דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "ויצא"- ג' כסלו תש"ף

1/12/2019

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת ויצא תש"פ

נמסר ביום ראשון, ג' כסלו תש"פ (1.12.2019)

 

"וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אֵם יעקב ועשיו" (בראשית כח, ה), "וישמע יעקב אל אביו ואת אמו וילך פדנה ארם" (שם כח, ז).

הקדוש-ברוך-הוא מכוון את העולם ובונה את שושלת עַם ישראל שלב אחרי שלב, החל מאברהם אבינו שנתן בו את כוח האמונה להחזיר את העולם בתשובה, להאמין בקדוש-ברוך-הוא. גִלגל בורא עולם את עקרותה של שרה אימנו כדי שאברהם ייקח את הגר, יוליד ממנה את ישמעאל שיספוג את הפסולת והקליפה הקשה מאברהם. בשלב הבא, בהיותו כבר בגיל מבוגר עשה אברהם ברית מילה לעצמו, על פי הקדוש-ברוך-הוא ועלה בקדושה והזדכך. שרה אמנו שהייתה זכה נקייה וטהורה, התעברה בגיל תשעים דרך רוח הקודש שהייתה שותפה בבריאתו של יצחק. יעקב אבינו גם הוא עולה ומזדכך, לקח את הבכורה מעשיו, בעצת אימו, ואת הברכה מיצחק אביו. על ידי כך הקפיץ עליו את רוגזו של עשיו שנאלצה אימו לשלוח את יעקב ללבן אחיה, כדי לשמור עליו מפני עשיו אחיו וכדי לקחת אשה מבנות לבן. רבקה ראתה ברוח הקודש שיעקב יתחתן עם רחל. זיכוך מתוך זיכוך כדי שיצא עם ישראל זך, נקי וטהור לתיקון העולם.

רבקה לא רצתה שיעקב ייקח אשה מבנות כנען הרעות. אפילו עשיו לא לקח מבנות כנען המקוללות. ראה עשיו "כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו וילך עשיו אל ישמעאל וייקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאישה" (שם כח, ח-ט).

יעקב מגיע לבאר, פוגש את רחל ומשם ממשיך תהליך בניית שושלת עם ישראל. הוא מגיע לבית לבן "ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה" (שם כט, יח). ראה לבן שיַחַד עם הצדיק ירדו עליו ברכה ושפע במים, בגשמים, בתבואה, בצאן ובבקר ולא רצה לאבד את ברכת הצדיק. חשב שאם ייתן ליעקב את רחל, ייקח אותה יעקב ויחזור להוריו. לבן תחבל תחבולות ונתן לו את לאה במקום רחל, כדי שיעבוד עוד שבע שנים בעבור רחל. הוא ידע שיעקב לא יוותר על רחל כי הם היו מאורסים. לבן תכנן שאחרי שיעקב יהיה אצלו ארבע-עשרה שנה ויוליד הרבה ילדים משתי נשיו, הוא יתרגל ויישאר אצלו לתמיד. אבל הקדוש-ברוך-הוא כיוון שיעקב ייקח את לאה, כדי שלא תיפול בידי עשיו, גם את רחל, בלהה וזילפה ויצאו מהן שניים-עשר השבטים וייצא מלבן ברכוש גדול, בנים ובנות לבניין עם ישראל. יעקב לא ידע מה תוכניותיו של בורא עולם. הקדוש-ברוך-הוא לא שיתף את יעקב בתוכניותיו ויעקב כעס מאוד על לבן רחל ולאה. רחל ולאה לא עִניינו את לבן, רק ברכת הצדיק עניינה אותו, רצה שברכת הצדיק תישאר.

אנחנו צריכים ללמוד מיעקב אבינו שבמפגש עם עשיו, היו פניו לשלום ושלח לו מתנות ביושר ואמת למען התפשרות לשלום. יעקב הולך בדרך הטובה והנכונה למצוא פשרה עם עשיו, לא במלחמות ושנאת חינם. במלחמות כולם מפסידים.

בעם ישראל אסורה שנאת חינם, קנאה ותחרות. צריך לתת לשופטים להחליט. פתאום כל אחד נהיה שופט. לכל אחד בעולם הזה יש 'תיק' מהעבר, אין צדיק שלא יחטא. כל הממשלה נמצאת בתוך מערבולת, מי יצליח לצאת מהמערבולת הזאת? מי שאינו בעל אינטרס, שיש בו יושר ואמת לאדמת הקודש השלמה, להקמת ישיבות, כוללים, מקוואות ובתי כנסת ופועל להביא את כל היהודים מחו"ל וליישב אותם בארץ ישראל. הוא יצליח!

נמצאים בתקופה קשה מאוד, כל אחד פועל לטובת עצמו, לגאווה שלו ולכיסא שלו, זה אסור וגרוע ביותר. הם לא מבינים שזה זמני, לא יישאר להם כלום בסוף. מאז אריק שרון - אין ראש ממשלה בישראל שיכול להחזיק מעמד ולנהל את מדינת ישראל, אין. לא היה ולא יהיה. כל ראש ממשלה שהיה אחריו לא הצליח, השפיעו עליו, כיוונו והדריכו אותו. אין לו דעה וכוח להחליט בעצמו, השרים מחליטים בשבילו והוא עושה. אריק שרון וכל ראשי הממשלה שהיו לפניו החליטו וכולם שמעו בקולם.

כל אלה הם הכנות לקבלת פני משיח בן דוד. הקדוש-ברוך-הוא מאיר לנו שאנחנו נמצאים בתקופת משיח. את המערבולת והבלבול הנוראי עושה בורא עולם, וזה לא לחינם. הקדוש-ברוך-הוא מנפה ומנפה, מזכך ומטהר, עד שייצא הגרעין הטוב שבחר הקדוש-ברוך-הוא בכבודו ובעצמו.

הקדוש-ברוך-הוא הכין משיח שיחזיר את עם ישראל בתשובה, למוטב, לפני המלכתו של הקדוש-ברוך-הוא. אמונה יש, אבל אף אחד לא יכול לשמוע ולהרגיש את הקדוש-ברוך-הוא, רק משיח עבדו דרך הרוח וחזיונות מרגיש את הקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא בחר את המשיח, שליח של הקדוש-ברוך-הוא בעולם הזה, שיציל את העולם, כמו שהיה משה רבנו בזמנו. המשיח לא יהיה ראש ממשלה, לא נשיא המדינה ולא רב ראשי. משיח הוא עבד של בורא עולם, להציל את העולם הזה מהרוע, השנאה, הטומאה והמוות, זה משיח. משיח לא מחפש כבוד ולא רודף כבוד, לא צריך בניינים ולא ארמונות. משיח בא לבנות את בית המקדש השלישי, לעשות שלום בעולם לעולמים, לא יהיו עוד מלחמות, לא הרג ולא מוות ליהודים. הקדוש-ברוך-הוא הביא את המשיח לעולם, עבד של הקדוש-ברוך-הוא לעשות רצון ה', שליח שלו בעולם הזה. הקדוש-ברוך-הוא מתדרך אותו דרך הנשמה במחשבתו, ודרך גרונו בדיבור. משיח עושה רצון ה' באופן מוחלט!

בורא עולם אומר ליהודים ולעולם: 'הבאתי משיח לעולם שהוא בן אדם בשר ודם וחציו מלאך, כדי שיחבר אתכם עם שמיים, עם הקדוש-ברוך-הוא. לא הבאתי מלאך שהוא רוח, שאי אפשר לראות ולדבר איתו, שמביא רק פאניקה ובהלה, מה שהיה קורה אם הייתה גאולה בדין והיו נשארים רק 600 אלף איש בכל העולם. בגאולה ברחמים, משיח הוא חציו בשר ודם וחציו מלאך, כדי להביא שלום לעולם כדי להציל את עם ישראל ואת העולם כולו, להפסיק את ההרג והמוות.

בתקופת הבחירות הכל מתבהר ומתנפה. את מי שירצה הקדוש-ברוך-הוא לראש הממשלה, הוא יהיה. ימין עושה חיל. הקדוש-ברוך-הוא רוצה ימין, כדי שמשיח בן דוד צדקנו יוכל לנהל ולפעול עם ממשלה ימנית. אין שמאל. החיים והמוות בידי הקדוש-ברוך-הוא.

בעם ישראל יש ניסי ניסים. כשאנשים בוחרים לקחת סיכונים ולהתגרות בגורל, יש תאונות. בורא עולם לא מפריע ולא מתערב בבחירה החופשית של האדם, בכל מה שיבחר - 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם!'. פגז נורה ממצרים בטעות לכיוון תלמוד תורה ובניסי ניסים לא קרה כלום, כי לומדים שם תורה. מסוק שנחת נחיתת אונס ובניסי ניסים לא קרה כלום לחיילים שטסו בתמימותם, להגן ולשמור על ארץ ישראל הקדושה. כל חייל צה"ל שיהיה עירני בזמן התפקיד, יהיה מוגן על ידי הקדוש-ברוך-הוא בכבודו ובעצמו. מי שחס ושלום יתעסק בזמן התפקיד בעניינים שלא קשורים לתפקיד (טלפון) ויהיה בשאננות, סכנה, הוא לא מוגן.

במדינות המזרח התיכון ובכל מדינות ערב יש מלחמת גרילה.

באיראן תהיה מהפכה. למרות ההרג הגדול, מהפכה תהיה באיראן.

עיראק תמשיך להתפרק ולהיקרע.

כל המפריעים לעם ישראל, גם לבנון והחיזבאללה שחרבם תבוא בליבם, יאכלו זה את זה, ילחמו בינם לבין עצמם עד שיבואו עליהם מהפכות.

בכל מדינה שמפריעה לעם ישראל יהיו סכסוכים בינם לבין עצמם. כשבורא עולם אומר 'סכסכתי מצרים בתוך מצרים' - הכוונה לכל מדינה בעולם.

הרבה עולים חדשים באים לארץ ישראל וחבל שיש התבוללות. ההתבוללות מביאה לשנאת חינם והפרעות קשות. במָקום שיש הפרעות ליהודים - יש שם התבוללות. יהודים הם רחמנים בני רחמנים.

מצרים סיסי מחובר לישראל, יש תיאום ביניהם לישראל ולארה"ב והכל טוב.

ירדן יקבלו את המהלומה על האדמה שלקחו ולא מגיעה להם. הקדוש-ברוך-הוא סכסך ביניהם שלא יבינו מי נגד מי, מגדל בבל בדרך לירדן.

חיזבאללה ונסראללה פוחד פחד מוות מישראל, מארה"ב וגם מלבנון. מפחד שיבואו מטוסי צה"ל ויפוצצו אותו. התחמושת שלו נגמרה, נשארה לו רק תחמושת ישנה, שגם היא מסוכנת אבל פרימיטיבית.

סוריה תמשיך להסתבך ולהסתבך וכל מדינה שתבוא לסוריה תסתבך עוד יותר. קללה המרחפת על סוריה ואין לה תקנה, התקנה אצל בורא עולם.

בארה"ב חושבים היהודים שיש להם כבוד, הקדוש-ברוך-הוא מודיע להם: אין לכם שום כבוד, נגמר לכם הכבוד שם. גם הכושים מתנפלים על היהודים שם, כי הגיע הזמן להגיע לישראל! הגיע הזמן מגולה לגאולה! אתם סתם מתעכבים עם האף באוויר, אל תתעסקו עם הקדוש-ברוך-הוא, אף אחד לא ניצח אותו. כל היהודים מארה"ב, אמריקה הדרומית והצפונית, אירופה ואפריקה צריכים לעלות דחוף דחוף דחוף לארץ-ישראל. חבל על הזמן שהם מתעכבים, מבזבזים זמן וכסף. כדאי לכם לבוא עכשיו כדי לתפוס מקומות מגורים ולחיות בכבוד. אם לא תבואו, המוסלמים וכל המטורפים יוציאו אתכם מהבתים ויזרקו אתכם בכוח.

לא להשקיע באף מדינה בעולם, לא בספרד, לא בפורטוגל, לא באפריקה, באירופה, בארה"ב, באף מקום, כל השקעות האלה לחינם.

חמאס מחכים לראות מה יהיה עם הבחירות. חלק מהמפלגות הערביות נמצאות איתם בקשר צמוד. החמאס לא מפריע כי הם רוצים שהמפלגות הערביות ייכנסו לממשלה חס ושלום, כדי לפרק את ישראל לחלקים. הם עובדים בשקט בשקט, במלחמה קרה, להכניס סמים בחינם לנוער היהודי הישראלי, שתייה חריפה בחינם לנוער יהודי, להכניס את היהודים להתבוללות, להכניס את היהודים להימורים. עכשיו הם רוצים להכניס עוד עובדים בכל מיני מקומות עבודה בישראל ורוצים חס ושלום, שיהיו ערבים בממשלה, כדי להרוס את עם ישראל כליל בשיטת המלחמה הקרה, בשקט, בחיוך ובאלגנטיות. זו הסכנה - תתעוררו יהודים! אין לנו לאן ללכת. זו המדינה שלנו ואין לנו מדינה אחרת. כל הגויים בעולם שונאים את היהודים בצורה כבדה ביותר, והם חיים באשליות כאילו הם החברים שלהם.

ברמאללה, ירושלים, שכם וחברון יש להם תדרוך לכל פיגוע שהם עושים בתוך ישראל ובצה"ל.

עם ישראל להמשיך לקרוא תהילים, ללמוד תורה בישיבות ובכוללים, לְזַכות את הרבים וישועת ה' תגיע. שלחו ארבע מאות ויותר טילים מרצועת עזה ולא נפגע יהודי אחד. הקדוש-ברוך-הוא אומר תמשיכו ללמוד תורה, התורה והתפילות מזמינות את בורא עולם לעולם הזה - ואתם תהיו מוגנים ושמורים!

גוג ומגוג ותוהו ובוהו נמצאים בכל העולם, מחוץ לגבולות ישראל. בישראל יש משיח בן דוד שומר ומגן על גבולות ארץ ישראל. גשם ירד ויהיה גשם טוב בריא ובשפע לישראל.

איתני הטבע, אש, רעידות אדמה, שיטפונות, התפרצויות הרי געש, סכסוכים וסיבוכים בעולם כולו, ימשיכו בצורה קשה מאוד, עד שאחרון היהודים יגיע לישראל! ואם הגויים חכמים - שיגרשו את כל היהודים עכשיו, כדי שיהיה להם שקט במדינותיהם. זו הוראתו של בורא עולם!

בורא עולם, המנהיג של העולם, הוא מנהיג את כל מאה ועשרים חברי הכנסת הלא מתפקדים ומתפקד במקומם. לא סומך על אף אחד, עד שייצא משיח בן דוד ויגאל אותנו לעולמים, לחיים ארוכים וטובים לכולם!

 

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד