דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "נח"- כ"ח תשרי תש"ף

27/10/2019

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת נח תש"ף

נמסר ביום ראשון, כ"ח תשרי תש"ף (27.10.2019)

 

בורא עולם החליט לברוא את אדם וחוה בעולם של בחירה חופשית. במשך מיליוני דורות היו כל המלאכים בשמיים והצדיקים בשליטה של בורא עולם, לא הייתה בחירה חופשית, לא ניתנה לאדם האפשרות לעשות מה שהוא רוצה. בני האדם עשו מה שאמר וציווה הקדוש-ברוך-הוא בלי שאלות.  בורא עולם ברא את אדם וחוה, שהיו מלאכים משמיים, רוח ונשמה של מלאך שנכנסו לגוף אדם הראשון, לתוך שלד של עצמות ובשר. הם היו נקיים, זכים וטהורים, לא היה בהם חטא. נתן להם בורא עולם ניסיון כמו כל מבחן שבודקים את האדם אם הוא ראוי לנהוג, לרפא אנשים, או לעסוק בכל מקצוע אחר.

ברא הקדוש-ברוך-הוא את אדם וחוה עטופים באור, מיוחדים, יפים ומושלמים בכל דבר, זכים טהורים ונקיים מכל עוון, קליפה, טומאה ויצר הרע. הנחש הקדמוני (הנקבה) ובעלה הס"מ, שהיו מעולמות קודמים והלכו על שתיים כמו האדם, ראו אותם וקנאו בהם. הקדוש-ברוך-הוא לא אמר לנחש לפתות את חוה לאכול מעץ הדעת ולהכשיל אותה. ברור שהקדוש-ברוך-הוא מנהל את העולם בכל פרט וכל תזוזה של אדם, דג במים או עלה שנושר מעץ, אבל הכל התנהל כאילו בטבע והנחש (הנקבה) פיתתה את חוה לאכול מפרי עץ הדעת אשר עליו אמר ה' "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אוכלך ממנו מות תמות" (בראשית ב, יז).

את הכל הכין בורא עולם לפני שברא את האדם, מהיום הראשון עד החמישי הכין לו עולם של עצים, חיות, בהמות, ימים ודגים, וכשנבראו אדם וחוה אמר להם: 'כל העולם הזה, כל היופי הזה בשבילכם ושלכם, רק מהעץ הזה שאתם רואים, עץ הדעת טוב ורע, ממנו לא תאכלו, רק את זה אני מבקש'. בחן אותם הקדוש-ברוך-הוא מבחן פשוט: הכל שלכם, מלבד העץ היחיד הזה, ולא עמדו בניסיון, שמעו לקול הנחש ולא לקול הקדוש-ברוך-הוא ונפלו לחומר. חטאו חטא גדול שגרם סבל של אלפי שנים לעולם ועד היום, עד הרגע הזה היהודים מתקנים ומתקנים ומתקנים.

בעזרת האור הגנוז ברא הקדוש-ברוך-הוא את העולם וגנז אותו מהרשעים. לא מהצדיקים גנז, לא מהאנשים הטובים שמקיימים מצוות ולומדים תורה. האור הגנוז נמצא במצוות, בתפילות, בלימוד התורה, בקיום עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות. והחשוב ביותר, האור הגנוז נמצא במי שיש לו יראת ה'. כי מי שמאמין שהקדוש-ברוך-הוא קיים ונמצא, מאמין שה' רואה אותו בוודאות בכל שנייה, הוא לא חוטא כי הוא מתבייש וירא מהקדוש-ברוך-הוא ולכן זוכה שהאור הגנוז נמצא מול פניו כל הזמן ומצליח את דרכיו.

בורא עולם ברא "עץ פרי עושה פרי למינו" הכוונה לעץ פרי שיש בו פירות. נסביר, הקדוש-ברוך-הוא  לא שתל שתיל קטן או זרע זרע באדמה וגדלו לאט לאט, הקדוש-ברוך-הוא ברא את העצים בצורתם הבוגרת, מלאים פירות בשלים וכשרים לאכילה, לא עורלה ולא בוסר. זה מה שהיה לפני החטא. גם אדם הראשון נברא בוגר, גם החיות הבהמות הדגים והעופות, כולם נבראו בצורתם הבוגרת כשהם מסוגלים לדאוג ולטפל בעצמם, כי לא היה מי שיגדל אותם, רק בורא עולם שהוא אבא ואמא שלהם. אחר כך התחילו להיוולד מהם צאצאים, מזרעים קטנים שגדלים לאט לאט והאימהות שלהם מגנות עליהם.

ברא הקדוש-ברוך-הוא 'עץ פרי עושה פרי' ואחר כך כתוב "ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו" (שם א, יב) הכוונה שתמיד יצמחו פירות, יקטפו פרי ומיד יצמח פרי תחתיו ברצף, בלי לחכות, בכל העונות והעץ יחיה לעולמים כמו האדם. בגלל חטא אדם הראשון עץ הפרי מוציא פירות אחרי כמה שנים ולוקח זמן עד שהם גדלים ומבשילים. זה העולם המופלא שברא הקדוש-ברוך-הוא.

"וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום" (שם ו, ה).

מחשבתו של האדם יוצרת טוב או רע כי המחשבה באה מהנשמה, מהאצילות. העוון הקשה ביותר הוא עוון המחשבה, אחר כך העיניים, אחר כך האוזניים, אחר כך הפה. ככל שיותר נמוך, יותר בהמי, ככל שיותר גבוה – יותר רוחני. האדם צריך לחשוב כל הזמן רק מחשבות טובות, אסור להתייאש כי כוח המחשבה הוא הכוח שמוביל את האדם לכל כיוון. כשאדם חושב מחשבות שליליות הוא מדביק את עצמו לטומאה ומעשים רעים. כשאדם חושב שלילי, שם הוא יהיה כל הזמן. נכנסת בו קליפה במחשבות, יצר הרע מגביר את הטומאה וכך נוצר רוע ובעיות בחיים. אם באה לאדם מחשבה שלילית, לא ייבהל, ייתנתק ממנה ויחשוב מחשבות חיוביות. יהיה מה שיהיה בעולם, אדם יחשוב רק כל הזמן רק מחשבות חיוביות.

"ויתעצב אל ליבו ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף... ונח מצא חן בעיני ה' " (שם ו, ו-ח). החריב הקדוש-ברוך-הוא את כל העולם והשאיר רק את נוח ומשפחתו.

מאז תחילת העולם, בורא עולם כועס מאוד כשלא מקשיבים לו ולא מקיימים את רצונו. מהיום הראשון הכין הקדוש-ברוך-הוא את עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות, תפילה ותורה ורצה שהעולם ילך על פי רצונו. הקדוש-ברוך-הוא רצה שכולם יקיימו את עשרת הדיברות וכעס מאוד שרק ברא את העולם וכבר התחילו בעיות, לא האמינו בו. בגלל החטאים, הזימה והתבוללות, הביא מבול על העולם וסגר חשבון עם קין על הרג הבל שהיה חצי עולם.

עשה הקדוש-ברוך-הוא מיון ועוד מיון עד שהגיע לאברהם אבינו, יצחק ויעקב. אברהם פרסם את הקדוש-ברוך-הוא בכל העולם, נטע אמונה לעזוב את הפסלים והעבודה הזרה, ומיעקב אבינו יצאו שנים-עשר השבטים.

 

אבא שבשמיים, שהעולם הזה שלו, שהוא מנהיג את העולם, שהוא גם ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר, הוא שאחראי על מדינת ישראל, על העולם כולו, על כל יהודי, כל עץ ובעל חיים אומר: לא יעזור כלום לאף אחד, הממשלה לא תתקיים בלי הימין. חייב שיהיה ימין כדי שתקום ממשלה בישראל. את המפלגות הערביות לא מעניין כחול לבן או ליכוד, מעניין אותם להרוס ולרמוס את ארץ הקודש. בורא עולם אומר שלא ייתן להם. הקדוש-ברוך-הוא גורם לאנשים לראות את הצימאון הכבד בעיניים שלהם להיכנס לממשלה כדי להרוס ולהשמיד את ישראל ולחלק אותה לשני חלקים.

ראשי כחול לבן שהיו רמטכ"לים בצבא, שנלחמו נגד הגויים, כבשו ועשו דברים מיוחדים, אומר להם הקדוש-ברוך-הוא: עשיתי לכם ניסים ונפלאות, הצלתי את חייכם ואתם מתכננים תוכניות להחזיר אותנו לשנת 40? אל תשכחו מה שקרה לכל אלה שהתעסקו עם גוש קטיף, לא חיילי צבא הגנה לישראל, חס ושלום, לא המפקדים ולא הרמטכ"ל, אלה מעליהם שנתנו את ההוראות, איפה הם היום? אין להם יום ולא לילה, לא בשמיים ולא בארץ. נלחמתם בשביל עם ישראל, הייתם בתפקידים מיוחדים וטובים. לא הורסים את אדמת הקודש ושבעה מיליון יהודים או מאה מיליון יהודים בגלל אדם אחד. לא מוכרים את אדמת הקודש למפלגות הערביות שרוצות להרוס את מדינת ישראל, אל תעזו! הקדוש-ברוך-הוא מלמעלה לא ייתן לכם ולא לאף אחד למכור את ארץ הקודש!

חלק גדול מהגויים בעלי תעודת זהות ישראלית פועלים עם הפלסטינים והחמאס ולכן יש שקט מרצועת עזה ומכל מיני מקומות, כדי לא להפריע להם להיכנס, חס ושלום, לממשלת ישראל. אוי ואבוי לנו. אין להם כיוון לשלום, לא היה אף פעם ולא יהיה.

ממשלת ישראל והיהודים בישראל צריכים להבין שהקדוש-ברוך-הוא משתק את כל מדינות ערב כדי שיהיה טוב במדינת ישראל. הקדוש-ברוך-הוא משתק את כל מדינות ערב והורס את כולן כדי שלא  יגעו בארץ הקודש. במלחמת יום הכיפורים עזר הקדוש-ברוך-הוא בנס גדול והציל את ארץ הקודש שכמעט ולא הייתה, חס ושלום. עכשיו, זה כבר שבע שנים שבורא עולם הורס את כל מדינות ערב משתק וסוגר אותן שלא יתקרבו לארץ ישראל ואתם, חברי הכנסת, רוצים להרוס אותה מבפנים? בורא עולם אומר שלא אתן לכם, חבל לכם על הזמן. ההתבוללות של יהודים עם גויים וגוייות יוצרת צרות צרורות בתוך עם ישראל. צריכים להילחם נגד תופעת ההתבוללות.

עם ישראל בלי תפילה, תורה וקיום מצוות, בלי כוללים מקוואות ובתי כנסת, לא נקרא עם ישראל, מה זה עם ישראל, מה זה העם היהודי? יהודים זה תורה, תפילה, בתי כנסת, כוללים, מצוות, אהבת חינם, בונים את בית המקדש השלישי, גאולה ומשיח, זה יהודים! בלי זה אין כלום! בגלל ההתבוללות רוצים להרוס את השבת ואת הדת היהודית, ההתבוללות עושה נזק!

בלי הימין אין ערך לממשלת ישראל. גם כך הם אוכלים זה את זה. השמאל מעורבב קשה מאוד ויהיו להם הפרעות קשות.

הגשמים הם גשמי ברכה. נברך בברכה לחיים טובים שלא יהיו שיטפונות ולא יפגע אף יהודי בעם ישראל. שיהיו גשמי ברכה ולא גשמי זעם וכאב של הקדוש-ברוך-הוא. כל ראשי הערים מעכשיו יטפלו, ישפצו, יסדרו ויתקנו את הניקוזים ואת צנרת המים שלא יהיו סתימות והצפות.

עם ישראל והעולם כולו נמצאים בתקופה קשה ולא מובנת. העם לא מוכן ולא מעכל שכל הבעיות וההפרעות הן בגלל משיח. אחרי כל הלחץ והבעיות בארץ ישראל משיח יצא לאור בפרהסיה. משיח צריך לצאת בתרועה גדולה לעם ישראל ואז כולם יירגעו ויבינו שכל מה שקרה עד הרגע הזה, זה בגלל יציאתו של משיח צדקנו לעם ישראל. אם הכל היה טוב לא היה צימאון והשתוקקות למשיח ואז חס ושלום ימשיכו עם השגרה כרגיל, אם הכל טוב למה צריך משיח? לכן כל הבעיות הקשות בתוך ארץ הקודש, הסיבוכים והתסבוכות הקשות, מזה יצא משיח.

כל הגויים שרוצים את רעתנו, שרוצים לפגוע ביהודים שבעם ישראל, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה.

גוג ומגוג ותוהו ובוהו זה מחוץ לגבולות ישראל. בכל ארצות ערב יש מלחמות. ארץ ישראל היא כמו קשת בענן שבאה להודיע שלא יהיו שיטפונות ולא ייפגעו בני אדם, שלא יהיה מבול. פה יש משיח שמגן ושומר כמו קשת בענן על כל ארץ ישראל והיהודים בתוכה שאף אחד לא יפגע.

יש יהודים שהקדוש-ברוך-הוא נתן להם טיפ טיפת ראייה כדי שידברו ויפרסמו את האמת לאמיתה ולא יסתירו זאת. קשה לאנשים לפרסם או לפרגן. הקדוש-ברוך-הוא נותן טיפ טיפה כדי להפיץ את האור הגנוז ששייך למשיח צדקנו. הכל נמצא בבלבול גדול, כולם מחכים לשקט, לרוגע, לארץ-ישראל ולמשיח צדקנו.

כל הגויים שנמצאים בתוך ארץ ישראל עם תעודת זהות כחולה מקבלים עזרה גדולה בכסף ופרנסה שאין דבר כזה בעולם.

האנטישמיות תתגבר ותתגבר באירופה, אסיה, ארצות הברית, אמריקה הצפונית והדרומית. עברו מאיומים ומכות ורוצים להרוג יהודים. רוב העולם מוסלמים, זה כמו כדור שלג שמעבירים דרך טלפון, מייל, וואטסאפ ופייסבוק, תקשורת של שנאה אכזרית נגד היהודים בחו"ל. זה כדור שלג שפתאום, ביום אחד, שמונה מיליארד בני אדם בעולם יעברו בית בית, מחוץ לגבולות ארץ ישראל ויחפשו יהודים.

בסוריה לא יהיה שום שלום, קילל אותה הקדוש-ברוך-הוא לעולמים.

תורכיה עושה בלאגן כדי למנוע מהפכה. כדי לטשטש את הכל שיהיה שקט בתורכיה, הם נלחמים בכורדים.

נסראללה חיזבאללה עושה צרות ודברים קשים בלבנון כדי שתהיה חופשיות עם איראן, כדי לקבל מהם תחמושת ונשק.

בורא עולם הורס ורומס ומתעתע בכולם כדי שאף אחד לא יפגע לו בילדיו היהודים.

כל אלה שהם נגד עם ישראל, נגד היהודים שגרים בארץ ישראל בלבד, הקדוש-ברוך-הוא לא מוותר לאף אחד ומטפל בהם בצורה הכי יפה בכל דקה ודקה.

פוטין משחק אותה יפה, הוא עוזר לעם ישראל בשקט ומגן על ישראל בשקט ובאלגנטיות וגם מוכר נשק ותחמושת למדינות ערב.

טראמפ תוכנית מאה מתה, לא תקום. הקדוש-ברוך-הוא מעסיק את טראמפ בצרות צרורות בארה"ב בגלל שהוא לא עושה רצון ה'. טראמפ, ה' בחר אותך - תעשה רצונו. רצונו הוא שאין תוכנית מאה ויש שמירה על כל סנטימטר בארץ הקודש. אין שלום עם הפלסטינים ולא עם אף אחד. שלום זה מדינת ישראל, ארץ הקודש ולא נותנים אף סנטימטר ממנה.

ירדן נמצאת בשקט שלפני הסערה, עובדים עם ישראל בשקט.

מצרים, סיסי עובד בגלוי עם ישראל כי הוא יודע שישראל טובים ועוזרים ומגינים עליו ועל מצרים. גם ארה"ב מגינה עליו.

עיראק גם עובדים עם ישראל בשקט נגד איראן וישראל עוזרת להם נגד איראן.

אסונות טבע אש, שיטפונות, התפרצויות הרי געש, סערות, רוחות קשות, שריפות ותסבוכות, הכל בחו"ל. ישראל יכינו את עצמם לחורף.

עברו חגים יפים על עם ישראל, היה שקט, שמירה והגנה של הקדוש-ברוך-הוא על כל החגים שעברו על עם ישראל. מי שלא יודע שזה מהקדוש-ברוך-הוא, שילך וילמד מה זה מהקדוש-ברוך-הוא. הקדוש ברוך הוא עשה שקט בסליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה ושמיני עצרת, ולא נתן לאף גוי להרים את הראש כי רוצה להיות עם ילדיו! רוצה להתפלל ביחד עם ילדיו כי הוא אוהב את היהודים אחד אחד!

  מסר הרב שליט"א לפרשת "נח" תש"ף להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד