הנדר.

יהודי חייב לקיים את נדרו או לבטל אותו כמו שהוא חייב לתקן את חטאיו. כשיהודי חוטא, נרשם עוונו בשמיים ומלווה אותו עד שהוא מתקן את מעשיו. אם גנב, יחזיר את הגניבה, יעשה צדקה וחסד, וייתן תרומות ומעשרות. אשה שעשתה, חס ושלום, הפלה שלא על-פי ההלכה, תתחייב לא לעשות עוד וכדי שהתיקון יהיה מלא, תפרסם ותסביר שאסור לעשות הפלות. מי שרוצה להפסיק הריון, צריכה לשאול רב מומחה בהלכות הריונות.

יש לנו נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ויש לנשמה שלנו כוח לבצע דברים שאנחנו אומרים. אדם מדבר והנשמה מבצעת, לא הכל, לא מחייב שכל מה שאדם מדבר הוא מקבל, או מה שהוא אומר קורה. אבל אדם שמתחייב לאדם אחר או לה' – אין חזרה. אי אפשר לעשות צחוק מאנשים או מהקדוש-ברוך-הוא.

יתרו, בלעם ואיוב היו יועצי פרעה. בלעם היה היחיד שתמך בשעבוד עם ישראל, לאיוב לא היה מה לומר ויתרו התנגד לשעבוד. רצה פרעה להרוג את יתרו, הוא ברח, התגייר, עשה תשובה שלמה וגייר את כל קהילתו במדין.

בשיטים, חזרו בני מדין 'בשאלה' למרות שיתרו גייר את עמו. הם התהפכו ורצו להחזיר את העולם לקדמותו כמו בימיו של קין שהרס את העולם כשהרג את הבל. לכן, ציווה הקדוש-ברוך-הוא את משה בפרשת מטות, "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך" (במדבר לא, ב). יתרו בא לתקן את קין ומשה רבנו בא לתקן את הבל. אמר הקדוש-ברוך-הוא למשה: נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים, לך ראוי לך נאה. את מואב אני מניח עד שיצאו ממנו שתי מרגליות, רות המואבייה ונעמה העמונית, דוד בן ישי הוא ינקום נקמת מואב. כשלא הצליח לקלל את עם ישראל, אמר בלעם, שהיה נכד של לבן, לבלק, שהיה נין של יתרו, שהאלוקים של ישראל שונא זימה ואם רוצים שיכעס על עמו, צריך להשתמש בזה. כל עניין בואו של בלעם לקלל את עם ישראל היה ביוזמת מדין. כל העצות היו של מדין. כיוון שראו שבלעם אינו יכול לקלל נטלו עצה רעה אחרת לעצמם, הפקירו אנשיהם בנותיהם יותר ממואב שהרי אנשי מדין נאמר והכל ממדין היה. נטלו עצה עם נשיאם שיפקיר את בתו כזבי בת צור, שחשבו לצוד את משה ברשתם. בכל מיני כשפים עיטרו אותה שתתפוס את ראש ישראל ובסוף התבלבלה ותפסה את ראש שבט שמעון. אם היה משה רבנו נופל ברשתה, הייתה באה כליה על כל עם ישראל כי משה הוא הראש.

לכן ציווה הקדוש-ברוך-הוא למחות את מדין וגם את זכר עמלק מפני קנאת הברית, שקרבו להילחם על דבר אות ברית קודש, שחתכו מילות וזרקו כלפי מעלה ועל זה קינא הקדוש-ברוך-הוא קנאת עולם שלא תשכח.

זו גם אחת הסיבות שעד היום מחריב הקדוש-ברוך-הוא את סוריה ויחריב אותה עד הסוף. כדי שלא תפריע לישראל לעולם, כדי לשבור את כל מדינות ערב ולשלם להם על שהתעללו בחיילי צבא הגנה לישראל במלחמת יום הכיפורים, הרגו, שחטו, ביתרו וחתכו את הברית שלהם. בורא עולם נוקם בהם כמו בעמלק ולא יוותר לאף אחד עד שיכלה לגמרי את סוריה. בזכות שהקדוש-ברוך-הוא מכלה את סוריה, שהייתה מעצמה של מאות אלפי טילים כימיים, מאבדות כל מדינות ערב את הכוח הראשי. סוריה מתה ותמשיך למות ולהימחק, וכל מדינות ערב ימשיכו להיחלש מול ישראל. הקדוש-ברוך-הוא נוקם במי שנוגע בילדיו או רוצה לקחת את ילדיו, הוא מקנא להם ורוצה שיאמינו רק בו.

כשאמרו בני ישראל במעמד הר סיני 'נעשה ונשמע', התחייבו לעשות כל דבר בלי לשאול שאלות. מי ששואל שאלות הוא נגד מעמד הר סיני, נגד הקדוש-ברוך-הוא. מקבלים ייסורים באהבה, שותקים ושמחים בשני היצרים, בשני הלבבות, בכל תקלה ובכל דבר טוב. אין למה ומדוע, אין התמרמרות ותלונות, אסור. קיבלנו במעמד הר סיני נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, כי אמרנו 'נעשה ונשמע' מאיפה למדו עם ישראל 'נעשה ונשמע'? מאברהם אבינו שעבר עשרה ניסיונות. בניסיון העשירי והאחרון שאמר לו הקדוש-ברוך-הוא תקריב את בנך יחידך אשר אהבת, לא שאל אברהם שאלות ולא התלונן על הקרבת בנו היחיד בן ה-37 המיוחד להמשכת עם ישראל, לא אמר כלום. הלך ב-110% אמונה להקריב את בנו, ויצחק, גם הוא הלך ב-110% אמונה לעלות לקורבן. שניהם לא שאלו שאלות. מאברהם אבינו למדו בני ישראל 'נעשה ונשמע' ובאותו רגע שאמרו, קיבלו נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. הקדוש-ברוך-הוא קנאי ומקנא לנשמות עם ישראל שיש להם נשמה ממנו, קדושה וטהורה. מקנא מאוד בורא עולם אם יהודי חס-ושלום חי עם גויה או יהודייה חיה עם גוי וצריך להימנע מהתבוללות! ליהודי אמיתי יש נשמה והוא רחמן שברחמנים ובאישה יהודייה יש דין. כשיהודי ויהודייה אמיתיים מתחתנים, הבעל נותן שפע אין סופי של רחמים לאישה והדין שבתוכה הופך לרחמים. אם יהודייה חיה עם גוי חס ושלום, היא הופכת לרוע, אכזריות ודין קשה בתוך גופה כל ימי חייה. יהודי שחי עם גויה, הנשמה שלו עוזבת, נגמרים לו הרחמים והוא הופך מרחמן לאכזרי.

ממשלת ישראל, השב"כ והמוסד, נמצאים במתח קשה, שלא תהיה טעות עם איראן. צריך להיות מתונים ולא לקחת חס ושלום סיכונים בגלל הבחירות, בגלל הרצון להיבחר. לא לקחת סיכונים כי את תוצאות הבחירות קובע הקדוש-ברוך-הוא! אנחנו נעשה מה שצריך לעשות ומלמעלה יקבע מה יהיה. לא צריך לחפש אנשים מיוחדים ומשונים כדי להביא קולות. ללכת עם הקדושה והטהרה, האמת והיושר ובורא עולם יביא את הקולות משמיים. ניתן לארה"ב ולמדינות אחרות שילחמו נגד איראן. נכון שרק חיל האוויר הישראלי יכול להגיע לכל מקום באיראן, כי חיל האוויר הישראלי מלווה במלאכי שמיים.

נמצאים בתקופה קשה, כל הגנבים, השקרנים, הנואפים, הרמאים והנוכלים, כולם מתגלים במערומיהם אחד אחרי השני, מהגדול ביותר, מהדתי ביותר, מהקטן ביותר ומי שלא שומר תורה ומצוות, כולם מתגלים בארץ ישראל ובעולם, שלב אחרי שלב שלא תהיה פאניקה.

הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב לשון הרע ולא אוהב שנאת חינם. אומר הקדוש-ברוך-הוא כל מי שמלשין על חברו היהודי, מדבר לשון הרע, דיבה ושנאת חינם, הכל מתהפך עליו, הכל חוזר אליו בגדול. מידה כנגד מידה לא פסקה מן העולם, ממשיכה גם עכשיו. חזק.

רוצה הקדוש-ברוך-הוא שיעבדו אותו ביושר ובאמת. רוצה הקדוש-ברוך-הוא שהיהודי ישמח בכל שקל ושקל שיש לו. רוצה בורא עולם שהיהודי ישמח בחלקו, ישמח במה שהוא, ישמח במה שיש לו בבית, בעבודה ובכל מקום. ישמח בחלקו, בכל דבר שיש בחלקו, באשה, בבעל, בילדים, בפרנסה, לא משנה איפה ובאיזה מצב, ישמח ויגיד 'תודה רבה הקדוש-ברוך-הוא, היה יכול להיות יותר גרוע'. כשאדם שמח בחלקו, אומר הקדוש-ברוך-הוא 'זה עבד שלי! זה הבן שלי! עכשיו אני אתן לו פרנסה בשפע, בריאות וחיים הכי טובים. בגלל שהוא שמח בטוב וברע, יהיה לו שפע בכל בקשותיו!'. כשאדם נכנס להתמרמרות ותלונות, כמו במדבר שלא רצו להיכנס לארץ ישראל, הקדוש-ברוך-הוא כועס.

נמצאים בבלבול קשה מאוד בארץ ישראל ואסור לנשיא המדינה ולבכירים להתבלבל. כל אחד יעשה את תפקידו במלואו כראוי. יש לנו את ארץ ישראל, קטנה מאוד בעולם, ורוב העולם רוצים למחוק ולהרוס אותה. בשביל בורא עולם ארץ ישראל היא הגדולה ביותר בעולם. שוכן בורא עולם בארץ הקודש! מי שיפריע לארץ ישראל בורא עולם יסלק אותו מן העולם, לא בעוד חודש – במקום! תנסו ותראו. בורא עולם לא עוזב את היהודים בארץ ישראל, רק בארץ ישראל. יישובי גוש קטיף עזבו את אדמת רצועת עזה - אין בה ברכה, יש בה קללה. הברכה הפכה לקללה!

כל היהודים חייבים להיות מלוכדים. הבעיה בשמאל היא שלא כולם יהודים. בימין, הם בחרו את הבעיות וההפרעות, הימין הביא על עצמו את הבעיות. כל אחד יאסוף את עצמו בכדי שהימין יעלה. בורא עולם מחליט: כל המפלגות הקטנות הימניות, להתלכד! די לחפש כבוד וכיסא גבוה. בורא עולם אומר אני קובע מי יהיה! איזה חבר כנסת ואיזה שר. אני נותן לכם לפעול בטבע כאילו אתם קבעתם, אבל אני מלמעלה קובע כל! חבל לכם להילחם על הכיסאות, על הדמיונות וההפרעות ושנאת החינם. תוותרו – תצליחו, לא תוותרו – תפסידו. אומר הקדוש-ברוך-הוא כל הסקרים שמפרסמים הכל הבל הבלים, הכל טפל. לא אומרים את האמת לאמיתה, רוצים להפיל ולהשפיע על העם. יש סקרים מהשמאל, מהימין, מלמעלה, מלמטה, מכל הכיוונים. כל אחד והסקרים שלו.

היהודים בעולם כולו, מחוץ לארץ ישראל, נמצאים בבלבול נוראי. האנטישמיות בחו"ל חזקה ביותר ומאוד בכל העולם. כל יהודי שגר בחו"ל - סכנה לחייו. חייבים היהודים לעלות לארץ הקודש דחוף! בורא עולם מתחנן לפניהם שיעלו לארץ ישראל הקדושה. לא יעלו, יבוא יום ויגיד להם 'התחננתי לפניכם שנים רבות ולא שמעתם בקולי'. צריכים יהודים לעלות לארץ הקודש. יש עבודה לכל יהודי ויהודי בארץ ישראל. יש מקום לכל יהודי ויהודי בארץ הקודש. בורא עולם רוצה שיבואו מיליון יהודים לגור בנגב, מיליון יהודים בגליל המערבי, ברמת הגולן, שומרון, בנימין, מדבר יהודה, בערבה ובבקעת הירדן. די לגור במרכז הארץ, להתפזר בכל המדינה.

מטיילים שנוסעים לחו"ל אומר הקדוש-ברוך-הוא 'בארץ ישראל יש הכל, בחו"ל אין אבא ואין אמא, אין דין ואין דיין, אנשים צריכים לשמור על עצמם מאוד! רק מי שנשלח מישראל לתפקיד כלשהו, מוגן מבורא עולם.

רוסיה רוצה להתפטר מאסד. רוצה שהשלטון יהיה רוסי, תחת רוסיה.

ארה"ב לא תסכים כי גם היא רוצה לקחת נתח מסוריה.

ירדן וערב הסעודית לא מוצא חן בעיניהן שסיסי אהוב על האמריקאים, על הישראלים ועל עמו. כל מה שסיסי מלך מצרים עושה, דברים טובים לכיוון ישראל, הכל קודם כל לטובתו ולטובת עמו, אחר כך לטובת ישראל וארה"ב. סיסי איש חכם, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, הוא לא טיפש.

מלך ירדן כועס שמפילים אותו ערבוביה של מיליוני מסתננים, חמאס ופולשים בתוך ירדן. ירדן הרגו אותה. מתה. אומרים למלך ירדן משמיים 'תהיה כמו סיסי, לא תפריע לארץ ישראל, תאמין בישראל ותזרום עם ארץ הקודש ישראל - לא תיפול. עדיף לך להיות כמו סיסי שחי וקיים, מקבל מיליארדים ומפרנס ומחזק את מצרים.

חמאס זה עמלק. אין שלום ולא יהיה שלום איתו. יש להם תוכניות להמשיך להפריע בארץ-ישראל, להמשיך לפוצץ בישראל, להמשיך מנהרות. לא לוותר להם. אין אמונה בהם. ימשיכו להפריע בכל כוחם. נוכלים.

לערביי חברון, מזרח ירושלים, ג׳נין ושכם יש מחתרת, הם מתכננים ביחד איך לייצר תחמושת ולפגוע ביהודים בישראל.

צפון קוריאה וקים מתכופפים לארה"ב בגלל הרעב הכבד.

תורכיה דאע"ש אוכל אותה. המצב כלכלי קשה מאוד.

קפריסין, יוון ואיטליה לא מודרניים, רוצים את הכסף של ישראל, מתפרנסים מעם ישראל. שונאים את עם ישראל.

בישראל יש הכל.

טראמפ אוהב את היהודים, מאמין בעם היהודי שגר בישראל. טראמפ איש חכם ונבון ועוזרים לו משמיים להבין שיש ביאת המשיח. מאמין בביאת המשיח. מכין את עם ישראל וגם את ירושלים. טראמפ רוצה לראות את אורו של משיח! למרות שהוא נוצרי, יש לו ניצוץ של יהודי. נישואי בתו ליהודי חיזקו אותו להתקרב לעם ישראל. הבין יותר מה זה עם ישראל, הבין יותר מה זה יהודי, מה זה אברהם, יצחק ויעקב, מה זה הנשמה של היהודים, מה זה המוח היהודי ממציא פטנטים, מה זה הכוח של צה"ל הצבא הכי חזק בעולם, מה זה יהודים רחמנים בני רחמנים, מה הכוח של יהודים שאוהבים לעשות רק טוב. הבין שבורא עולם נמצא עם היהודים, לכן נלחם על ירושלים, לכבוד העם היהודי והקדוש-ברוך-הוא! יהיו לטראמפ זכויות אצל הקדוש-ברוך-הוא, זכויות גדולות מאוד מאוד!

איראן חיל האוויר של ישראל מתאמן יום יום ולילה לילה. כל המדינות עם עם ישראל. כולם מחכים לניירת מישראל, למפה אמיתית כדי לפגוע במדויק במפעלים של איראן ולא לפגוע בחפים מפשע. רק אם איראן תשנה את דעתה ותעשה תשובה, כל התמונה תשתנה.

עיראק מתה.

סוריה נגמרה ותמשיך להיהרס.

סעודיה בשלום עם ארה"ב ורוסיה, רוצה את שתיהן.

לבנון מתה מפחד מנסראללה וחיזבאללה.

נסראללה וחיזבאללה ירדו לו הכנפיים כי אין מי שייתן לו כתף לעזור לו. אין.

בורא עולם אומר ליהודים 'אנא מכם, שמרו על בניכם ובנותיכם שלא יתבוללו, שלא ישתו שתייה חריפה ולא סמים והימורים. חבל עליהם, הם נכנסים לתוך כלא של הימורים, לתוך כלא של התמכרות לשתייה חריפה וסמים, לתוך כלא של התבוללות. כבר מגיל צעיר הם סובלים, בתוך כלא עצובים ומדוכאים, אין להם חיים. כבר מגיל קטן הם בקושי נושמים. מתבלבל להם הראש. חבל על ילדיכם, לשמור עליהם. ימשיכו בעולם השיטפונות חזק, התפרצויות הרי געש, אש ושריפות.

בישראל יש כל יום בעיה חדשה וגדולה, זה בתקשורת, בעיתונים בכל מקום. כל יום יש בעיה, צרה בתוך עם ישראל. כל יום צרה מעל צרה. בכל יום נגיד מה ילד יום וזה יביא את עם ישראל לחזור בתשובה ולזעוק לקדוש-ברוך-הוא שימליך את מלך המשיח. אין על מי לסמוך. מאה ועשרים חברי כנסת, בורא עולם אומר אין על מי לסמוך!

משיח מלך ישראל חי בדורנו! קיים בדורנו! פועל בדורנו! עובד בדורנו! וזכה הדור הזה, דור המדבר שחזר בגלגול, שיהיו בזמן המלכת משיח! משיח נמצא בהיכון ובהכנה גדולה. המרכבות בשמיים בהכנה גדולה. בורא עולם מלביש אותו בלבוש מלך ודרכו ידבר הקדוש-ברוך-הוא. נותן לו בורא עולם את כל הכוחות הגדולים, כוח כפול ומכופל עד אינסוף, בליבו ובמוחו כדי שיהיה מוכן. כשבורא עולם ידבר איתו בעוצמה - הוא יפעל, יתקן את העולם ויבטל את הטומאה מן העולם. כשיפגשו אותו אנשים, ידבר איתם דברים שרק הם יודעים על מה דיבר. בורא עולם נתן כוח למשיח שיגיד לבני אדם דברים שרק הוא יודע אותם, כדי שהיהודי יחזור למוטב, יחזור להיות יהודי, יחזור בתשובה שלמה וידבק בקדוש-ברוך-הוא. זו הסיבה היחידה. משיח הוא עניו, הוא לא מחפש כבוד. רוצה להחזיר את כל הילדים של הקדוש-ברוך-הוא, היהודים, לאבא שבשמיים, לחבר אותם אליו. משיח לא מחפש מנדטים, לא חבר כנסת ולא שר, לא מחפש להיות ראש ממשלה ולא רב ראשי. אף אחד לא בחר אותו בכדור הארץ. אין לו שום אינטרס לעצמו, הכל כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה לאבינו שבשמיים, לבטל את כוח הטומאה, את יצר הרע מן העולם ולהביא עולם חדש. משיח זה לא ארמונות, לא גאווה, לא תפאורה, פועל ועובד בסתרי סתרים. אנשים ימשיכו להגיע אליו ויחזרו כולם בתשובה שלמה. הקדוש-ברוך-הוא נותן כוח עצום ואינסופי למשיח בדיבור, דיבור חי, כדי לעזור לעם ישראל ולחבר אותם לקדוש-ברוך-הוא. לא להיבהל מדברי שמיים חיים, זו כל מטרתו של הקדוש-ברוך-הוא, שידעו במציאות מי זה משיח. דרך זה שמשיח ידבר עם אנשים דברים שרק הם יודעים, דברים שאין שום כוח בעולם שיכול לדעת מה שמשיח יודע על האדם, כל זה יזרז ויקצר לזמן קצר את גילוי מלך המשיח! זה מתחיל מהיום! מהיום, יום ראשון זה! באף דור לא היה בלבול בישראל כמו עכשיו בתקופה של משיח. אנשים לא יודעים את מינם, את זהותם, מבולבלים. שכחו שיש הקדוש-ברוך-הוא בעולם הזה. כל אחד אומר 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה'. מה עושה כל הבלבול הזה? הרוע מתנדף וצף ונעלם! האמונה והיושר והאמת בבורא עולם ומשיח עבדו זה מה שיישאר לאדם בעולם הזה זה ייתן לו את הזכות להיות במעגל הראשון!

  מסר הרב שליט"א לפרשת "מטות" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד