דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "במדבר" - כ"ג אייר תש"ף

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת במדבר תש"ף

נמסר ביום ראשון, כ"ג אייר תש"ף (17.05.20 08:30)

 

"מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנאן וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים. כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן. באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מנאם" (רש"י במדבר א, א).

הפרשה פותחת בשבחם של ישראל, שמחבב אותם הקדוש-ברוך-הוא כמו שאומרת המשנה באבות: חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר: 'בנים אתם לה' אלוקיכם' חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שנאמר: 'כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו' (אבות ג, יד). הקדוש-ברוך-הוא מחבב את ישראל מפני שהם בניו, בלי כל קשר לתורה. דרגה גבוהה יותר היא החיבה שנתנה להם התורה.

הקדוש-ברוך-הוא מנה את עם ישראל למרות שיודע את מספרם בדיוק, כי כשמונה אותם בעצמו, אחד אחד, נותן בורא עולם תשומת לב לכל יהודי ויהודי. כל יהודי חשוב לקדוש-ברוך-הוא, שומר תורה ומצוות, דתי יותר ודתי פחות, הקדוש-ברוך-הוא אוהב את כולם ורוצה שכולם יחזרו בתשובה שלמה ויבואו אליו. הקדוש-ברוך-הוא לא מוותר על אף יהודי, חוטא או לא חוטא, אין צדיק שלא יחטא, כולם, מהקטן ועד הגדול, צריכים לחזור בתשובה. כל יהודי יודע בדיוק במה הוא צריך להתחזק, הוא חושב שלמעלה לא יודעים, או שאומר 'לי זה לא יקרה'.

הקדוש-ברוך-הוא רואה את כל עם ישראל מלמעלה בהתייחסות כללית, אך כשמונה אותם זו התייחסות פרטית ואישית לכל יהודי ויהודי, להראות כמה שאוהב אותם, כמה מחבב אותם, כמה מאוד רוצה אותם.

בורא עולם נתן לנו את השבת וצופה בשבת בעמו ישראל, בודק את מעשיו של כל יהודי ולפי מעשיו בשבת, נותן לו את השבוע הבא. כל מעשה בשבת נמדד, תפילות במניין, לימוד תורה, שלוש סעודות, הימנעות מלשון הרע ודברי חול, כמה משקיע יהודי בענייני הרוח וחיבור לקדוש-ברוך-הוא, בשמירת שבת כהלכתה ועל פי מעשיו פותח לו הקדוש-ברוך-הוא את השבוע הבא ונותן לו שפע.

אומר בורא עולם לעם ישראל לפנות רק אליו, תמיד לבקש רק מהקדוש-ברוך-הוא, לא להרפות ולא לוותר. לבקש מהקדוש-ברוך-הוא והוא יעזור. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שיתפללו אליו ויבקשו ממנו. הקדוש-ברוך-הוא אוהב שמדברים אתו ישירות, ללא שקרים ועיוותים, רק אמת ויושר, ומיד עוזר לכל יהודי. לא צריך לחפש מקומות בעולם כדי לדבר עם הקדוש-ברוך-הוא, אין צורך לדלג על ההרים ולטוס לקברי צדיקים, הקדוש-ברוך-הוא לפני הכל! לפני כל דבר בעולם! הקדוש-ברוך-הוא הראשון והוא האחרון! הרגילו את האנשים לנסוע לקברי צדיקים, עשו מזה עסק מסחרי. אפשר ללכת לקברי צדיקים כדי להתפלל על כלל ישראל, לא פרטי. מי שמגיע לקברי צדיקים מתחייב בתשובה, כי הוא לא יכול לבקש מהצדיק בקשות בזמן שהוא לא רוצה לקיים את מה שביקש ממנו הקדוש-ברוך-הוא, הצדיק לא יכול לעזור לו. ביום הכיפורים אומר הקדוש-ברוך-הוא ליהודי: לא אמחל לך עד שתפייס את חברך. כך גם הצדיק, לא יכול לעזור ליהודי עד שיהיה בשלום עם הקדוש-ברוך-הוא ויעשה תשובה. אם יבקש הצדיק מהקדוש-ברוך-הוא לעזור, יגיד לו הקדוש-ברוך-הוא שהביא את הייסורים על היהודי כי הוא צריך לתקן את מה שקלקל ולעשות תשובה. תשובה זה הכלי החזק בעולם. רק מהקדוש-ברוך-הוא צריך לבקש, על ידי תפילה, תורה, מעשר וצדקה, וקיום עשרת הדיברות. גם יהודי לא דתי יבקש מהקדוש-ברוך-הוא, לא רק הדתיים יכולים לבקש. כולם צריכים לחזור בתשובה, כל העולם, שומרי מצוות ושאינם שומרי מצוות.

הקדוש-ברוך-הוא נותן לנו רמזים בחלומות, חזיונות וכל מיני מקרים וניסיונות, זה לטובתנו ואנחנו צריכים להבין, לשנות ולהשתנות. הקדוש-ברוך-הוא מדבר איתנו גם דרך מזג האוויר, חום וקור וגשמים. יש סיבה לכל דבר.

אנחנו נמצאים בתקופה של משיח, עליות וירידות, מלחמה בין הטהרה והטומאה. ברוך ה' יש התעלות רוחנית גבוהה מאוד בכוח הטהרה. הטומאה ירדה לתחתית והטהרה עולה ועולה מעבר להיגיון המצופה.

משיח בהמתנה להוראה של בורא עולם. אנחנו היהודים נאחז בקדושה ובטהרה כדי שהטומאה תמשיך להישאר למטה, כדי שיהיה משקל לכוח הטהור, כדי שבורא עולם יתן לנו את המתנה - משיח צדקנו בפרהסיה! כולם יודעים שיש משיח והרבה יודעים מיהו. משיח התגלה וימשיך להתגלות עד שיהיה מצב שיצטרכו לשמוע לכל מה שהוא אומר! החליט הקדוש-ברוך-הוא שמשיח יצא עכשיו - זה יתפשט בכל הארץ ובעולם. בורא עולם רוצה שכולם יזעקו שמלך המשיח ימשיך להתגלות בארץ! לא להגיד זה לא הזמן. תמיד לבקש מבורא עולם את מלך המשיח, שימשיך להפיץ ולפרסם אותו בפרהסיה. הקדוש-ברוך-הוא נותן לנו להרגיש ולחוש את הדברים שעושה ונותן לנו, כדי שעם ישראל יהיה מאוחד. הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב שיש שנאת חינם בין הילדים שלו, זה כאב גדול בשמיים.

עכשיו כשקמה ממשלה בישראל יפתחו כל הדרכים בעם ישראל, כלכלית, מדינית ובריאותית והקורונה תלך ותיעלם מיום ליום, וזה יפתח דרך לעולים חדשים שיעלו לישראל, וההגנה על ארץ ישראל ועם ישראל תהיה חזקה יותר.

כל העולם עסוק בקורונה ויסתבכו איתה אינסוף, כל אחד רוצה להציל את עורו ולא מעניין אותו מהשני. אין כמו מדינת ישראל שרוצה שיהיו באחדות, חסד, נתינה ואהבת חינם, ליהודים יש רחמים. הקורונה בישראל תלך ותדעך. צריך ללכת לפי הוראות משרד הבריאות ומשרד הביטחון והכל יהיה טוב לעם ישראל. הקורונה לא תחזור עוד פעם לישראל! רק שילכו לפי ההוראות! רק שילכו לפי ההוראות! רק שילכו לפי ההוראות! לא תחזור לעולם! בישראל מצאו את התרופה לקורונה ומתחילים להשתמש בה. בזמן הקרוב, אומרים שנה אבל זה יהיה פחות משנה, יהיה חיסון ופתרון. הכל נפתח בישראל, כל יום יותר טוב מאתמול. ישראל חוזרת לשגרה, כל יום יותר טוב מאתמול. ימשיכו לפתוח ולפתוח בהדרגה עד הסוף. בישראל הכל טוב.

בורא עולם לא רוצה לצער את עם ישראל ולהביא קורונה או חס ושלום משהו אחר לא טוב כדי לגרום לאהבת חינם, רוצה שעם ישראל יאהבו זה את זה בלי קורונה, בלי איומים, בלי מלחמות, בלי כלום. למה מבקש את זה בורא עולם? כי יודע שיש בהם את הכוחות להיות מאוחדים כמו שקורה בזמנים קשים, אז לא צריך להביא גזירה לעולם כדי שעם ישראל יתאחדו, אפשר בלי זה.

מה שמעניין את הקדוש-ברוך-הוא זה עם ישראל, רוצה משיח ובית מקדש ורוצה שכולם ילמדו תורה, יתפללו ויהיו תמימים עם הקדוש-ברוך-הוא.

בזמן הרמדאן מתכנסים כל המנהיגים, מתסיסים ומפתים לפגוע ביהודים.

מהחמאס צריך להיזהר. לא להאמין להם בעניין השבויים. לא לוותר להם כדי להביא את חיילינו הביתה. החמאס יודע שהיהודים לא מוותרים על אף חייל, לכן הם מקשים ומבקשים מחירים גבוהים ביותר. יש הרבה דרכים להביא אותם הביתה.

מצרים, סיסי נתמך על ידי ארה"ב, גם ירדן נתמכת ושותקת.

איראן חוצפנית, יש לה עזות, שולחת שליחים בכל מיני מקומות כדי להפריע לשקט בארץ ישראל. צה"ל הורס את כל המחנות שמכינים האיראנים.

סוריה לעולם לא תשתקם. בסוריה יהיה יותר גרוע מעיראק. בורא עולם לא נותן לאיראן, סוריה וחיזבאללה להתחבר, לכן הורס את סוריה כדי שלא יהיו מאוחדים, כדי להגן על ארץ הקודש. זאת הסיבה.

באירופה אין שליטה. המוסלמים המסתננים כובשים את אירופה, כובשים וכובשים ומיום ליום שולטים יותר. הם רוצים להעלים את הנוצרים ולשלוט בעולם.

האנטישמיות באירופה ובארה"ב תמשיך לגדול ולגדול, לא יהיה מעצור, לא יהיה שלום איתם עד שאחרון היהודים יעזוב את ארה"ב, אמריקה הצפונית והדרומית, אירופה וכל ארצות העולם. עד אז תלך האנטישמיות ותתגבר, החוק כבר לא יכול לשלוט בה. הם מקנאים ביהודים בחו"ל, שונאים ומאשימים אותם בקורונה.

יהודים לעלות לארץ הקודש! אל תחכו! אל תנסו את הקדוש-ברוך-הוא! את הקדוש-ברוך-הוא מנסים רק במעשרות.

כל היהודים בעולם ובארץ, לבנות ולקנות בתים רק בארץ-ישראל, כדאי לכם. כדאי לכם לבנות רק בישראל. לא לחכות שירדו מחירי הדירות, לא ירדו. ישראל תגדל ותגדל, תתפתח, תמתח, תקלוט מיליוני יהודים ולכולם תהיה עבודה ופרנסה. להשקיע בנדל"ן בארץ ישראל ולא לומר מדינה קטנה באדמה - האדמה גם תגדל! ישראל נמתחת כמו עורו של צבי, כמה שיותר יהודים יבואו, כך תמתח יותר בלי שירגישו! העולם לא ירגיש כלום.

משיח התגלה כבר בארץ ישראל להמון אנשים! גם בחוץ לארץ, גם לגויים ולכל העולם. בורא עולם ימשיך לגלות אותו לכל עם ישראל! שלב אחרי שלב! ועם ישראל יזעק ויזעק ויבקש מהקדוש-ברוך-הוא שיתן שכל עם ישראל יגלו את מלך המשיח בפרהסיה! כשרוב עם ישראל ידעו, הוא יתחיל לשלוט ולתת הוראות מבורא עולם וישמעו בקולו, בקול הקדוש-ברוך-הוא! משיח הוא עבד ה' עושה רצון ה' מאלף ועד תו!

  מסר הרב שליט"א לפרשת "במדבר" תש"ף להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד