דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "אחרי מות-קדושים" - ב' אייר תש"ף

26/04/2020

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת אחרי מות קדושים תש"ף

נמסר ביום ראשון, ב' אייר תש"ף (26.4.20 08:30)

 

לפי שהִרבה אהרון הכהן שלום בעולם, שאופיו האמיתי היה של אהבת הבריות ושלום, ופעל למען שלום בית וחיים טובים בעם ישראל, הביא הרבה אור לעולם. כשפועלים להביא שלום בין אנשים, מפתחים את הדברים הטובים בעולם, את האור הטוב, מביאים עוד אור ועוד אור ומסלקים את הרוע והחושך שמביאות המחלוקות והמריבות. אהבה ושלום בין יהודים מוסיפים אור. הנשמות והרוחות מתחברות ונוצר אור בעולם, עוד אור ועוד אור, עוד טוב ועוד טוב והרע הולך ומתמעט.

ויכוחים ומחלוקות נוצרים מהנפש הבהמית של בני האדם והיצר הרע הוא שנלחם ביניהם. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, היא לא יודעת מה זה מחלוקות, גם הרוח הקדושה. מחלוקת בין שני אנשים נוצרת רק מהנפש הבהמית שלהם שמתפתחת ומתרחבת בגוף ומתחילה לשלוט בו. מוחו וליבו של האדם קובעים מה יהיה, טוב או רע.

אהרון הכהן, שהִרבה אהבה ושלום בעולם, שהגדיל את האור והטוב בעולם, נתן לו הקדוש-ברוך-הוא את הדלקת המנורה והקטרת הקטורת. המנורה מאירה בשמיים ובארץ לחבר את נשמות עם ישראל והקטרת הקטורת מורידה ריחות נעימים ומיוחדים משמיים, שמגרשים את הסיטרא אחרא והחושך מן העולם. אמר לו הקדוש-ברוך-הוא לאהרון, בידך ירבה השלום למעלה בשמיים. איך יכול אהרון הכהן לעשות שלום בשמיים? אלא בזמן שיש שלום ואהבה בין היהודים בעולם הזה, יש אהבה ושלום בשמיים, אין מאבקים בין מקטרגים ומסנגרים, יצר רע וטוב, מלאכים רעים וטובים. השלום בארץ עושה שלום בשמיים. כמו שקדושה בארץ, עולה לקדושה בשמיים. אהרון הכהן הדליק את המנורה בארץ - נדלקה המנורה בשמיים.

אמר הקדוש-ברוך-הוא לאהרון: קטורת הסמים מסורה בידיך מכאן והלאה ולבניך אחריך, אבל כל זמן שאתה חי, אף אחד אחר לא יעשה זאת. חתום וסגור. כל זמן שאהרון מסוגל להקטיר את הקטורת, אף אחד מלבדו לא רשאי לעשות זאת. אהרון הכהן לא הזדקן והפסיק לתפקד, הוא תפקד עד יומו האחרון ועלה לשמיים בריא ושלם ברוחו ונשמתו כמו משה רבינו. כששמעו נדב ואביהוא, בני אהרון, את משה מסביר מה זו הקטורת ואיך להכין ולהקטיר אותה, מיהרו להקדים את אביהם בחייו. הם לא התאימו, לעגו למשה ואהרון, היו רווקים ושתויים, דחקו את השעה והקטירו קטורת 'אשר לא ציווה אותם', שלא נמסרה להם, וזה גרם להם לטעות. הם הביאו אש זרה מכוח הטומאה, מהסיטרא אחרא, שהביאה לשריפתם במקום. אם אהרון היה מדליק, הייתה האש יורדת טהורה מן השמיים. מכאן לומדים שאסור לעשות דברים נגד הקדוש-ברוך-הוא. צריך לשמוע להוראות בורא עולם ולבצע בדיוק.

גם היום, נותן בורא עולם הוראות לממשלה, למשרד הבריאות, למשרד הביטחון, לקבינט, ל'בור' של הצבא, לרבנים והם לא מרגישים שבורא עולם מדבר איתם, פתאום יש להם הארה, פתאום הם יודעים ומבינים. את הכל מנהל הקדוש-ברוך-הוא בלי שירגישו. אם בורא עולם לא היה מנהל, כל העולם היה נסגר. ליהודים יש נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ויש להם חוכמה יתרה, בינה ודעת יותר מכל אדם. לגויים אין נשמה.

לפני גילוי מלך המשיח, אנשים עוברים ניסיונות קשים ביותר, כמו שהיה בפסח. אמרו אנשים: יש קורונה, כולם סגורים בבתיהם - צריך להתגלות מלך המשיח. זה נכון. אלה הכנות. כולם חיכו לפסח ופסח עבר ולא קרה כלום. פה נבחנת האמונה של בני האדם, אם הם רציניים, אמיתיים ואוהבים את בורא עולם או שהם מאמינים בעצמם. יהודי אמיתי ונקי, מאמין כל הזמן ולא מתייאש, מחכה לו כל רגע ורגע עד שיבוא כי זה בידיים של הקדוש-ברוך-הוא, הוא מחליט. עם ישראל צריך לבקש.

אנשים רצו לראות בפסח ניסים ונפלאות. היו ניסים ונפלאות, רק שלא ראו אותם. הרבה יהודים היו יכולים להיפגע קשות בתאונות דרכים ולהיפצע מכל מיני תאונות אחרות וניצלו, אין מודעות לזה. מטוסים היו יכולים ליפול - אין טיסות. תאונות של אוטובוסים ורכבות - הכל מושבת. הרבה חולים הבריאו, מטוסים של צה"ל מפציצים נשק ותחמושת שמעבירים לכיוון סוריה ולבנון, וחוזרים לשלום. חיילי צה"ל שהיו יכולים להיפגע ולא נפגעו. מטוסים שהביאו הרבה יהודים לארץ והצילו אותם מהקורונה, כל זה ניסים ונפלאות! לא רק עץ שנעקר מהאדמה מגדל רגליים והולך, זה נס. מוצאים פתרון לקורונה בישראל – זה נס. המצב בעולם קשה פי מיליון מהמצב בארץ. בישראל זה אפס קצהו בהשוואה לעולם, יש עזרת שמיים. הכנרת מלאה מים שהולכים לים המלח. יש כסף בקופת המדינה ויהיה כסף.

כל העולם רואה את היופי שקורה בעם ישראל. מי שעיניו בראשו ויש לו חוכמה, בינה ודעת, רואה. מי שמסכן אין לו, לא רואה. מה שרוצה הקדוש-ברוך-הוא כך יהיה! חתום, חרות וקיים! לא יעזור לאף אחד. הקדוש-ברוך-הוא קובע כל דבר בעולם הזה. אנשים חושבים שהם קובעים – טועים. בלי אמונה בקדוש-ברוך-הוא, מה אנחנו עושים בעולם הזה?! אמונה זה לקבל את הכל באהבה ולשתוק, להאמין שיש משגיח בעולם הזה, הקדוש-ברוך-הוא ועליו להישען, לא על אף אחד. רק על בורא עולם. לבקש הכל וכל הזמן רק מהקדוש-ברוך-הוא, לא מהממשלה, לא מביטוח לאומי ולא מאף אחד. פרנסה וכסף, בריאות ורפואה לבקש רק מהקדוש-ברוך-הוא. לא להאשים את ממשלת ישראל, לא את קופת חולים ולא את השכנים, תאשים רק את עצמך ותבקש רק מהקדוש-ברוך-הוא. הוא הביא קורונה והוא ייקח את הקורונה ויתן לך פרנסה וחיים טובים. זה מה שמבקש מאיתנו הקדוש-ברוך-הוא. חייבים לעשות השתדלות ולהאמין בבורא עולם.

שתקום בעזרת ה' ממשלה עם נתניהו וגנץ. יש הרבה שנאת חינם ורוע מסביב, לקלקל ולהרוס. יש קנאה למה לא הצליחו הם להיות בתוך הממשלה. בעזרת ה' שתקום ממשלת אחדות ימנית טובה, עם נתניהו וגנץ, לעזור לעם ישראל. המפלגה של גנץ, 'חוסן לישראל' גם היא ימנית. גנץ רוצה ללכד את העם, לא רוצה שנאת אחים ושנאת חינם, יש בו אנושיות, הלב שלו בעם ישראל, אכפת לו מעם ישראל. הוא נפרד מהמפלגת ארבעת הראשים, יצא ממנה וזכה בשמיים. טוב שבנימין נתניהו קיבל את ההנהגה. בורא עולם קובע מי יהיה ראש ממשלה בעולם הזה, אנחנו לא קובעים כלום. שיהיה הכל טוב עם הממשלה החדשה הזאת, שלא יהיו הפרעות, שכל אחד ידע את תפקידו ואת מקומו. לכל אחד נתן בורא עולם תפקיד, יעוד. תלכו ביושר ובאמת ומדינת ישראל תצא מכל הבעיות ותעלה על דרך המלך. רק יושר ואמת ללא אינטרס.

הקורונה מתפרצת כשיש ערבוביה. צריך להתנתק לפי הוראות הממשלה, משרד הבריאות ומשרד הביטחון. להתרחק זה מזה, מי שנדבק בקורונה הוא בסכנת חיים, לא לזלזל! אם לא יקשיבו בארץ ישראל לכללים שניתנו כדי להילחם בקורונה, תהיה סכנה חס ושלום. נכון שבפסח התחילה ארץ ישראל להיפתח ולצאת לשגרה, עוצמת הקורונה הולכת ודועכת, האש שהייתה בה דועכת, אבל דרך ערבוביה יכולים להחיות אותה שוב בעוצמה אדירה וקשה. צריך להמשיך לציית לכללים. בסופו של דבר הקדוש-ברוך-הוא הביא את הקורונה. בעזרת ה' תיגמר הקורונה ויחזרו לשגרה עוד יותר מהר.

התרופה הנכונה והטובה היא בישראל. יש לישראל תרופה ובודקים שהיא משפיעה על כולם במאה אחוז, עובדים בשקט. הפתרון היחידי - על שם מדינת ישראל!

ממשלת ישראל עושה הכל כדי שלא יחסר כלום לאף אחד. מי שנמצא בבעיה, ילך למקומות בהם ימצא אוזן קשבת ועזרה לזולת.

השפע בא לעולם מארץ ישראל הקדושה! ישראל מפיצה אור לכל העולם, אור בריא.

חיילי צה"ל לא להיות בשאננות בכלל הגבולות. אין אמונה בגוים סביבנו ובתוכנו, לא כולם. הם רוצים לקחת, לגזול ולגנוב ולא לתת.

החמאס במצב נואש, לא עושה כלום. אף אחת ממדינות ערב לא רוצה לעזור להם בגלל הקורונה. הפלא הכי גדול שמי עוזר לחמאס? ממשלת ישראל וצה"ל.

איראן, עם כל המהלומות שמקבלת מבורא עולם, עדיין שולחת תחמושת ונשק דרך סוריה, וצה"ל כרגיל מפוצץ. איראן תקבל בקרוב מהלומה שתשתק אותה לגמרי.

בכל העולם הפסיקו לפרסם מה קורה במדינותיהם עם הקורונה.

הסינים, זרע של פורענות.

בארה"ב יותר גרוע, בלאגן גדול וכולם מאשימים זה את זה.

בכל העולם, חוץ מישראל, יש מלאך משחית. בישראל אין משחית. יהיו דברים קשים בחו"ל, יהיה הרבה חולי ויהיו מצורעים, הרבה מצורעים. בישראל יש שליטה, העיקר להקשיב להוראות.

כל היהודים לברוח מהר מחו"ל ולהגיע לארץ ישראל.

הפליטים והמסתננים הם הם שמביאים את המחלות והמגפות. כל המדינות בעולם עסוקות בקורונה.

האנטישמיות בעולם תגבר ותגבר והיהודים יצטרכו לעזוב בלי רצון, כי כל הזמן מאשימים את היהודים. בורא עולם מציע לכל היהודים בחו"ל לקחת את ספרי התורה מבתי הכנסת ולהעלות דחוף לארץ הקודש. לא לחכות ולא להתמהמה.

בעולם כולם עסוקים בעצמם והכלכלה יורדת ויורדת ויורדת ונופלת. לא בישראל.

מבקש בורא עולם שימשיכו לבנות בתים בארץ-ישראל ללא סוף. לפתח את הנגב, השומרון, הגליל המערבי, הצפון, בנימין, הבקעה והערבה, לפתח ולא לעצור. להפריד בין הכפרים הערביים ולהקים ביניהם יישובים יהודים. זה הזמן לבנות ולא להתחרט. יש הצלחה לבנייה ולנדל"ן במאה אחוז.

היהודים העשירים הגדולים בחו"ל שישקיעו את כספם בנדל"ן בארץ ישראל. גם יהודים בישראל ישקיעו את כספם בנדל"ן בארץ הקודש. כדאי לכם, אל תנסו את הקדוש-ברוך-הוא, אל תתעסקו אתו.

אליהו הנביא יבוא ליהודים בחלומות וחזיונות. הוא לא יבוא בשר ודם, כמו שהוא בא לבריתות ולא רואים אותו, כך יבוא ליהודים בחלומות, להודיע על גאולה ומשיח. והוא מודיע! בלי שיגיד שהוא אליהו הנביא.

משיח צופה בכולם ורואה את כולם. כולם שקופים בעיניו. שום דבר לא יכול להסתתר ממנו, מפניו, מעיניו. אי אפשר להסתיר ממנו כלום, יודע הכל, רואה הכל. הקדוש-ברוך-הוא אומר: לא לדאוג, הוא דואג. מתי יצא משיח לאור בפרהסיה, בורא עולם דואג ומחליט. והעם – לבקש! משיח לא מגיע על חמור ולא ברכב, לא ארמונות, לא דמיונות, לא טקסים ולא כלום. משיח נמצא במרכז הארץ, נמצא במרכז ארץ ישראל. רגליו הולכות והולכות במקום, דורכות במקום, והוא מגיע לכל מקום, מפיץ תורה, ברכה והצלחה להצלת עם ישראל, הגנה ושמירה על כל ארץ ישראל. יש לו תפקיד גדול שהטיל עליו הקדוש-ברוך-הוא. בלילות נשמתו מסתובבת בכל ארץ ישראל, ביום הוא אדם רגיל לכל דבר, למשפחתו, לילדיו ולאנשים בעם ישראל. בלילה הוא עובד ופועל ונשמתו שומרת על עם ישראל. בכל מקום שהוא נמצא, הוא מפיץ אור לארץ ולעולם. בתפילה, בשיעורי תורה, בעזרה לעם ישראל, מפיץ אור-הגנוז וזה יוצא לעולם. משיח לא ממהר לאף מקום, מחכה להוראות בורא עולם, שיתן לו את האות וההוראה. גם משיח מחכה בכל שנייה שבורא עולם יחליט. כל אדם שרואה אותו יודע מי הוא המשיח, כי פניו לא רגילות, בשעת תפילה, בשעת ברכה, בלימוד תורה, פניו לא רגילות, לא כמו כל האדם. אלה סימניו של מלך המשיח. גם משיח מחכה לאות, כמו שעם ישראל מחכים.

הקדוש-ברוך-הוא ירחם על עם ישראל, שיבטל את הקורונה מפה. הקדוש-ברוך-הוא אומר אין אחורה! בעניין גאולה ומשיח, אין אחורה! רק קדימה וקדימה עד לגילוי משיח בפרהסיה!

  מסר הרב שליט"א לפרשת "אחרי מות-קדושים" תש"ף להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד